Litauiske dansere med snert!
Litauiske dansere med snert!
Sandarringen ble invitert med på norsk litauisk aften på Kurbadet.
I et flott sammensatt program ble det gitt eksempler på norsk og litauisk kultur.
Mest inntrykk på oss gjorde de unge danserne fra Litauen. Der var det danseglede, presisjon og raske ben!
Dette skrev Sandefjords Blad.
Dagen etter var danserne med på vår egen mandagsøving. Vi lærte fra oss
Seksmannsreel og Stjernepolka og de lærte oss blant annet Vennskapsvalsen.
Et hyggelig dansemøte mellom Litauen og Norge.