Ansvarsområder og e-post adresser.
Ta gjerne kontakt med oss.

Alle spørsmål til Sandarringen kan sendes til post@sandarringen.no
Du kan også sende epost direkte til adressene under.

Svein Olav Løberg so@loeberg.net
Svein Olav er Sandarringens formann. Han har vært aktiv danser i Sandarringen i over 30 år og har også tidligere vært leder.

Bjørg Nordgreen bjorg@laererhjelp.no er vår instruktør i stildans.
Bjørg har danset i over 40 år.

Peter Nordgreen peter@laererhjelp.no er ansvarlig for nettstedet.