140km

140km Åpen
start nr. Navn Klubb Start inn Setra Tid runde 1 Hviletid Ut setra Mål  Tid runde 2 Tid brukt
1 Joakim Knutson Bærum Hundekjørerklubb 22:04:00 02:21:30 04:17:30 06:21:30 10:36:00 04:14:30 08:32:00
2 John Erik Eriksen Oslomarka Trekkhundklubb 22:16:00 02:43:10 04:27:10 06:43:10 10:50:40 04:07:30 08:34:40
3 Hans Petter Haugen Oslomarka Trekkhundklubb 22:08:00 02:48:38 04:40:38 06:48:38 10:59:55 04:11:17 08:51:55
4 Benoit Gerard Oslomarka Trekkhundklubb 22:12:00 02:54:50 04:42:50 06:54:50 11:15:35 04:20:45 09:03:35
5 Svein Åge Jakobsen  Oslomarka Trekkhundklubb 22:02:00 03:07:51 05:05:51 07:07:51 11:30:35 04:22:44 09:28:35
6 Trond Hansen  Oslomarka Trekkhundklubb 22:18:00 03:23:03 05:05:03 07:23:03 11:54:20 04:31:17 09:36:20
7 Lasse Gjerde Drammen Trekkhundklubb 22:20:00 03:32:28 05:12:28 07:32:28 12:20:38 04:48:10 10:00:38
8 Lars Kristian Günther Oslomarka Trekkhundklubb 22:14:00 04:21:25 06:07:25 08:21:25 14:19:03 05:57:38 12:05:03
Dan Ditlefsen Østre Mjøsen Trekkhundklubb 22:00:00 02:55:29 04:55:29
140km Begrenset
start nr. Navn Klubb Start inn Setra Tid runde 1 Hviletid Ut setra Mål  Tid runde 2 Tid brukt
1 Ola Martinsen Oslomarka Trekkhundklubb 22:44:00 03:19:50 04:35:50 07:19:50 11:35:35 04:15:45 08:51:35
2 Åsa Flatland Mush 23:04:00 04:09:39 05:05:39 08:09:39 12:27:17 04:17:38 09:23:17
3 Linn Kristin Blix Drammen Trekkhundklubb 22:54:00 04:00:17 05:06:17 08:00:17 12:18:28 04:18:11 09:24:28
4 Cris Grum Østre Mjøsen Trekkhundklubb 23:08:00 04:04:58 04:56:58 08:04:58 12:35:37 04:30:39 09:27:37
5 Per – Otto Engh Hakadal Sledehundklubb 23:02:00 04:05:57 05:03:57 08:05:57 12:55:38 04:49:41 09:53:38
6 Ståle Dahl Hakadal Sledehundklubb 22:58:00 03:57:35 04:59:35 07:57:35 12:52:48 04:55:13 09:54:48
7 Hanne Rognstad Ringerike Trekkhundklubb 22:46:00 03:55:14 05:09:14 07:55:14 12:55:25 05:00:11 10:09:25
8 Andreas Trondgård Hamar Trekkhundklubb 23:06:00 04:30:51 05:24:51 08:30:51 13:35:00 05:04:09 10:29:00
9 Torunn Garder Hakadal Sledehundklubb 22:50:00 04:29:14 05:39:14 08:29:14 13:33:20 05:04:06 10:43:20
10 Johanne Sundby Oslomarka Trekkhundklubb 23:00:00 04:34:47 05:34:47 08:34:47 14:06:46 05:31:59 11:06:46
11 Tormod Andersen Drammen Trekkhundklubb 22:52:00 04:45:55 05:53:55 08:45:55 14:10:10 05:24:15 11:18:10
12 Jo Inge Fuglesteg Valdres Trekkhundklubb 21:00:00 03:24:37 06:24:37 07:24:37 13:45:42 06:21:05 12:45:42
13 Freddy Kampenes  Valdres Trekkhundklubb 21:02:00 03:31:50 06:29:50 07:31:50 14:19:30 06:47:40 13:17:30
Marius Ovenstad Drammen Trekkhundklubb 22:56:00

70km - 35km - 14km

Vikerfjell løpet 2011 - 70km Åpen Ringerike Trekkhundklubb
plass start nr. Navn Klasse Klubb Start tid Slutt tid Tid brukt
1 40 Per Olav Gausereide AC 70km Åpen Hakadal Sledehundklubb 09:30:00 13:15:17 03:45:17
2 41 Nina Skramstad AC 70km Åpen Oslomarka Trekkhundklubb 09:32:00 13:31:17 03:59:17
3 42 Didrik Sand AC 70km Åpen Oslomarka Trekkhundklubb 09:34:00 13:48:20 04:14:20
4 43 Ulf Hope AC 70km Åpen Mush 09:36:00 14:10:22 04:34:22
Vikerfjell løpet 2011 - 70km Begrenset Ringerike Trekkhundklubb
plass start nr. Navn Klasse Klubb Start tid Slutt tid Tid brukt
1 46 Marit Beate Kasin  AC 70km Begrenset Valdres Trekkhundklubb 09:42:00 13:40:08 03:58:08
48 brutt Barry Siragusa AC 70km Begrenset Gausdal Trekkhundklubb 09:46:00
Vikerfjell løpet 2011 - 35km 8-spann Ringerike Trekkhundklubb
plass start nr. Navn Klasse Klubb Start tid Slutt tid Tid brukt
1 55 Amanda Wiberg AC 35 km 8-spann Bærum Hundekjørerklubb 10:36:00 12:21:38 01:45:38
2 56 Børge Sagstad AC 35 km 8-spann Drammen Trekkhundklubb 10:38:00 12:25:06 01:47:06
3 54 Bjørn Jensen  AC 35 km 8-spann Hakadal Sledehundklubb 10:34:00 12:33:30 01:59:30
4 53 Eileen Strøm AC 35 km 8-spann Ringerike Trekkhundklubb 10:32:00 12:40:11 02:08:11
5 72 Janne Rosenlind AC 35 km 8-spann Bærum Hundekjørerklubb 11:08:00 13:27:40 02:19:40
Vikerfjell løpet 2011 - 35km 6-spann Ringerike Trekkhundklubb
plass start nr. Navn Klasse Klubb Start tid Slutt tid Tid brukt
1 61 Hans  Lindal AC 35km 6-spann Bærum Hundekjørerklubb 10:48:00 12:47:32 01:59:32
2 62 Lasse H. Jensen AC 35km 6-spann Drammen Trekkhundklubb 10:50:00 13:25:19 02:35:19
3 60 Per Egil Moseby AC 35km 6-spann Hakadal Sledehundklubb 10:46:00 13:57:12 03:11:12
Vikerfjell løpet 2011 - 35km 4-spann Ringerike Trekkhundklubb
plass start nr. Navn Klasse Klubb Start tid Slutt tid Tid brukt
1 68 Inger Aamodt AC 35km 4-spann Oslomarka Trekkhundklubb 11:02:00 12:26:02 01:24:02
Vikerfjell løpet 2011 - Polar 35km - 4-spann Ringerike Trekkhundklubb
plass start nr. Navn Klasse Klubb Start tid Slutt tid Tid brukt
1 65 Christer Magnusson B 35km 4-spann NAMK 10:56:00 14:41:06 03:45:06
Vikerfjell løpet 2011 - Nordisk tur og fjell løp Ringerike Trekkhundklubb
plass start nr. Navn Klasse Klubb Start tid Slutt tid Tid brukt
1 73 Janne Monsen 14km tur 1-spann Ringerike Trekkhundklubb 11:12:00 14:52:55 03:40:55
Vikerfjell løpet 2011- Aldersbestemte klasser Ringerike Trekkhundklubb
plass start nr. Navn Klasse Klubb Start tid Slutt tid Tid brukt
1 16 Hans Olav Lindal 3km 10-11år Bærum Hundekjørerklubb 11:35:00
1 17 Mari 3km 10-11år Ringerike Trekkhundklubb 11:37:00
1 18 Emma haugen 3km 10-11år Oslomarka Trekkhundklubb 11:39:00