Om stildans - Definisjon og danseformer.
Hva er stildans?
Denne korte orienteringen er laget for dem som er nye i miljøet og ønsker en første innføring.

Populærbegrepet "stildans" inneholder mange ulike danseformer fra flere ulike land og ulike tradisjoner over et tidsrom på flere hundre år. F.eks. er det i folkedansernes "bibel", Klara Sembs bøker, tatt med danser vi bruker på våre stilball.
Det finnes ingen entydig oppfatning av begrepet "stildans". Noen velger f.eks å kalle det "historiske danser". I Danmark har de intet skille mellom "stildans" og "folkedans". For dem er alt folkedans fra ulike epoker og ulike miljøer.
I denne oversikten er samlet danser og dansemønstre slik vi mener "de bedrestilte" lag av folket danset dem.
Det er naturlig å dele dansene inn i menuetter, kvadriljer, engelske danser, vals og polka. Ulike danseformer kan være med i en type dans. I kvadriljene kan det f.eks. være turer med vals og menuett.

Menuetten
Vi finner de første spor av det som senere skulle bli menuett i en bondedans, en Brandle, fra Frankrike. Brandlens enkle turer og løpetrinn har blitt stilisert og fått langsomme, verdige former gjennom det franske hoffets bruk av dansen. Ludvig den IVs dansemester utviklet et sett med bevegelser for benenes og armenes posisjoner.  Å lære den korrekte menuettform kunne ta flere år.
Goethe skrev i ett av sine reisebrev fra Italia: ” Menuetten er som et kunstverk å betrakte…”
Menuetten ble utradert sammen med den franske adel på 1790-tallet, men levde likevel en stund utenfor Frankrike. Etter hvert ble dansen borte, men musikken, selve menuettformen, finner vi i komposisjoner helt frem til vår tid.
En enkel menuett kan du se på
http://www.youtube.com/watch?v=tGKj4LB0jyk

Kvadriljer
Da de engelske Country dances ble eksportert til Frankrike, ble de tilpasset fransk dansetradisjon og navn; Contredance Francaise. (Ca 1720). Etter hvert fikk dansen så mange turer at de ble vanskelig å huske. Det utkrystalliserte seg etter hvert 5 turer. I den opprinnelig franske versjonen var bare to par med, men etter hvert ble to nye par koblet på. Denne dansen fikk navnet kvadrilje. Navnet ble opprinnelig brukt av ryttere som hadde oppvisning i en firkant. Fra rundt 1816 kunne mange danse kvadrilje. Dansen var ofte slik at primærparene danset en tur først, for så å bli gjentatt av sekundærparene. 
To ulike kvadriljer finner du på http://www.youtube.com/watch?v=wqC2DlB8P1Q og http://www.youtube.com/watch?v=ZV-23kvyNCM&feature=related

Vals
Valsens røtter er fra området rundt Wien og de nærliggende alper.Valsen fikk sitt gjennombrudd da menuetten hadde stivnet i sin form, og countrydansene/Contredansene hadde mistet sin interesse. Vals var som danseform en revolusjon. Nå kunne man se sin partner direkte inn i øynene. Foreldregenerasjonen var ikke like begeistret: ”Jeg forstår at mødrene er glad i dansen, men ikke at de lar sine døtre danse den”, skrev en bekymret far i 1767. Nå dreide man rundt i lokalet og satte opp farten.
  Dansemestrene var ikke like begeistret for valsens inntog. Den truet levebrødet deres. For å sikre sitt eget arbeid, og holde liv i kvadriljer og rekkedanser, ble det ofte hengt på en vals i de allerede eksisterende dansene.
Valsen har utviklet seg til blant annet Wienervals, sakte vals og Boston vals. I en periode ble vals kalt tysk dans.

Polka
Polka har sin opprinnelse I Bøhmiske folkedanser. Tradisjonen vil ha det til at en bøhmisk bondejente laget dansen i 1834. Den ble laget til den populære folkemelodien  ”Onkel Nimra har en hest”. Dansen ble først introdusert i Ballsalene i Praha i 1835. Navnet polka er tsjekkisk for ”et halvt steg”, som henspeiler på det raske skiftet fra en fot til den neste.
Navnet polka har altså ingenting med Polen å gjøre.
Snart ble det polkafeber. Danseskoler måtte importere jenter fra de mange balletter for å skaffe dansepartnere til ivrige, unge menn. Disse unge menn var mer interessert i partnerne enn i dansen, og dansen fikk et dårlig rykte.
Polka ble introdusert i England rundt 1850, men ble ikke så populær der. I USA, derimot, ble den motedansen sammen med vals.
Polkaen mistet populariteten da ragtime og jazz trengte seg på. Etter 2. verdenskrig fikk polkaen et oppsving i USA.
Polkaens popularitet åpnet opp for andre østeuropeiske danser, som f.eks  galopp, polonaise og mazurka.
Ta en titt på http://www.youtube.com/watch?v=Pxsaip6GImI&NR=1

Engelske danser
Begrepet "Engelske danser" brukes kun i Norge, som en fellesbetegnelse på danser vi har
importert fra England. Basiselementene er rekker frem og tilbake, kjeder, møller, ringer osv.
Splitter  man opp begrepet engelske danser får man 1) Country Dances, danser laget av dansemestre og publisert i stort antall. 2) Playford-danser, danser samlet av Playford og danser av samme type i det 17. og 18. århundre, og 3) Historical dances, danser som danses i sin opprinnelige form.
Mange av våre engelske danser har kun nummer. Navnet har forsvunnet på veien. I England har alle navn, men ett navn kan brukes på flere danser. I noen tilfeller kan en dans ha forskjellige navn, alt etter hvor i landet den danses.
En Playford-dans kan sees her http://www.youtube.com/watch?v=Sz7-Bv4sBPI
Kilder: Reidar Warmes bok " Dansens historie", Dag Vårdals bok "Francaiser og Quadriller fra norske dansebøker" (god litteraturliste) , elektroniske oppslagsverk, dansevenner i inn og utland.
Denne teksten kan brukes i andre sammenhenger når kilden sandarringen.no oppgis.