Offentlig godkjenning

Mattilsynets regler/ godkjenninger

Alle som driver hundepensjonat må ha en offentlig godkjenning fra mattilsynet.

Vi hadde inspeksjon hos oss 20/06/2008.
Da var anlegget ferdig og klar til å taes i bruk. Kontrollen gikk veldig bra😀

Alt ble godkjent og høstet positiv omtale fra vedkommende som var utsendt🙂😀😉🤩