Kontaktinfo

Ettersom vi har mange ulike typer arrangementer har vi forskjellige kontaktpersoner til de ulike aktivitetene:

Angående rideturer og arrangementer Knut Houge:
knut@hest.no
92 29 33 53

Angående sommerleir kontakt Karen Sæther Houge:
post@skuterud.no
45 45 43 05