Kart 2016

Dette er kartet fra løypa de siste årene. i starten på 17/18 sesongen vil starten bli flyttet å vi vil lage et nytt kart.