Soma Gård naturbarnehage

Sandnes kjekkeste barnehage?

 

Soma Gård Naturbarnehage har..

1.     Fokus på natur og friluftsliv.

2.     Sunne og glade barn.

3.     Tredoblet norm for pedagogisk bemanning.

4.     Fantastisk beliggenhet og geografiske muligheter.

5.     Dyktig, oppdatert og engasjert personale.

6.     Åpent i ferier, og ingen stengte planleggingsdager.


Tid og rom for lek, utfordringer og utfoldelse

Velkommen til hjemmesiden vår

   

Vi samler på opplevelser og erfaringer.