endret 2016

Stemmerett og andelsoversikt

Medlemsliste for Skøelva Grunneierlag       Js=Jaktstemmer
            Fs=Fiskestemmer
                 
     

Jakt

Fiske

Nr Eier/Kontaktperson Gnr/Bnr Areal Andel Js Skyldøre Andel Fs
1 Turid Thomassen m/fl 27/1 209 0,4% 2 77 2,3% 1
2 Vidar Furø m.fl 27/2-20-69 278 0,5% 2 10 0,3% 1
3 Trygve Gregussen m.fl 27/3 584 1,1% 4 63 1,9% 1
4 Jim Are Jensen Løkke 27/4 346 0,7% 2 118 3,5% 1
5 Arne Hansen 27/5 282 0,5% 2 59 1,8% 1
6 Jann Fossmo m.fl 27/7-100 258 0,5% 2 22 0,7% 1
7 Jan Vidar Ramberg m.fl 27/8 54 0,1% 1 17 0,5% 1
8 Gunnbjørg B. Ramberg 27/9 35 0,1% 1 17 0,5% 1
9 Hanne Marthe Elvevoll 27/10 177 0,3% 2 43 1,3% 1
10 Esten Einar Bakkejord 27/11-16 890 1,7% 3 90 2,7% 1
11 Hanne Bakkehaug 27/12-16-85 503 1,0% 3 90 2,7% 1
12 Odd A. Korneliussen m.fl 27/13 179 0,3% 2 30 0,9% 1
13 Ingeborg K. Kolstad 27/14-47 701 1,4% 3 59 1,8% 1
14 Jan Øyvind Fjellstad 27/15 291 0,6% 2 61 1,8% 1
15 Bakkehaug Guttorm m.fl 27/16       3 0,1% 1
16 Judith J. Edvardsen 27/21 397 0,8% 2 64 1,9% 1
17 Ivar Bjørkås 27/22 628 1,2% 3 40 1,2% 1
18 Ragna . Vaeng m.fl 27/23 1384 2,7% 4 120 3,6% 1
19 Arne Tor Lynghaug 27/25-28 126 0,2% 2 3 0,1% 1
20 Jan Blomseth 27/26-30/9 115 0,2% 2 16 0,5% 1
21 Odd Ivan Isaksen 27/27-57 706 1,4% 3 22 0,7% 1
22 Tommy Johansen 27/29-28/6 281 0,5% 2 13 0,4% 1
23 Karin Ailin S. Bjørnå 27/33-29/23 292 0,6% 2 11 0,3% 1
24 Bjørnar Peder Uteng 27/34-30/10 148 0,3% 2 13 0,4% 1
25 Per Jensen 27/37-46-16 139 0,3% 2      
26 Torleif Ingebrigt Jensen 27/38 451 0,9% 2      
27 Åge Larsen 27/39 21 0,0% 1 7 0,2% 1
28 Rolf Børge Fjellstad 27/41 757 1,5% 3      
29 Roald I. Hansen m.fl 27/42 155 0,3% 2      
30 Sten Harald Nygård 27/44-30/5 170,5 0,3% 2 15,5 0,5% 1
31 Hanna Katrine Elverum 27/48 71 0,1% 1      
32 Arild J. Johansen 27/49 23 0,0% 1 4 0,1% 1
33 Petra A. Fossbakk 27/50 62 0,1% 1      
34 Ole Christian Jensen 27/51 574 1,1% 3      
35 Alf B. Bendiksen m.fl 27/52 82 0,2% 1      
36 Einar Magne Martinsen 27/53 77 0,1% 1      
37 Erling K. Fosshaug 27/58-29/13 199 0,4% 2      
38 Halvard Arnesen 27/62 77 0,1% 1 6 0,2% 1
39 Janne-Lin Steinmo m.fl 27/63-97 138 0,3% 2 6 0,2% 1
40 Helge Hansen m.fl 27/98 49 0,1% 1      
41 Mary Beate Tomassen 27/99 49 0,1% 1      
42 Bjarne Ramberg 27/139       1   1
43 Gunnar Elvevoll 27/140 1 0,0% 1 1 0,0% 1
44 Jens Torfinn Ramberg 27/158 294 0,6% 2 22 0,7% 1
45 Kjell-Eirik Furø 27/205       1 0,0% 1
46 Vidar Furø 27/246       1 0,0% 1
47 Ingebrigt Jensen 27/262 35 0,0% 1      
48 Guttorm Bakkehaug 27/280 554 0,7% 3      
49 Osvald Lyshaug 28/1 249 0,5% 2 22 0,7% 1
50 Hedly M. L. Sørfosbog 28/2 445 0,9% 2 27 0,8% 1
51 Tone Jensen 28/3-30/16 1146 2,2% 4 90 2,7% 1
52 Jorunn E.Slettnes m/fl 28/4-5            
53 Jan Leiv Hagen 28/7 76 0,1% 1 7 0,2% 1
54 Thormod Rindal 28/8       1 0,0% 1
55 Reidar M. Lyshaug 28/9 149 0,3% 2 10 0,3% 1
56 Victor Lyshaug 28/10 76 0,1% 1 4 0,1% 1
57 Serine Oddveig Åsland 28/14       1 0,0% 1
58 Morten A. Skogheim 29/1 354 0,7% 2 11 0,3% 1
59 Gry Merethe Skjellhaug 29/2-(8-18) 1639 3,2% 5      
60 Esten Einar Bakkejord 29/3-22 1564 3,0% 5 16 0,5% 1
61 Trond Arne Molund 29/4 202 0,4% 2      
62 Hermod Sten Skogheim 29/12 106 0,2% 1      
63 Sigurd Bakkejord 29/14 161 0,3% 2      
64 G. Kramvigs bo m.fl 30/1 52 0,1% 1 1 0,0% 1
65 Leif Dalseth m.fl 30/2 923 1,8% 3 11 0,3% 1
66 Gunnar Elvevoll m.fl 30/5-27/140 116,5 0,2% 1 2,5 0,1% 1
67 Elsa A J Karlsen 30/6 245 0,5% 2 1 0,0% 1
68 Trond Egil Dalgård m.fl 30/11 264 0,5% 2 5 0,2% 1
69 Ove Inge Myrstad 30/12 115 0,2% 1 4 0,1% 1
70 Per Steinar Schønning 30/13 132 0,3% 1      
71 Nora Kristine Hansen 30/19 243 0,5% 2

1

0,1% 1
72 Rolf Olai Dalgård 30/20-27       6 0,2% 1
73 Arne Esten Eriksen 30/21 460 0,9% 2 3 0,1% 1
74 Åge Einar Ramberg 30/22 238 0,5% 2      
75 Forsvarsbygg 30/23-26-32/20 586 1,1% 3 24 0,7% 1
76 Stiftelsen Westgaard 31/1-12-42 938 1,8% 3 33 1,0% 1
77 Aud Unn Westgård m.fl 31/2 693 1,3% 3 33 1,0% 1
78 Arne Peder Østgård 31/3 1351 2,6% 4 37 1,1% 1
79 Liss Ann Mari Lundnes 31/4 176 0,3% 2 14 0,4% 1
80 A. Solbakkens bo m.fl 31/5 91 0,2% 1 4 0,1% 1
81 Karen Kristine Østrem 31/6-17 1337 2,6% 4 45 1,3% 1
82 Kåre Fjellheim m.fl 31/7-43 585 1,1% 3 16 0,5% 1
83 John Rune Vaeng 31/8 519 1,0% 3 26 0,8% 1
84 Aud Unn Westgaard 31/9 112 0,2% 1 2 0,1% 1
85 Arne Peder Østgård 31/10 1750 3,4% 5 40 1,2% 1
86 Odd Steinar Pedersen 31/11 351 0,7% 2 18 0,5% 1
87 Hildur Jonette Langaune 31/13 234 0,5% 2 13 0,4% 1
88 Oddmar H. Fjellheim 31/14 351 0,7% 2 10 0,3% 1
89 Hans Vister 31/16 161 0,3% 2 9 0,3% 1
90 Ingvar Jarle Østrem 31/17-18            
91 Ingvar Jarle Østrem 32/1-7 3364 6,5% 7 69 2,1% 1
92 Leif Kåre Strømseng 32/4 396 0,0% 2      
93 Andreas K. Østlund 32/9 266 0,5% 2 10 0,3% 1
94 Per H. Heimdal m.fl 32/10 263 0,5% 2 6 0,2% 1
95 Elsa Helene Vaeng 32/11 61 0,1% 1 2 0,1% 1
96 E.Foldøy-O.Foldøy 32/12-13 199 0,4% 2 6 0,2% 1
97 Karin Wigdis Hansen 32/22 1 0,0% 1 1 0,0% 1
98 Kåre Rasmussen 33/1-32/4 676 1,3% 3 44 1,3% 1
99 Oddveig H. Edvardsen 33/2-32 323 0,6% 2 31 0,9% 1
100 Gunnvor J. Karlsen 33/4 103 0,2% 1 15 0,5% 1
101 Kåre O. Edvardsen 33/5 36 0,1% 1 11 0,3% 1
102 Odil H. Mikkelsen m.fl 33/6-30/17 284 0,5% 2 18 0,5% 1
103 Johan Dale 33/8-11-28 503 1,0% 3 76 2,3% 1
104 Johnny K. Kristiansen 33/9 108 0,2% 1 31 0,9% 1
105 Arnulf Bratli 33/10 636 1,2% 3 67 2,0% 1
106 Birger H. Danielsen 33/12-26 17 0,0% 1 2 0,0% 1
107 Janne Olaug Slettnes 33/13-56 129 0,2% 1 32 1,0% 1
108 Svein K. Nøstvik m.fl 33/16-27 76 0,1% 1 20 0,6% 1
109 Sverre Nikolai Høgmo 33/17       3 0,1% 1
110 Per O. Undheim 33/18-30/18 465 0,9% 2 17 0,5% 1
111 Roy Andre Eriksen         33/19-44 ? ? ? ? ? ?
112 Randi Laila Dale 33/21-31 226 0,4% 2 22 0,7% 1
113 Halgeir Otto Angell 33/23-32/2 1081 2,1% 4 38 1,1% 1
114 Bjarne Andreas Brones 33/24 178 0,3% 2 20 0,6% 1
115 A.A.Langaune 33/25 75 0,1% 1 19 0,6% 1
116 Arnfinn Pedersen 33/37       1 0,0% 1
117 Elsa Karlsen 33/43 48 0,1% 1 1 0,0% 1
118 Hulda Nøstvik 33/45 91 0,2% 1      
119 Jorunn E. Slettnes 33/56 95 0,2% 1 12 0,4% 1
120 Torill Marie Skøelv 34/1-40-30/7 1071 2,1% 4 54 1,6% 1
121 Morten Refsaas 34/2 769 1,5% 3 64 1,6% 1
122 Edvard Johan Kvalheim 34/3-30/3 936 1,8% 3 64 1,9% 1
123 Per Magne Pedersen 34/4 65 0,1% 1 45 1,3% 1
124 Rune Guttormsen 34/5 50 0,1% 1 34 1,0% 1
125 Camilla Thoresen 34/6-10 390 0,8% 2 109 3,2% 1
126 Ole Petter Johansen 34/7 556 1,1% 3 97 2,9% 1
127 Reidun Eriksen 34/8-21-31-32/6 564 1,1% 3 126 3,8% 1
128 Odd Kåre Kvalheim 34/9 211 0,4% 2 90 2,7% 1
129 Stian Korneliussen m/fl 34/11 87 0,2% 1 55 1,6% 1
130 Jim Tore Kolstad 34/13-16-32/5 437 0,8% 2 97 2,9% 1
131 Ove Naktun 34/14-32/3 772 1,5% 3 84 2,5% 1
132 Arne Hansen 34/15-23 209 0,4% 2 77 2,3% 1
133 Mina Kolstad 34/17       1 0,0% 1
134 Knut A.Blomseth 34/19-32/8 571 1,1% 3 61 1,8% 1
135 Tomas Johansen 34/20       5 0,2% 1
136 Bjørn Andreas Brones 34/28       3 0,1% 1
137 Ole Alfred Rolf Ovesen 34/29       10 0,3% 1
138 Hallgeir Fagerli 34/34       2 0,1% 1
139 Einar Egil Lønnberg 34/35-68-30/15 286 0,6% 2 6 0,2% 1
140 Johan Arvid Sletten 34/37 50 0,1% 1 35 1,0% 1
141 Kristian Elvevol 34/66       1 0,0% 1
142 Edvard K. Nergård 35/1-20 373 0,7% 2      
143 Arnfinn Smørsgård 35/3-3/12 319 0,6% 2      
144 Leif Roger Nylund 35/6 164 0,3% 2      
145 Aksel Nøstvik 35/7 116 0,2% 1      
146 Ninni Helen Olsen 35/8 121 0,2% 1      
147 Rigmor Løvås Angell 35/9 112 0,2% 1      
148 Ernst Kjell Hansen 35/11-30/14 179 0,3% 2      
149 Magnor Olsen 35/12-3/12 297 0,6% 2      
150 Svein Johnny Nilsen 35/13 576 1,1% 3      
151 Kristian Nergård 35/18 30 0,1% 1      
152 Svein Korneliussen m/fl 36/1 1212 2,3% 4      
153 Odd Nergård 36/2 165 0,3% 2      
154 Helen S Nergård 36/3 240 0,5% 2      
155 Linda Hansen 36/5 852 1,6% 3      
156 Roy Sætre m/flere 36/6 236 0,5% 2      
157 Ronald Edvardsen 36/9 51 0,1% 1