OVERSIKT
Fiske i Skøelva     Lagets fiskeside

     Fiskeforskrifter


      Fangstutviklingen kan du sjekke ved å gå til Scanatura:
 
      1. Under laksefiske velger du fangstrapport
      2. Velg deretter under "elv"; Skøelva i Sørreisa.