Medlemslisten
Oppdatert andelsliste
Oppdatert liste finner du på arkfanen til høyre under oppdatert andelsliste under medlemmer.
UTDATERT! Andelsoversikt og stemmerett
Medlemsliste for Skøelva Grunneierlag   Js=Jaktstemmer  
Fs=Fiskestemmer  
Jakt   Fiske  
Nr   Eier/Kontaktperson   Gnr/Bnr   Areal   Andel   Js   Skyldøre   Andel   Fs  
1 Turid Thomassen m/fl   27/1 209 0,4 % 2 77 2,3 % 1
2 Vidar Furø m.fl   27/2,20,69   278 0,5 % 2 10 0,3 % 1
3 Trygve Gregussen m.fl   27/3 584 1,1 % 4 63 1,9 % 1
4 Jim Are Jensen Løkke   27/4 346 0,7 % 2 118 3,5 % 1
5 Arne Hansen   27/5 282 0,5 % 2 59 1,8 % 1
6 Jann Fossmo m.fl   27/7,100   258 0,5 % 2 21 0,7 % 1
7 Jan Vidar Ramberg m.fl   27/8 54 0,1 % 1 17 0,5 % 1
8 Gunnbjørg B. Ramberg   27/9 35 0,1 % 1 17 0,5 % 1
9 Hanne Marthe Elvevoll   27/10 177 0,3 % 2 43 1,3 % 1
10 Esten Einar Bakkejord   27/11,16 890 1,7 % 3 90 2,7 % 1
11 Hanne Bakkehaug   27/12,16,85   503 1,0 % 3 90 2,7 % 1
12 Trond Viggo Pedersen 27/13   179 0,16 % 2 30 0,9 % 1
13 Kim-Robin Furø 27/14,47   701 1,4 % 3 59 1,8 % 1
14 Jan Øyvind Fjellstad   27/15   291 0,6 % 2 61 1,8 % 1
15 Bakkehaug Guttorm m.fl   27/16         3 0,10 % 1
16 Judith J. Edvardsen   27/21   397 0,8 % 2 64 1,9 % 1
17 Ivar Bjørkås   27/22   628 1,2 % 3 40 1,2 % 1
18 Ragna . Vaeng m.fl   27/23   1384 2,7 % 4 120 3,6 % 1
19 Arne Tor Lynghaug   27/25,28   126 0,2 % 2 3 0,1 % 1
20 Jan Blomseth   27/26-30/9,8 115 0,28 % 2 16 0,5 % 1
21 Odd Ivan Isaksen   27/27,57   706 1,4 % 3 22 0,7 % 1
22 Tommy Johansen   27/29-28/6   281 0,5 % 2 13 0,4 % 1
23 Karin Ailin S. Bjørnå   27/33-29/23   292 0,6 % 2 11 0,3 % 1
24 Bjørnar Peder Uteng   27/34-30/10   148 0,3 % 2 13 0,4 % 1
25 Per Jensen   27/35,46 139 0,3 % 2      
26 Torleif Ingebrigt Jensen   27/38   451 0,9 % 2      
27 Åge Larsen   27/39   21 0,0 % 1 7 0,2 % 1
28 Rolf Børge Fjellstad   27/41   757 1,5 % 3      
29 Richard Stien 27/42   155 0,3 % 2      
30 Lisb. Forssb/ P.K.Edvardsen 27/44 170,5 0,1 % 2 13 0,4 % 1
31 Geir H. Nordgård 27/48   71 0,1 % 1 1 0,00 % 1
32 Arild J. Johansen   27/49   23 0,0 % 1 4 0,1 % 1
33 Lisbeth Fossbakk 27/50   62 0,1 % 1 1 0,0 % 1
34 Ole K. Jensen   27/51   574 1,1 % 3      
35 Alf B. Bendiksen m.fl   27/52   82 0,2 % 1      
36 Vidar Gunnberg 27/53   77 0,1 % 1      
37 Erling K. Fosshaug   27/58-29/13   199 0,4 % 2      
38 Halvard Arnesen   27/62   77 0,1 % 1 6 0,2 % 1
39 Svein O. Steinmo m/fl   27/63,97   138 0,3 % 2 6 0,2 % 1
40 Helge Hansen m.fl   27/98   49 0,1 % 1      
41 Mary Beate Tomassen v/Britt Thomassen 27/99   49 0,1 % 1      
42 Bjarne Ramberg   27/139         1 0,0 % 1
43 Gunnar Elvevoll   27/140   1 0,0 % 1 1 0,0 % 1
44 Jens Torfinn Ramberg   27/158   294 0,6 % 2 22 0,7 % 1
45 Kjell-Eirik Furø   27/205         1 0,0 % 1
46 Vidar Furø   27/246         1 0,0 % 1
47 Ingebrigt Jensen   27/262   35 0,06 % 1      
48 Guttorm Bakkehaug   27/280   554 0,7 % 3      
49 Osvald Lyshaug   28/1 249 0,5 % 2 22 0,7 % 1
50 Hedly M. L. Sørfosbog   28/2 445 0,9 % 2 27 0,8 % 1
51 Tone Jensen   28/3-30/16   1146 2,2 % 4 90 2,7 % 1
52 Jorunn E. Slettnes m. fl. 28/4,5 95 0,2 % 1 11 0,3 % 1
53 Jan Leiv Hagen   28/7 76 0,1 % 1 7 0,2 % 1
54 Thormod Rindal   28/8       1 0,0 % 1
55 Reidar M. Lyshaug   28/9 149 0,3 % 2 10 0,3 % 1
56 Wictor Lyshaug   28/10 76 0,1 % 1 4 0,1 % 1
57 Serine Oddveig Åsland   28/14         1 0,0 % 1
58 Morten A. Skogheim   27/81-29/1 354 0,7 % 2 11 0,3 % 1
59 Gry Merethe Skjellhaug   29/2,8,9,10,11,15,17,18   1639 3,2 % 5      
60 Esten Einar Bakkejord   29/3,22 1426 2,74 % 4      
61 Trond Arne Molund   29/4 202 0,4 % 2      
62 Hermod Sten Skogheim   29/12 106 0,2 % 1      
63 Sigurd Bakkejord   29/14   161 0,3 % 2      
64 G. K. v/ O. Ovessen m.fl   30/1 52 0,1 % 1 1 0,0 % 1
65 Leif Dalseth m.fl   30/2   923 1,8 % 3 11 0,3 % 1
  Solfrid og Bry. Larsen   30/3-34/3 936 1,8 % 3 64 1,9 % 1
66 Gunnar Elvevoll m.fl   30/5(2/3)-27/140   116,5 0,2 % 1 2,5 0,1 % 1
67 Elsa A J Karlsen   30/6 245 0,5 % 2 1 0,0 % 1
  Jan   Blomseth 30/8   0,08 % 1      
68 Trond Egil Dalgård m.fl   30/11 264 0,5 % 2 5 0,1 % 1
69 Ove Inge Myrstad   30/12 115 0,2 % 1 4 0,1 % 1
70 Per Steinar Schønning   30/13   132 0,3 % 1      
71 Nora Kristine Hansen   30/19   243 0,5 % 2      
72 Rolf Olai Dalgård   30/20,27         6 0,2 % 1
73 Arne Esten Eriksen   30/21   460 0,9 % 2 3 0,1 % 1
74 Åge Einar Ramberg   30/22   238 0,5 % 2      
75 Forsvarsbygg   30/23,26-32/20   586 1,1 % 3 24 0,7 % 1
76 Stiftelsen Westgaard   31/1,12 938 1,8 % 3 33 1,0 % 1
77 Aud Unn Westgård m.fl   31/2   693 1,4 % 3 33 0,9 % 1
78 Sveinung Østgård 31/3 1351 2,6 % 4 37 1,1 % 1
79 Tove Jensen 31/4   176 0,3 % 2 14 0,4 % 1
80 A. Solbakkens bo m.fl   31/5 91 0,2 % 1 4 0,1 % 1
81 Karen Kristine Østrem   31/6,17   1337 2,6 % 4 45 1,3 % 1
82 Kåre Fjellheim m.fl   31/7 585 1,1 % 3 16 0,5 % 1
83 John Rune Vaeng   31/8 519 1,0 % 3 26 0,8 % 1
84 Aud Unn Westgaard m. fl. 31/9   112 0,2 % 1 2 0,1 % 1
85 Sveinung Østgård 31/10 1750 3,4 % 5 40 1,2 % 1
86 Odd Steinar Pedersen   31/11   351 0,7 % 2 18 0,5 % 1
87 Hildur Jonette Langaune   31/13   234 0,5 % 2 13 0,4 % 1
88 Jørn Linbøl 31/14   351 0,7 % 2 10 0,3 % 1
89 John Anders Bakke 31/16   161 0,3 % 2 9 0,3 % 1
90 Inga Tamosaityte 31/17 390 0,8 % 2 5 0,1 % 1
91 Inga Tamosaityte 32/1,7,18 2974 5,7 % 7 64 1,9 % 1
92 Kåre Rasmussen   m.fl 32/4   272 0,5 % 2 1 0,1 % 1
93 Andreas K. Østlund   32/9   266 0,5 % 2 10 0,3 % 1
94 Solveig Heimdal m/fl. 32/10   263 0,4 % 2 6 0,2 % 1
95 Elsa Helene Vaeng   32/11   61 0,1 % 1 2 0,1 % 1
96 E.Foldøy-O.Foldøy   32/12-13   199 0,4 % 2 6 0,2 % 1
97 Karin Wigdis Hansen   32/22   1 0,0 % 1 1 0,0 % 1
98 Kåre Rasmussen   33/1 404 0,8 % 2 41 1,2 % 1
99 Oddveig H. Edvardsen   33/2,32   323 0,6 % 2 31 0,9 % 1
100 Gunnvor J. Karlsen   33/4   103 0,2 % 1 15 0,5 % 1
101 Anna Edvardsen 33/5   36 0,1 % 1 11 0,3 % 1
102 Odil H. Mikkelsen m.fl   33/6-30/17   284 0,5 % 2 18 0,5 % 1
103 Johan Dale   33/8 44 0,1 % 1 31 0,9 % 1
104 Johnny K. Kristiansen   33/9   108 0,2 % 1 31 0,9 % 1
105 Eivind Olsen 33/10   636 1,2 % 3 67 2,0 % 1
  Johan Dale   33/11,28 459 0,9 % 2 45 1,3 % 1
106 Birger H. Danielsen   33/12,26   17 0,0 % 1 2 0,1 % 1
107 Janne Olaug Slettnes   33/13 129 0,2 % 2 32 1,0 % 1
108 Svein K. Nøstvik m.fl   33/16,27   76 0,1 % 1 20 0,6 % 1
109 Sverre Nikolai Høgmo   33/17         3 0,1 % 1
110 Oddmund og Svenn Undheim   33/18-30/18   465 0,9 % 2 17 0,5 % 1
111 Roy Eriksen 33/19, 44   138 0,26 % 1 16 0,5 % 1
112 Randi Laila Dale   33/21-31   226 0,4 % 2 22 0,7 % 1
113 Halgeir Otto Angell   33/23-32/2   1081 2,1 % 4 38 1,1 % 1
114 Bjarne Andreas Brones   33/24   178 0,3 % 2 20 0,6 % 1
115 A.A.Langaune   33/25   75 0,1 % 1 19 0,6 % 1
116 Arnfinn Pedersen   33/37         1 0,0 % 1
117 Elsa Karlsen   33/43   48 0,1 % 1 1 0,0 % 1
118 Hulda Nøstvik   33/45   91 0,2 % 1      
119 Jorunn E. Slettnes   33/56   0 0,0 % 0 1 0,0 % 1
120 Torill Marie Skøelv   34/1,40-30/7   1071 2,1 % 4 54 1,6 % 1
121 Morten Refsaas   34/2 30/4 769 1,5 % 3 64 1,9 % 1
123 Per Magne Pedersen   34/4   65 0,1 % 1 45 1,3 % 1
124 Rune Guttormsen   34/5   50 0,1 % 1 34 1,0 % 1
125 Camilla Thoresen   34/6,10   390 0,8 % 2 109 3,2 % 1
126 Ole Petter Johansen   34/7   556 1,1 % 3 97 2,9 % 1
127 Reidun Eriksen   34/8,21,31-32/6   564 1,1 % 3 126 3,7 % 1
128 Odd Kåre Kvalheim   34/9   211 0,4 % 2 90 2,7 % 1
129 Stian Korneliussen m/fl   34/11   87 0,2 % 1 55 1,6 % 1
130 Jim Tore Kolstad   34/13,16-32/5   437 0,8 % 2 97 2,9 % 1
131 Gry Naktun m. fl. 34/14-32/3   772 1,5 % 3 84 2,5 % 1
132 Arne Hansen   34/15,23   209 0,4 % 2 77 2,3 % 1
133 Ronny Andre Skoglund 34/17         1 0,0 % 1
134 Knut A.Blomseth   34/19-32/8   571 1,1 % 3 61 1,8 % 1
135 Tomas Johansen   34/20         5 0,1 % 1
136 Bjørn Andreas Brones   34/28         3 0,1 % 1
137 Ole Alfred Rolf Ovesen   34/29         10 0,3 % 1
138 Hallgeir Fagerli   34/34         2 0,1 % 1
139 Einar Egil Lønnberg   34/35-68-30/15   286 0,6 % 2 6 0,2 % 1
140 Johan Arvid Sletten   34/37   50 0,1 % 1 35 1,0 % 1
141 Kristian Elvevoll 34/66         1 0,0 % 1
142 Tor Esben Nergård 35/1-20   373 0,7 % 2      
143 Arnfinn Smørsgård   35/3,12   319 0,6 % 2      
144 Leif Roger Nylund   35/6   164 0,3 % 2      
145 Aksel Nøstvik   35/7   116 0,2 % 1      
146 Ninni Helen Olsen   35/8   121 0,2 % 1      
147 Rigmor Løvås Angell   35/9   112 0,2 % 1      
148 Ernst Kjell Hansen   35/11-30/14   179 0,3 % 2      
149 Magnor Olsen   35/12   297 0,6 % 2      
150 Svein Johnny Nilsen   35/13   576 1,1 % 3      
151 Kristian Nergård   35/18   30 0,1 % 1      
152 Svein Korneliussen m/fl   36/1   1212 2,3 % 4      
153 Odd Nergård   36/2   165 0,3 % 2      
154 Jør Lindbøl 36/3   240 0,5 % 2      
155 Linda Hansen   36/5   852 1,6 % 3      
156 Roy Sætre m/flere   36/6   236 0,5 % 2      
157 Ronald Edvardsen   36/9   51 0,1 % 1