OVERSIKT
Utbytte 2013
Nr EIER Jakt % Utb. jakt Fiske % Utb. fiske
1 Turid Thomassen m/fl 27/1 0,4         399,00 2,3  
2 Vidar Furøy m/fl  0,5         499,00 0,3  
3 Trygve Gregussen. m/fl 1,1      1 097,00 1,9  
4 Jim A.J.Løkke 27/4 0,7         698,00 3,5  
5 Arne Hansen 27/5 0,5         499,00 1,8  
6 Jann Fossmo m/fl 27/7,100 0,5         499,00 0,7  
7 Jan V. Ramberg 27/8 0,1         100,00 0,5  
8 Gunnbjørg Ramberg 27/9 0,1         100,00 0,5  
9 Hanne Elvevoll 27/10 0,3         299,00 1,3  
10 Esten E. Bakkejord 27/11 1,6      1 595,00 2,7  
11 Guttorm Bakkehaug 27/280 0,7         698,00    
12 Hanne Bakkehaug 27/12 0,7         698,00 2,7  
13 Odd A. Korneliussen 27/13 0,16         161,00 0,9  
14 Ingebrigt S. Jensen 27/262 0,06         100,00    
15 Kim-Robin Furøy 27/14.47 1,4      1 396,00 1,8  
16 Jan Fjellstad 27/15 0,6         598,00 1,8  
17 Guttorm Bakkehaug m/fl 27/16(1/2)     0,1  
18 Esten E. Bakkejord 27/16( 1/2)        
19 Judith Edvardsen 27/21 0,8         798,00 1,9  
20 Ivar Bjørkås 27/22 1,2      1 196,00 1,2  
21 Ragna Vaeng 27/23 2,7      1 346,00 3,6  
22 Torill Pedersen 27/23        1 346,00    
23 Arne Lynghaug 27/25.28 0,2         199,00 0,1  
24 Jan Blomseth 27/26 30/9,8 0,28         278,00 0,5  
25 Odd Isaksen 27/27.57(Aasland) 1,3      1 296,00 0,7  
26 Tommy Johansen 27/29. 28/6 0,5         499,00 0,4  
27 Karin Bjørnå 27/33.29/23 0,6         598,00 0,3  
28 Bjørnar Uteng 27/34. 30/10 0,3         299,00 0,4  
29 Per Jenssen 27/35.46 0,1         100,00    
30 Torleif Jensen 27/38 0,9         897,00    
31 Åge Larsen 27/39 0         100,00 0,2  
32 Rolf Fjellstad 27/41 1,5      1 496,00    
33 Roald Hansen 27/42 0,3         299,00    
34 Lisb.Fossb/P.K.Edvartsen 27/44 0,1         100,00 0,4  
35 Hanna Elverum 27/48 0,1         100,00    
36 Arild Johansen 27/49 0         100,00 0,1  
37 Lisbet Fossbakk 27/50 0,1         100,00    
38 Ole K. Jensen 27/51 1,1      1 097,00    
39 Alf Bendiksen m/fl 27/52 0,2         199,00    
40 Einar Martinsen 27/53 0,1         100,00    
41 Erling Fosshaug 27/58.29/13 0,4         399,00    
42 Hallvard Arnesen 27/62 0,1         100,00 0,2  
43 Svein O. Steinmo m/fl 27/63.97 0,3         299,00 0,2  
44 Morten Skogheim 27/81.29/1 0,7         698,00 0,3  
45 Helge Hansen m/fl 27/98 0,1         100,00    
46 Mary Tomassen 27/99 0,1         100,00    
47 Bjarne Ramberg 27/139                   -   0  
48 Gunnar Elvevoll 27/140 0         100,00 0  
49 Jens T. Ramberg 27/158 0,6         598,00 0,7  
50 Kjell E. Furøy 27/205                   -   0  
51 Vidar Furøy 27/246                   -   0  
52 Osvald Lyshaug 28/1 0,5         499,00 0,7  
53 Hedly L. Sørfosbog 28/2 0,9         897,00 0,8  
54 Tone Jensen 28/3.30/16 2,2      2 193,00 2,7  
55 Rigmor Slettnes m.fl 28/4.5 0,2         199,00 0,3  
56 Jan L. Hagen 28/7 0,1         100,00 0,2  
57 Thormod Rindal 28/8                   -   0  
58 Reidar Lyshaug 28/9 0,3         299,00 0,3  
59 Wictor Lyshaug 28/10 0,1         100,00 0,1  
60 Serine Åsland 28/14                   -   0  
61 Gry Skjellhaug 29/2.8.9.10.11.15.17.18 3,2      3 190,00    
62 Esten E. Bakkejord 29/3.22 2,74      2 732,00    
63 Trond A. Molund 29/4 0,4         399,00    
64 Hermod Skogheim 29/12 0,2         199,00    
65 Sigurd Bakkejord 29/14 0,3         299,00    
66 G. K. v/ O.Ovesen m/fl 30/1 0,1         100,00 0  
67 Leif Dalset m/fl 30/2 1,8      1 795,00 0,3  
68 Edvart J. Kvalheim 30/3.34/3 1,8      1 795,00 1,9  
69 Morten Refsaas 30/4.34/2 1,5      1 496,00 1,9  
70 Gunnar Elvevoll 30/5(2/3) 0,4         266,00 0,1  
71 Lisbeth F/P.K.Edvartsen 30/5(1/3)           133,00    
72 Elsa Karlsen 30/6 0,5         499,00 0  
73 Torill M. Skøelv 30/7.34/1.40 2,1      2 094,00 1,6  
74 Trond Dalgård m/fl 30/11 0,5         499,00 0,1  
75 Ove I. Myrstad 30/12 0,2         199,00 0,1  
76 Per S. Scønning 30/13 0,3         299,00    
77 Ernst K. Hansen 30/14.35/11 0,3         299,00    
78 Einar Lønberg 30/15.34/35.68 0,6         598,00 0,2  
79 Odil Mikkelsen m/fl 30/17.33/6 0,5         499,00 0,5  
80 Per O. Undheim 30/18.33/18 0,9         897,00 0,5  
81 Nora K. Hansen 30/19 0,5         499,00    
82 Rolf O. Dalgård m/fl 30/20.27                   -   0,2  
83 Arne Eriksen 30/21 0,9         897,00 0,1  
84 Åge Ramberg 30/22 0,5         499,00    
85 Forsv.bygg 30/23.26.32/20 1,1      1 097,00 0,7  
86 Snefrid Westgaard 31/1.12 1,8      1 795,00 1  
87 Aud U.Westgaard m.fl 31/2 0,7         698,00 0,45  
88 Aud Unn Vestgård 31,2 0,7         698,00 0  
89 Sveinung Østgård 31/3 2,6      2 592,00 1,1  
90 Liss A. M. Lundnes 31/4 0,3         299,00 0,4  
91 Alf S. bo v/Dagfinn Solb.m/fl 31/5 0,2         199,00 0,1  
92 Karen K. Østrem 31/6 2,6      2 592,00 1,3  
93 Kåre Fjellheim m/fl 31/7 1,1      1 097,00 0,5  
94 John R. Vaeng 31/8 1         997,00 0,8  
95 Aud U. Westgaard 31/9 0,2         199,00 0,1  
96 Sveinung Østgaard 31/10 3,4      3 390,00 1,2  
97 Odd S. Pedersen 31/11 0,7         698,00 0,5  
98 Hildur J. Langaune 31/13 0,5         499,00 0,4  
99 Oddmar H. Fjellheim 31/14 0,7         698,00 0,3  
100 Johannes Hans Reitung 0,3         299,00 0,3  
101 Ingvar J. Østrøm m/fl 31/17 0,8         798,00 0,1  
102 Ingvar J. Østrøm 31/18.32/1.7 5,7      5 683,00 1,9  
103 Hallgeir Angell 32/2.33/23 2,1      2 094,00 1,1  
104 Gry Naktun 32/3.34/14 1,5      1 496,00 2,5  
105 Kåre Rasmussen m/fl 32/4 0,5         499,00 0,1  
106 Jim T. Kolstad 32/5.34/13.16 0,8         798,00 2,9  
107 Reidun Eriksen 32/6.34/8.21.31 1,1      1 097,00 3,7  
108 Knut A. Blomseth 32/8.34/19 1,1      1 097,00 1,8  
109 Andreas Østlund 32/9 0,5         499,00 0,3  
110 Solveig Heimdal m/fl 32/10 0,4         399,00 0,2  
111 Elsa Vaeng m/fl 32/11 0,1         100,00 0,1  
112 Oddveig Foldøy 32/12.13 0,4         399,00 0,2  
113 Karin V. Hansen 32/22 0         100,00 0  
114 Kåre Rasmussen 33/1 0,8         798,00 1,2  
115 Oddveig Edvartsen 33/2.32 0,6         598,00 0,9  
116 Gunnvor Karlsen 33/4 0,2         199,00 0,4  
117 Kåre Edvardsen 33/5 0,1         100,00 0,3  
118 Johan Dale 33/8 0,1         100,00 0,9  
119 Johnny Kristiansen 33/9 0,2         199,00 0,9  
120 Arnulf Bratt.33/10 1,2      1 196,00 2  
121 Johan Dale 33/11.28 0,9         897,00 1,3  
122 Birger H. Danielsen 33/12.26 0         100,00 0,1  
123 Janne Slettnes 33/13 0,2         199,00 1  
124 Svein K. Nøstvik m/fl 33/16.27 0,1         100,00 0,6  
125 Sverre Høgmo 33/17                   -   0,1  
126 Randi Dale 33/21 0,4         399,00 0,7  
127 Bjarne Brones 33/24 0,3         299,00 0,6  
128 A.A. Lang. v/m.Lang.m.fl33/25 0,1         100,00 0,6  
129 Arnfinn Pedersen 33/37                   -   0  
130 Elsa Karlsen 33/43 0,1         100,00 0  
131 Hulda Nøstvik 33/45 0,2         199,00    
132 Jorunn E. Slettnes 33/56                   -   0  
133 Svein Antonsen 33/19.44 0,26         259,00 0,5  
134 Per M.Pedersen 34/4 0,1         100,00 1,3  
135 Rune Guttormsen 34/5 0,1         100,00 1  
136 Camilla Thoresen 34/6.10 0,8         798,00 3,2  
137 Ole P. Johansen 34/7 1,1      1 097,00 2,9  
138 Odd K. Kvalheim 34/9 0,4         399,00 2,7  
139 Stian Korneliussen/Linda B. 34/11 0,2         199,00 1,6  
140 Arne Hansen 34/15.23 0,4         399,00 2,3  
141 Ulf Kolstad 34/17                   -   0  
142 Thomas Johansen 34/20                   -   0,1  
143 Bjørn Brones 34/28                   -   0,1  
144 Ole Ovesen 34/29                   -   0,3  
145 Hallgeir Fagerli 34/34                   -   0,3  
146 Johan Sletten 34/37 0,1         100,00 1  
147 Erling Sletten 34/66                   -   0  
148 Edvard Nergård 35/1.20 0,7         698,00    
149 Arnfinn Smørsgård 35/3 0,6         598,00    
150 Leif R. Nylund 35/6 0,3         299,00    
151 Karin Nøstvik 35/7 0,2         199,00    
152 Ninni Olsen 35/8 0,2         199,00    
153 Rigmor Angell m/fl 35/9 0,2         199,00    
154 Magnor Olsen 35/12 0,6         598,00    
155 Svein Nilsen 35/13 1,1      1 097,00    
156 Kristian Nergård 35/18 0,1         100,00    
157 Svein O. Korn. m/fl 36/1.8 2,3      2 293,00    
158 Odd Nergård 36/2 0,3         299,00    
159 Jørn Lindbøl 0,5         499,00    
160 Linda Hansen 36/5 1,6      1 595,00    
161 Roy Sætre m/fl 36/6 0,5         499,00    
162 Ronald Edvartsen 36/9 0,1         100,00    
      Sum utbytte for 2013 99,8  100 054,00 99,55  
Utbytte 2012
EIER Jakt % Utb. jakt
Turid Thomassen m/fl 27/1   0,4                    559
Vidar Furø m/fl    0,5                    699
Trygve G. m/fl   1,1                 1 537
Jim A.J.Løkke 27/4   0,7                    978
Arne Hansen 27/5   0,5                    699
Jann Fossmo m/fl 27/7,100   0,5                    699
Jan V. Ramberg 27/8   0,1                    140
Gunnbjørg Ramberg 27/9   0,1                    140
Hanne Elvevoll 27/10   0,3                    419
Esten E. Bakkejord 27/11   1,6                 2 236
Guttorm Bakkehaug 27/280   0,7                    978
Hanne Bakkehaug 27/12   0,7                    978
Odd A. Korneliussen 27/13   0,2                    226
Ingebrigt S. Jensen 27/262   0,1                    100
Kim Vegard Furø 27/14.47   1,4                 1 957
Jan Fjellstad 27/15   0,6                    839
Judith Edvardsen 27/21   0,8                 1 118
Ivar Bjørkås 27/22   1,2                 1 677
Ragna Vaeng 27/23   2,7                 3 774
Arne Lynghaug 27/25.28   0,2                    280
Jan Blomseth 27/26 30/9,8   0,3                    390
Odd Isaksen 27/27.57(Aasland)   1,3                 1 817
Tommy Johansen 27/29. 28/6   0,5                    699
Karin Bjørnå 27/33.29/23   0,6                    839
Bjørnar Uteng 27/34. 30/10   0,3                    419
Per Jenssen 27/35.46   0,1                    140
Torleif Jensen 27/38   0,9                 1 258
Åge Larsen 27/39   0,0                    100
Rolf Fjellstad 27/41   1,5                 2 096
Roald Hansen 27/42   0,3                    419
Stein Nygård 27/44   0,1                    140
Hanna Elverum 27/48   0,1                    140
Arild Johansen 27/49   0,0                    100
Petra Fossbakk 27/50   0,1                    140
Ole K. Jensen 27/51   1,1                 1 537
Alf Bendiksen m/fl 27/52   0,2                    280
Einar Martinsen 27/53   0,1                    140
Erling Fosshaug 27/58.29/13   0,4                    559
Hallvard Arnesen 27/62   0,1                    140
Svein O. Steinmo m/fl 27/63.97   0,3                    419
Morten Skogheim 27/81.29/1   0,7                    978
Helge Hansen m/fl 27/98   0,1                    140
Mary Tomassen 27/99   0,1                    140
Gunnar Elvevoll 27/140   0,0                    100
Jens T. Ramberg 27/158   0,6                    839
Osvald Lyshaug 28/1   0,5                    699
Hedly L. Sørfosbog 28/2   0,9                 1 258
Tone Jensen 28/3.30/16   2,2                 3 075
Rigmor Slettnes m.fl 28/4.5   0,2                    280
Jan L. Hagen 28/7   0,1                    140
Reidar Lyshaug 28/9   0,3                    419
Wictor Lyshaug 28/10   0,1                    140
Gry Skjellhaug 29/2.8.9.10.11.15.17.18   3,2                 4 472
Esten E. Bakkejord 29/3.22   2,7                 3 830
Trond A. Molund 29/4   0,4                    559
Hermod Skogheim 29/12   0,2                    280
Sigurd Bakkejord 29/14   0,3                    419
G. K. v/ o.Ovese m/fl 30/1   0,1                    140
Leif Dalset m/fl 30/2   1,8                 2 516
Edvart J. Kvalheim 30/3.34/3   1,8                 2 516
Morten Refsaas 30/4.34/2   1,5                 2 096
Gunnar Elvevoll m/fl 30/5(2/3)   0,4                    559
Elsa Karlsen 30/6   0,5                    699
Torill M. Skøelv 30/7.34/1.40   2,1                 2 935
Trond Dalgård m/fl 30/11   0,5                    699
Ove I. Myrstad 30/12   0,2                    280
Per S. Scønning 30/13   0,3                    419
Ernst K. Hansen 30/14.35/11   0,3                    419
Einar Lønberg 30/15.34/35.68   0,6                    839
Odil Mikkelsen m/fl 30/17.33/6   0,5                    699
Per O. Undheim 30/18.33/18   0,9                 1 258
Nora K. Hansen 30/19   0,5                    699
Arne Eriksen 30/21   0,9                 1 258
Åge Ramberg 30/22   0,5                    699
Forsv.bygg 30/23.26.32/20   1,1                 1 537
Snefrid Westgaard 31/1.12   1,8                 2 516
Aud Unn Vestgård 31,2   0,7                    978
Aud Unn Vestgård 31,2   0,7                    978
Arne Østgård 31/3   2,6                 3 634
Liss A. M. Lundnes 31/4   0,3                    419
Alf S. bo v/D. Solb.m/fl 31/5   0,2                    280
Karen K. Østrem 31/6   2,6                 3 634
Kåre Fjellheim m/fl 31/7   1,1                 1 537
John R. Vaeng 31/8   1,0                 1 398
Aud U. P. Westgaard 31/9   0,2                    280
Arne P. Østgaard 31/10   3,4                 4 752
Odd S. Pedersen 31/11   0,7                    978
Hildur J. Langaune 31/13   0,5                    699
Oddmar H. Fjellheim 31/14   0,7                    978
Johannes Hans Reitung 31/16   0,3                    419
Ingvar J. Østrøm m/fl 31/17   0,8                 1 118
Ingvar J. Østrøm 31/18.32/1.7   5,7                 7 966
Hallgeir Angell 32/2.33/23   2,1                 2 935
Gry Naktun 32/3.34/14   1,5                 2 096
Leif K. Strømseng m/fl 32/4   0,5                    699
Jim T. Kolstad 32/5.34/13.16   0,8                 1 118
Reidun Eriksen 32/6.34/8.21.31   1,1                 1 537
Knut A. Blomseth 32/8.34/19   1,1                 1 537
Andreas Østlund 32/9   0,5                    699
Solveig Heimdal m/fl 32/10   0,4                    559
Elsa Vaeng m/fl 32/11   0,1                    140
E.Foldøy.O.Foldøy 32/12.13   0,4                    559
Karin V. Hansen 32/22   0,0                    100
Kåre Rasmussen 33/1   0,8                 1 118
Oddveig Edvartsen 33/2.32   0,6                    839
Gunnvor Karlsen 33/4   0,2                    280
Kåre Edvardsen 33/5   0,1                    140
Johan Dale 33/8   0,1                    140
Johnny Kristiansen 33/9   0,2                    280
Arnulf Brattli 33/10   1,2                 1 677
Johan Dale 33/11.28   0,9                 1 258
Birger H. Danielsen 33/12.26   0,0                    100
Janne Slettnes 33/13   0,2                    280
Svein K. Nøstvik m/fl 33/16.27   0,1                    140
Randi Dale 33/21   0,4                    559
Bjarne Brones 33/24   0,3                    419
A.A. Lang. v/m.Lang.m.fl33/25   0,1                    140
Elsa Karlsen 33/43   0,1                    140
Hulda Nøstvik 33/45   0,2                    280
Svein Antonsen 33/19.44   0,3                    363
Per M.Pedersen 34/4   0,1                    140
Rune Guttormsen 34/5   0,1                    140
Charles Thoresen 34/6.10   0,8                 1 118
Ole P. Johansen 34/7   1,1                 1 537
Odd K. Kvalheim 34/9   0,4                    559
Stian Korneliussen/Linda B. 34/11   0,2                    280
Arne Hansen 34/15.23   0,4                    559
Johan Sletten 34/37   0,1                    140
Edvard Nergård 35/1.20   0,7                    978
Arnfinn Smørsgård 35/3   0,6                    839
Leif R. Nylund 35/6   0,3                    419
Aksel Nøstvik 35/7   0,2                    280
Ninni Olsen 35/8   0,2                    280
Rigmor Angell m/fl 35/9   0,2                    280
Magnor Olsen 35/12   0,6                    839
Svein Nilsen 35/13   1,1                 1 537
Kristian Nergård 35/18   0,1                    140
Svein O. Korn. m/fl 36/1.8   2,3                 3 215
Odd Nergård 36/2   0,3                    419
Helen Nergård 36/3   0,5                    699
Linda Hansen 36/5   1,6                 2 236
Roy Sætre m/fl 36/6   0,5                    699
Ronald Edvartsen 36/9   0,1                    140
Sum   99,8             140 000
Utbytte 2011

Jaktutbytte for 2011               80 000
EIER   Jakt % Utb. jakt
Turid Thomassen m/fl 27/1   0,4                    316
Vidar Furø m/fl    0,5                    396
Trygve G. m/fl   1,1                    870
Jim A.J.Løkke 27/4   0,7                    554
Arne Hansen 27/5   0,5                    396
Jann Fossmo m/fl 27/7,100   0,5                    396
Jan V. Ramberg 27/8   0,1                    100
Gunnbjørg Ramberg 27/9   0,1                    100
Hanne Elvevoll 27/10   0,3                    237
Esten E. Bakkejord 27/11   1,6                 1 266
Guttorm Bakkehaug 27/280   0,7                    554
Hanne Bakkehaug 27/12   0,7                    554
Odd A. Korneliussen 27/13   0,16                    128
Ingebrigt S. Jensen 27/262   0,06                    100
Ingeborg Kolstad 27/14.47   1,4                 1 107
Jan Fjellstad 27/15   0,6                    475
Guttorm B:m/fl 27/16(1/2)      
Esten E. Bakkejord 27/16( 1/2)      
Judith Edvardsen 27/21   0,8                    633
Ivar Bjørkås 27/22   1,2                    949
Ragna Vaeng 27/23   2,7                 2 136
Torill Pedersen 27/23      
Arne Lynghaug 27/25.28   0,2                    158
Jan Blomseth 27/26 30/9,8   0,28                    221
Odd Isaksen 27/27.57(Aasland)   1,3                 1 028
Tommy Johansen 27/29. 28/6   0,5                    396
Karin Bjørnå 27/33.29/23   0,6                    475
Bjørnar Uteng 27/34. 30/10   0,3                    237
Per Jenssen 27/35.46   0,1                    100
Torleif Jensen 27/38   0,9                    712
Åge Larsen 27/39   0,0                    100
Rolf Fjellstad 27/41   1,5                 1 187
Roald Hansen 27/42   0,3                    237
Stein Nygård 27/44   0,1                    100
Hanna Elverum 27/48   0,1                    100
Arild Johansen 27/49   0,0                    100
Petra Fossbakk 27/50   0,1                    100
Ole K. Jensen 27/51   1,1                    870
Alf Bendiksen m/fl 27/52   0,2                    158
Einar Martinsen 27/53   0,1                    100
Erling Fosshaug 27/58.29/13   0,4                    316
Hallvard Arnesen 27/62   0,1                    100
Svein O. Steinmo m/fl 27/63.97   0,3                    237
Morten Skogheim 27/81.29/1   0,7                    554
Helge Hansen m/fl 27/98   0,1                    100
Mary Tomassen 27/99   0,1                    100
Bjarne Ramberg 27/139                           -  
Gunnar Elvevoll 27/140   0,0                    100
Jens T. Ramberg 27/158   0,6                    475
Kjell E. Furø 27/205                           -  
Vidar Furø 27/246                           -  
Osvald Lyshaug 28/1   0,5                    396
Hedly L. Sørfosbog 28/2   0,9                    712
Tone Jensen 28/3.30/16   2,2                 1 740
Rigmor Slettnes m.fl 28/4.5   0,2                    158
Jan L. Hagen 28/7   0,1                    100
Thormod Rindal 28/8      
Reidar Lyshaug 28/9   0,3                    237
Wictor Lyshaug 28/10   0,1                    100
Serine Åsland 28/14      
Gry Skjellhaug 29/2.8.9.10.11.15.17.18   3,2                 2 531
Esten E. Bakkejord 29/3.22   2,74                 2 167
Trond A. Molund 29/4   0,4                    316
Hermod Skogheim 29/12   0,2                    158
Sigurd Bakkejord 29/14   0,3                    237
G. K. v/ o.Ovese m/fl 30/1   0,1                    100
Leif Dalset m/fl 30/2   1,8                 1 424
Edvart J. Kvalheim 30/3.34/3   1,8                 1 424
Morten Refsaas 30/4.34/2   1,5                 1 187
Gunnar Elvevoll m/fl 30/5(2/3)   0,4                    316
Stein Nygård 30/5(1/3)      
Elsa Karlsen 30/6   0,5                    396
Torill M. Skøelv 30/7.34/1.40   2,1                 1 661
Trond Dalgård m/fl 30/11   0,5                    396
Ove I. Myrstad 30/12   0,2                    158
Per S. Scønning 30/13   0,3                    237
Ernst K. Hansen 30/14.35/11   0,3                    237
Einar Lønberg 30/15.34/35.68   0,6                    475
Odil Mikkelsen m/fl 30/17.33/6   0,5                    396
Per O. Undheim 30/18.33/18   0,9                    712
Nora K. Hansen 30/19   0,5                    396
Rolf O. Dalgård m/fl 30/20.27      
Arne Eriksen 30/21   0,9                    712
Åge Ramberg 30/22   0,5                    396
Forsv.bygg 30/23.26.32/20   1,1                    870
Snefrid Westgaard 31/1.12   1,8                 1 424
Per H. Heimdal 31/2   0,7                    554
Aud Unn Vestgård 31,2   0,7                    554
(Anne S. Ø. Gismervik) Arne Ø 31/3   2,6                 2 057
Liss A. M. Lundnes 31/4   0,3                    237
Alf S. bo v/A. Solb.m/fl 31/5   0,2                    158
Karen K. Østrem 31/6   2,6                 2 057
Kåre Fjellheim m/fl 31/7   1,1                    870
John R. Vaeng 31/8   1,0                    791
Aud U. P. Westgaard 31/9   0,2                    158
Arne P. Østgaard 31/10   3,4                 2 690
Odd S. Pedersen 31/11   0,7                    554
Hildur J. Langaune 31/13   0,5                    396
Oddmar H. Fjellheim 31/14   0,7                    554
Hans Vister 31/16   0,3                    237
Ingvar J. Østrøm m/fl 31/17   0,8                    633
Ingvar J. Østrøm 31/18.32/1.7   5,7                 4 509
Hallgeir Angell 32/2.33/23   2,1                 1 661
Olav A. Naktun 32/3.34/14   1,5                 1 187
Leif K. Strømseng m/fl 32/4   0,5                    396
Jim T. Kolstad 32/5.34/13.16   0,8                    633
Reidun Eriksen 32/6.34/8.21.31   1,1                    870
Knut A. Blomseth 32/8.34/19   1,1                    870
Andreas Østlund 32/9   0,5                    396
Per H. Heimdal m/fl 32/10   0,4                    316
Elsa Vaeng m/fl 32/11   0,1                    100
E.Foldøy.O.Foldøy 32/12.13   0,4                    316
Karin V. Hansen 32/22   0,0                    100
Kåre Rasmussen 33/1   0,8                    633
Oddveig Edvartsen 33/2.32   0,6                    475
Gunnvor Karlsen 33/4   0,2                    158
Kåre Edvardsen 33/5   0,1                    100
Johan Dale 33/8   0,1                    100
Johnny Kristiansen 33/9   0,2                    158
Arnulf Brattli 33/10   1,2                    949
Johan Dale 33/11.28   0,9                    712
Birger H. Danielsen 33/12.26   0,0                    100
Janne Slettnes 33/13   0,2                    158
Svein K. Nøstvik m/fl 33/16.27   0,1                    100
Sverre Høgmo 33/17      
Randi Dale 33/21   0,4                    316
Bjarne Brones 33/24   0,3                    237
A.A. Lang. v/m.Lang.m.fl33/25   0,1                    100
Arnfinn Pedersen 33/37                           -  
Elsa Karlsen 33/43   0,1                    100
Hulda Nøstvik 33/45   0,2                    158
Jorunn E. Slettnes 33/56      
Svein Antonsen 33/19.44   0,26                    206
Per M.Pedersen 34/4   0,1                    100
Rune Guttormsen 34/5   0,1                    100
Charles Thoresen 34/6.10   0,8                    633
Ole P. Johansen 34/7   1,1                    870
Odd K. Kvalheim 34/9   0,4                    316
Stian Korneliussen/Linda B. 34/11   0,2                    158
Arne Hansen 34/15.23   0,4                    316
Mina Kolstad 34/17      
Thomas Johansen 34/20      
Bjørn Brones 34/28      
Ole Ovesen 34/29      
Hallgeir Fagerli 34/34      
Johan Sletten 34/37   0,1                    100
Kristian Elvevoll 34/66      
Edvard Nergård 35/1.20   0,7                    554
Arnfinn Smørsgård 35/3   0,6                    475
Leif R. Nylund 35/6   0,3                    237
Aksel Nøstvik 35/7   0,2                    158
Ninni Olsen 35/8   0,2                    158
Rigmor Angell m/fl 35/9   0,2                    158
Magnor Olsen 35/12   0,6                    475
Svein Nilsen 35/13   1,1                    870
Kristian Nergård 35/18   0,1                    100
Svein O. Korn. m/fl 36/1.8   2,3                 1 819
Odd Nergård 36/2   0,3                    237
Helen Nergård 36/3   0,5                    396
Linda Hansen 36/5   1,6                 1 266
Roy Sætre m/fl 36/6   0,5                    396
Ronald Edvartsen 36/9   0,1                    100
Sum   100               80 000
Utbytte 2009
  Da Areal%   Utb. jakt     skyldøre   Utb. fiske   Tot. utb.  
Ann Berit Kristiansen 209 0,4 603 77 1256 1859
Hildur Furø m/flere 278 0,5 754 10 163 917
Trygve Gregussen m/flere 584 1,1 1659 63 1027 2686
Jim Are Jensen Løkke 346 0,7 1056 118 1924 2980
Odd Leif Ramberg 282 0,5 754 59 962 1716
Jann Fossmo m/flere 258 0,5 754 22 359 1113
Jan Vidar Ramberg 54 0,1 151 17 277 428
Gunnbjørg Ramberg 35 0,1 151 17 277 428
Hanne Marte Elvevoll 177 0,3 452 43 701 1154
Esten Einar Bakkejord 890 1,7 2564 90 1468 4031
Bente Bakkehaug 503 1 1508 90 1468 2976
Odd Arne Korneliussen 179 0,3 452 30 489 942
Ingeborg Kolstad 701 1,4 2111 59 962 3073
Jan Fjellstad 291 0,6 905 60 978 1883
Guttorm Bakkehaug m/flere   0   3 100 100
Judith Edvardsen 397 0,8 1206 64 1044 2250
Ivar Bjørkås 628 1,2 1810 40 652 2462
Ragna Vaeng 1384 2,7 4072 120 1957 6029
Arne Tor Lynghaug 126 0,2 302 3 100 402
Jan Blomseth 115 0,2 302 16 261 563
Odd Isaksen 706 1,4 2111 22 359 2470
Tommy Johansen 281 0,5 754 13 212 966
Karin Bjørnå 292 0,6 905 11 179 1084
Bjørnar Uteng 148 0,3 452 13 212 664
Per Jenssen 139 0,3 452 0   452
Torleif Jensen 451 0,9 1357 0   1357
Mads Larsen 21 0 100 7 114 214
Rolf Fjellstad 757 1,5 2262 0   2262
Roald Hansen 155 0,3 452 0   452
Sten H. Nygård 55 0,1 151 14 228 379
Hanna Katrine Elverum 71 0,1 151 0   151
Arild Johansen 23 0 100 4 100 200
Petra Fossbakk 62 0,1 151 0   151
Ole Christian Jensen 574 1,1 1659 0   1659
Alf Bjørnar Bendiksen m/flere 82 0,2 302 0   302
Einar Magne Martinsen 77 0,1 151 0   151
Erling Fosshaug 199 0,4 603 0   603
Halvard Arnesen 77 0,1 151 6 100 251
Svein Olav Steinmo m/flere 138 0,3 452 6 100 552
Morten Skogheim 354 0,7 1056 11 179 1235
Helge Hansen m/flere 49 0,1 151 0   151
Mary Tomassen 49 0,1 151 0   151
Bjarne Ramberg   0   1 100 100
Gunnar Elvevoll 1 0 100 1 100 200
Jens Ramberg 294 0,6 905 22 359 1264
Kjell Furø   0   1   0
Vidar Furø   0   1   0
Osvald Lyshaug 249 0,5 754 22 359 1113
Hedly Lange Sørfossbog 445 0,9 1357 27 440 1798
Sigmund Lyshaug 1146 2,2 3318 90 1468 4785
Rigmor Slettnes m/flere 95 0,2 302 11 179 481
Jan L Hagen 76 0,1 151 7 114 265
Thormod Rindal   0   1 100 100
Reidar Lyshaug 149 0,3 452 10 163 615
Wictor Lyshaug 76 0,1 151 4 100 251
Serine Oddveig Åsland   0   1 100 100
Gry Merete Skjellhaug 1639 3,2 4826 0   4826
Svein Antonsen 1564 3 4524 16 261 4785
Trond Molund 202 0,4 603 0   603
Hermod Skogheim 106 0,2 302 0   302
Sigurd Bakkejord 161 0,3 452 0   452
Ole Ovesen m/flere 52 0,1 151 1 100 251
Leif Dalseth m/flere 923 1,8 2714 11 179 2894
Edvard Johan Kvalheim 936 1,8 2714 64 1044 3758
Morten Refsaas 769 1,5 2262 64 1044 3306
Sten H. Nygård 231 0,4 603 4 100 703
Elsa Karlsen 245 0,5 754 1 100 854
Torill Skøelv 1071 2,1 3167 54 881 4047
Trond Dalgård m/flere 264 0,5 754 5 100 854
Ove Inge Myrstad 115 0,2 302 4 100 402
Per Steinar Schønning 132 0,3 452 0   452
Ernst Kjell Hansen 179 0,3 452 0   452
Einar Lønberg 286 0,6 905 6 100 1005
Odil Mikkelsen 284 0,5 754 18 294 1048
Per Undheim 465 0,9 1357 17 277 1634
Nora Kristine Hansen 243 0,5 754 0   754
Rolf Dalgård m/flere   0   6 100 100
Arne Eriksen 460 0,9 1357 3 100 1457
Åge Ramberg 238 0,5 754 0   754
Forsvarsbygg 586 1,1 1659 24 391 2050
Snefrid Westgaard Stiftelse 938 1,8 2714 33 538 3253
Per Henning Heimdal m/flere 956 1,8 2714 39 636 3350
Ann Synnøve Gismervik 1351 2,6 3921 37 603 4524
Liss Ann Marie Olsen 176 0,3 452 14 228 681
Arnold Solbakken m/flere 91 0,2 302 4 100 402
Karen Østrem 1337 2,6 3921 45 734 4655
Kåre Fjellheim m/flere 585 1,1 1659 16 261 1920
John Rune Vaeng 519 1 1508 26 424 1932
Aud Westgaard 112 0,2 302 2 100 402
Arne Peder Østgård 1750 3,4 5127 40 652 5780
Odd Steinar Pedersen 351 0,7 1056 18 294 1349
Hildur Langaune 234 0,5 754 13 212 966
Oddmar Fjellheim 351 0,7 1056 10 163 1219
Åse Westgård Helgesen 161 0,3 452 9 147 599
Ingvar Jarle Østrem m/flere 390 0,8 1206 5 100 1306
Ingvar Jarle Østrem 2974 5,7 8596 64 1044 9639
Hallgeir Angell 1081 2,1 3167 38 620 3786
Olav Naktun 772 1,5 2262 84 1370 3632
Leif Kåre Strømseng m/flere 272 0,5 754 3 100 854
Jim Tore Kolstad 437 0,8 1206 97 1582 2788
Reidun Eriksen 564 1,1 1659 126 2055 3714
Anne Blomseth v/ Knut Arne 571 1,1 1659 61 995 2654
Andreas Østlund 266 0,5 754 10 163 917
Elsa Helene Vaeng m/flere 61 0,1 151 2 100 251
Irene Solbakken v/Turid 199 0,4 603 6 100 703
Karin Vigdis Hansen 1 0 100 1 100 200
Ingeborg Rasmussen 404 0,8 1206 41 669 1875
Oddveig Edvardsen 323 0,6 905 31 506 1410
Gunvor Karlsen 103 0,2 302 15 245 546
Kåre Edvardsen 36 0,1 151 11 179 330
Johan Dale 503 1 1508 76 1239 2747
Johnny Kristiansen 108 0,2 302 31 506 807
Haga Bratli v/ Arnulf 636 1,2 1810 67 1093 2902
Birger Danielsen 17 0 100 2 100 200
Janne Slettnes 129 0,2 302 32 522 823
Svein Nøstvik m/flere 76 0,1 151 20 326 477
Sverre Høgmo   0   3 100 100
Randi Dale 226 0,4 603 22 359 962
Bjarne Brones 178 0,3 452 20 326 779
Mikal Langaune m/flere 75 0,1 151 19 310 461
Arnfinn Pedersen   0   1 100 100
Per Johan Karlsen 48 0,1 151 1 100 251
Hulda Nøstvik 91 0,2 302 0   302
Jorunn Slettnes   0   1 100 100
Per Magne Pedersen 65 0,1 151 45 734 885
Rune Guttormsen 50 0,1 151 34 554 705
Charles Thoresen 390 0,8 1206 109 1778 2984
Ole Petter Johansen 556 1,1 1659 97 1582 3241
Odd Kåre Kvalheim 211 0,4 603 90 1468 2071
Kenneth Aarberg 87 0,2 302 55 897 1199
Arne Hansen 209 0,4 603 77 1256 1859
Mina Kolstad   0   1 100 100
Erik Magnus Johansen   0   5 100 100
Bjørn Brones   0   3 100 100
Ole Ovesen   0   10 163 163
Hallgeir Fagerli   0   2 100 100
Johan Sletten 50 0,1 151 35 571 722
Erling Sletten   0   1 100 100
Edvard Nergård 373 0,7 1056 0   1056
Arnfinn Smørsgård 319 0,6 905 0   905
Leif Roger Nylund 164 0,3 452 0   452
Karin Nøsvik 116 0,2 302 0   302
Ninni Olsen 121 0,2 302 0   302
Rigmor Angell 112 0,2 302 0   302
Magnor Olsen 297 0,6 905 0   905
Kitty Stenberg m/flere 576 1,1 1659 0   1659
Kristian Nergård 30 0,1 151 0   151
Svein Korneliussen m/flere 1212 2,3 3468 0   3468
Odd Nergård 165 0,3 452 0   452
Helen Nergård 240 0,5 754 0   754
Linda Hansen 852 1,6 2413 0   2413
Roy Sætre m/flere 236 0,5 754 0   754
Ronald Edvardsen 51 0,1 151 0   151
  51814 99,8 150998 3365 56663 207661
  Utb. Fiske     Utb. Jakt    
FORMELVERDIER 54875     150800