Oppstalling på utegang

På Skuterud har vi alle hestene på utegang hele døgnet - hele året. De står i store innhegninger. Hestene får lov til å være hest, og de fleste av dem er samlet i en stor flokk og har store områder å bevege seg på.

Nesten hele vinteren står hesteflokken i den største skogsinnhegningen på gården, som er cirka 100 mål. De blir fôret to ganger i døgnet med surfôr (gras pakket i store hvite rundballer), og får som regel brød et par ganger i døgnet + fri tilgang på saltstein.

Vi har elleve spilt på gården. Disse brukes i forbindelse med på- og avsaling av hestene. Det finnes også en stor roundpen på gården.

PRISER PER MÅNED (inkl. mva): 
Shetlandsponni: 1300,-
 
Ponni: 1800,- 
Hest: 2100,-
 

Kontakt:

Knut Houge – 922 93 353

E-post: knut@hest.no