Oppstalling på utegang

På Skuterud har vi alle hestene på utegang hele døgnet - hele året. De står i store innhegninger. Hestene får lov til å være hest, og de fleste av dem er samlet i en stor flokk og har store områder å bevege seg på.

Nesten hele vinteren står hesteflokken i en skogsinnhegningen på gårdenl. De blir fôret to ganger i døgnet med surfôr og halm + fri tilgang på saltstein.

Vi har åtte spilt på gården. Disse brukes i forbindelse med på- og avsaling av hestene. Det finnes også en stor roundpen på gården.

PRISER PER MÅNED (inkl. mva): 
Shetlandsponni: 1800,-
 
Ponni: 2900,- 
Hest: 3600,-
 

Kontakt:

Knut Houge – 922 93 353

E-post: knut@hest.no