Velkommen til Skøelva Grunneierlag
Fiske på eller i nærheten av Forsvarets eiendom
hei alle sammen!

Minner om sak fra tidligere.

Alle som fiske i elva fra lyshaugkrysset til krysset til Gumpedalen må forvente å kunne bli kontrollert av Forsvarets personell.
Dersom man ikke ønsker å bli kontrollert kan dere stikke innom vakta og gjøre dere til kjenne når man skal å fiske.


Leder

Referater og saksdokumenter
Møtereferat fra årsmøtet 2020 finnes nå under fanen "årsmøter."
Møtereferat fra sist styremøte finnes under fanen "møtereferater."

I tillegg er lagets vedtekter oppdatert på vår nettside.


Admin

Møtereferat og innkalling til årsmøte 2020

Se nye referater under "Mætereferater" i venstre marg.
NB! Årsmøte 2020 21. juni kl 1700

Informasjon om, og innkalling til årsmøtet finner du ved å trykke her: Årsmøte 2020
Eller åpne linken til Årsmøter i venstre marg.

Adm

Viktig melding - Styremøte 2020
Styremøtet i Skøelv grunneierlag har besluttet å utsette årsmøtet på ubestemt tid pga. smittefare

K. Rasmussen
Sekr

Møtereferater og kommende årsmøte
Hei

Alle møtereferater som har vært gjennom året finnes under "møtereferater"
Kommende årsmøte vil etter planen finne sted 29. mars. Tidspunkt og møteplassering vil komme etterhvert.
Vi minner medlemmer som eventuelt måtte ha saker om å melde disse inn iht. til tidsfrist som fremkommer i vedtektene.
Det vil også sendes ut mail til de medlemmene som vi har mailadresse til.

-Admin

Årmøtet 2019 dokumenter og referat
Hei

Alt av dokumenter og referater tilhørende årsmøtet 2019 er nå å finne under fanen: ÅRSMØTER - Årsmøtet 2019.


Årsmøte 2019
Årsmøtet vil avholdes 31.03.19 kl. 1800 i lillesalen på Solglimt.
Saker til årsmøtet skal være styret i hende innen 1. februar. Sakene sendes til grunneierlagets e-postadresse: skoelva.grunneierlag@yahoo.noRapport fra OURO 2017
Kopier følgende adresse inn i adressefeltet på nettleseren:

https://www.dropbox.com/s/572gbh5gx5p1if1/Rapport%202018-02%20%28OURO%202017%29%20endelig.pdf?dl=0

Eller høyreklikk på link under og velg: "åpne i ny fane"


Årsmøtet 2018
Innkalling vil sendes ut nærmere møtet.

Møtet vil bli avholdt på Skøelv grendehus Søndag 18. mars kl. 1600.

Etter nærmere gjennomgang viser tidligere vedteksendringer at saker til årsmøte skal være styre i hende innen 1. feb. Vi beklager feilinformasjonen.
Det jobbes imidlertid med å sende ut innkalling. 

Styreleder

Velkommen til hjemmesiden vår
Mer informasjon kommer. Årsmøtet vil bli avholdt søndag 18. mars kl. 1600 på Skøelv Grendehus i storsalen. 

Informasjon og saksdokumenter blir lagt ut fortløpende.

Saker til årsmøtet kan sendes til lagets E-post


Styreleder

Vis hensyn til dyrka mark
Johan Dale har vært i forbindelse med oss. Han ber oss vise hensyn til dyrket mark i Skøelvdalen. Skilt er satt opp.
Det er ønskelig at alle følger oppsatt skilting og unngår kryssing av dyrket mark.

Leder

Fiske i område ved Skøelv bru
hei

Styret har vært i dialog med grunneier som eier utkjøring på vestsiden av Skøelv bru. Han har selv behov for å nytte seg av parkeringsplassen i forbindelse med virksomheten i lagerlokalene til gamle samvirkelaget og dette bør respekteres. Vi tar opp dialogen igjen til neste sesong.

Parkering ved BioForm
Styret har fått til avtale om parkering, fiskere kan parkere ved BioForm så lenge det hindrer alminnelig ferdsel elle sperre for vareleveranser. Vi takker BioForm for dette.

Leder

Bemanning av fiskeutvalget
hei!
Fiskeutvalget i Skøelv grunneierlag er ute etter personer som er villig til å bidra med arbeidet i Skøelva. Vi har behov for personer som kan bidra med fysisk arbeid, men også representanter som kan være deltakende i øvrige utvalgsarbeid.
Interessenter kan henvende seg via mail til:
skoelva.grunneierlag@yahoo.no

Fiske i nærheten av Forsvarets eiendom
hei alle sammen!
Gjennom dialog med Luftforsvaret i Gumpen har vi kommet frem til følgende.
Alle som fiske i elva fra lyshaugkrysset til krysset til Gumpedalen må forvente å kunne bli kontrollert av forsvarets personell.
Dersom de av dere som ofte er å fiske på strekningen ikke ønsker å bli kontrollert kan dere stikke innom vakta og gi de opplysninger som de behøver, beskrivelse av kjøretøy, reg. nummer, personalia og telefonnummer.
De vil da ikke komme ned i elva dersom deres kjøretøy er parkert på strekningen.

Leder

Søknader på elgjakt
Hei alle sammen!

Ønsker å minne om fristen for søknad på elgjakt for inneværende år på jaktfelt: Bakkejord, Skøelv og Gumpedalen. Viser til vedtektene §10. Søknaden skal etter vedtak fremmes styret innen 1. mai.

Søknad fremmes til styret via lagets e-post.


-Styreleder

Andelslister til gjennomsyn
Det er ønskelig at hver enkelt av våre medlemmer går gjennom listene for å se at de er den informasjonen som vi jobber ut fra er riktig. Eventuelle feil eller mangler kan sendes på mail til kasserer før 2. mai som er forfall for utbetaling.

Oversikt over listene: Andeler 2017

Mailadresse til kasserer: ebakkejo@oline.no


Oppdatert
Oppdatert informasjon under bestandsplan - tildeling, saksdokumenter til årsmøtet og utbytteliste for 2016.

Styreleder

Årsmøte 2017
Mer informasjon kommer, vi jobber på spreng for å ferdigstille denne. Årsmøtet vil bli avholdt søndag 2. apr. kl. 1600 på Skøelv Grendehus i storsalen. Styret har hatt utfordringer med å skaffe lokale til møtet, og dermed havnet på denne datoen.

Informasjon og saksdokumenter til møtet legges ut her: Årsmøte 2017


Styreleder

Oppfordring til jegere
hei

I forbindelse med oppstart av elgjakta 25. september ber vi alle jegere, både de som jakter småvilt og elgjegere vise hensyn til hverandre.

Oppdatert informasjon finnes under arkfanene storviltjakt og småviltjakt.

Styreleder