Åpningstider

Åpningstider

Vi kan dessverre ikke være åpen hele døgnet for inn og utlevering.
Dette pga at vi er mye ute på lufteturer med hundene og at det blir unødig støy og uro hos våre gjester om det skal komme og gå hunder hele dagen:)
Da vil jo alle hilse på nykommerene, leke og tulle og de vil ikke få den nødvendige avslappingen midt på dag..
Vi har også lange arbeidsdager derfor kan vi ikke stå å vente til sene kvelden.

Vanlig åpningstid for inn og utlevering er mellom kl 11-12 og kl 19-20 (vennligst vær presis, eller ring å gi beskjed om evt forsinkelser).

Dager vi ikke har inn/utlevering er : Lørdager

julaften, 1 juledag, nyttårsaften kveld og 1 nyttårsdag.
17 mai har vi heller ikke åpent for inn og utlevering.

Vennligst prøv å respekter våre åpningstider så godt det lar seg gjøre:) Husk at det er ikke bare din hund som er her:))

Voff voff🙂