Velkommen til Skøelva Grunneierlag
Fisketeller -  0325   pr. 14.august, oppdateres ukentlig

NB! Mål for midtsesongsevaluering er nådd

Da vi har differensierte kvoter, personkvoter og døgnkvoter i Skøelva kan fiskeren ikke være anonym.

NB!

En må få presisere for alle jfr. punkt 2 i våre fiskeforskrifter at det er forbudt å fiske med redskaper som har flere enn en trippelkrok.


Kvoter for Skøelva 2022:

Totalkvoter Skøelva er 120 smålaks < 70 cm og 80 mellomlaks 70-90 cm.


Jfr. avtalt handlingsmønster med statsforvalter/MD kan kvoteuttaket økses om:

En pr. 1 - 15.aug. har nådd GBM-Øvre med 100% kan kvoten økes for mellomlaks til 90 fisk

En pr. 1-15.aug.har nådd GBM-Total med 100% kan kvoten økes for mellomlaks til 100 fisk


Kvoteutvikling sesongdel 1 - oppdatert pr. 14.august:

 

Det er   igjen  16  smålaks og 3  mellomlaks på kvoten for 1.juli-15.august. (Kvoten er avstemt 14.august.)

Kvotene avstemmes ved midtsesongsevaluering 1.august, og den 15.august ved sesongavslutning over fisketrappa.

NB! Restkvote fra sesongdel 1 kan fiskes på i tildelt kvote for sesongdel 2. 

Fra 15.august tildeles høstkvote på 48 smålaks og 32 mellomlaks. Ufisket kvote i fra sesongdel 1 blir overført til høstkvoten.


Følgende er tildelt bonuskvote:

Inge Edvardsen 1 mellomlaks for oppdretter på 6 kg.

Renate Edvardsen 1 mellomlaks for oppdretter på 5 kg. (Er fangstet)


Viser midtsesongsevalueringen og evalueringen pr. 15.august at øvre gytemål, eller elvas totale gytemål er nådd kan totalkvoten på mellomlaks økes med 10/20 fisk. Noe som kan innebære at personkvoten kan økes med 1-2 fisk.

Viser kvoteuttaket i sesongdel 2 fra 15.aug-15.sep. at mellomlakskvoten ikke blir oppfisket, kan personkvoten bli økt.

Dette skal fiskeutvalget evaluere pr. 1 - 15.august, og 1.september. 


Oppdaterte vedtekter - fiskeforskrifter


Hei

Se våre oppdaterte fiskeforskrifter under arkfanen "vedtekter og regler" til høyre i bildet.


-Admin-

Årsmøte 2022 - 27. mars på Solglimt
OPPDATERT 06.04.2022!

Innkalling og saksdokumenter OG REFERAT finner du >HER<Det avholdes årsmøte i Skøelv grunneierlag på solglimt 27. mars kl 1700.
Årsmøtesaker må være styret i hende innen 27. februar.

Under møtereferater finnes referat fra styremøtet 27. januar.

Admin.

UTTALELSE VEDR SØKNAD OM UTVIDELSE AV BIOMASSEN I OPPDRETTSANELGEENE I BJØRGA OG MOHAMN
Se dokumenter fremmet av Skøelv Grunneierlag.

Høyreklikk og åpne i ny fane:

Fiske på eller i nærheten av Forsvarets eiendom
hei alle sammen!

Minner om sak fra tidligere.

Alle som fiske i elva fra lyshaugkrysset til krysset til Gumpedalen må forvente å kunne bli kontrollert av Forsvarets personell.
Dersom man ikke ønsker å bli kontrollert kan dere stikke innom vakta og gjøre dere til kjenne når man skal å fiske.


Leder

Referater og saksdokumenter
Møtereferat fra årsmøtet 2020 finnes nå under fanen "årsmøter."
Møtereferat fra sist styremøte finnes under fanen "møtereferater."

I tillegg er lagets vedtekter oppdatert på vår nettside.


Admin

Møtereferat og innkalling til årsmøte 2020

Se nye referater under "Mætereferater" i venstre marg.
NB! Årsmøte 2020 21. juni kl 1700

Informasjon om, og innkalling til årsmøtet finner du ved å trykke her: Årsmøte 2020
Eller åpne linken til Årsmøter i venstre marg.

Adm