Søknad

Søknad

Hvordan søke plass?

Vi er som alle andre barnehager i Sandnes med i Sandnes kommune sitt samordnede opptak, det betyr at alle søknader til oss må gå gjennom dem. Se link øverst. Ring oss gjerne for informasjon om noe skulle være uklart.

Alle barnehager har definert sin egen opptakskrets, og kan kun ta opp unger fra denne. Vi i vår barnehage har valgt en vid opptakskrets og den burde ikke hindre noen fra å søke.

Opptakskrets, Soma Gård naturbarnehage

 1. En plass disponeres hvert år av Bjarne Bærheim. Bjarne Bærheim er eier av Soma Gård.
 2. Tre plasser disponeres hvert år av Eivind Herredsvela, disse kan han fritt gi til hvem han skulle ønske. Eivind Herredsvela er eier og daglig leder i Barnehagen.
 3. Barn av ansatte.
 4. Søsken av barn som allerede går i barnehagen.
 5. Barn som bor i Sandnes eller nabokommunene.

Søkere fra egen opptakskrets rangeres etter følgende kriterier:

 1. Barn med funksjonshemming, (obligatorisk) Jf. Lov om barnehager §9
 2. Barn som trenger barnehageplass som ledd i forebyggende barnevern. (obligatorisk) Jf. Lov om barnevernstjenester §4-4
 3. Barn av ansatte rangert etter søkerdato og klokkeslett.
 4. Søsken rangeres atter søkerdato og klokkeslett.
 5. Barn i Sandnes eller nabokommunene som allerede er lovt plass.
 6. Øvrige søkere rangeres etter søkerdato og klokkeslett.

Søkere utenfor egen opptakskrets:

Dersom det er ledige plasser når søkere fra egen opptakskrest er tatt inn
prioriteres disse slik:

 1. Barn som har fortrinn ut fra særskilte behov definert i kommunens opptaksregler punkt 4. (obligatorisk)
 2. Barn på venteliste prioritert etter søkerdato.

Innformasjon til søkere

Soma Gård naturbarnehage tar inn barn fra alle våre nabokommuner. Dere
trenger altså ikke være bosatt i Sandnes for å søke hos oss. Skulle noe av dette med opptakskrets og opptakskriterier virke forvirrende så ta gjerne en
telefon og vi vil forsøke å klare opp i det for dere.  Med så mange kriterier kan det kanskje virke som det er umulig å få plass hos oss. Det er det ikke. Søk i vei!