VELKOMMEN TIL SANDNESSJØEN BÅTFORENINGS HJEMMESIDE

Sist oppdatert:
Forsiden 19.12.20 (Møter/Styremøter (referat))
Forsiden 17.11.20 (kamera), Havna (liste båtplasser)
Møter/Styremøte, referat 14.9.20


Aktuelle linker:

Flo og fjære i Sandnessjøen

Småbåtregisteret   KNBF   Lørdagskaffe  .

Kamera nord    Kamera SV  (oppdateres 1x pr min med F5)


NYHETER:

God Jul også fra KNBF - link

På en tilstelning 27.11.2020 i klubbstua, ble Asbjørn Hestnes og Jann Olsen i dugnadsgjengen tildelt KNBF Fortjenestenål i gulldouble + diplom for lang og tro tjeneste i båtforeningen. Vår leder Arnt Aleksandersen sto for overleveringen. Vel fortjent!

[12.11.20] Flere nyheter fra KNBF. Link finner du her.

05.11.20
LØRDAGSKAFFEN KORONASTENGT INNTIL VIDERE!

Lørdagskaffen starter opp 3.10.2020!

Ekstraordinært årsmøte i verkstedet (småbåthavna) 30.9.2020 kl 19!
Innkalling til medlemmer sendt pr epost og brev.
Sak: Søke Helgeland Sparebank om lån på 2 mill. kroner.
Dette for å gjøre havna "ferdig", og slik at ytterligere store kostnader/investeringer ikke blir nødvendig i løpet av en 30-40-års periode. Det som skal ferdiggjøres: Asfaltering, 125m nye brygger, pirer, div. lys- og strøm-master, vanskemaskin, tørketrommel, sluk for overflatevann på parkeringsplassen. varmepumpe til verkstedet, div materiell.
Kostnader ca kr 2 750 000.
Etter at saken er behandlet, er møtet slutt. Ingen servering.

30.09.20
42 medlemmer møtte.
Enstemmig godkjent.

6.7.2020
Nøkler funnet
på parkeringsplassen nord for servicebygget. Kontakt tlf 95041077.

20.6.20:
Tyv(er) i havna! Fra en båt på G-brygga ble det i løpet av uka stjålet en 5HK påhengs. Så vær obs - og følg med!

Klikk for større bilde

28.5.20 'Kaiet' ferdig med rekkverk. 10 bord/benker. Og to vimpler. Dugnadsgjengen pluss et par mann fikk montert rekkverket i løpet av 2-3 dager. Og det ble kjempebra!👍🙂

T.v. underveis fra småbåhavna. T.h. fra byhavna. (Klikk for større bilde)

Båtkonvoi 17. mai i Sandnessjøen. Ca. 30 båter deltok. Turen gikk i dorgefart fra småbåthavna, innom byhavna og videre sørover i Alstenfjorden til ca. Ura. Veldig bra initiativ fra Andreas Gutvik Larsen.

21.3.20
Ingen lørdagskaffe, kanskje resten av lørdagskaffesesongen.

Fra v.: Arnt, Ingvard, Ole-Gustav og Bjørn

På et uvidet styremøte 11.3.2020 fikk følgende medlemmer med laaang fartstid og innsats for foreningen, KNBF's fortjenestenål i gull og diplom: Ingvard Johansen, Ole-Gustav Årnes og Bjørn Zachariassen. Vår leder Arnt Aleksandersen sto for overrekkelsen.

 

Einar med sveisen. Tormod med slipeskiva. Klikk for større bilde.

18.2.20 I ruskevær holder dugnadsgjengen koken under tak i verkstedet. Nå jobbes det med bl.a. stolper til rekkverk på kaiet. Ca 75 1 m høye stolper i stål som klargjøres for galvanisering, dvs. sveise hatt og fot, og fester for kjetting. 300 meter kjetting for to høyder er "underveis".

Klikk for større bilde

[12.2.20] Høy flo i havna 11.2.20 kl 13:30. M-brygga til venstre. Festebøylene var helt under skinnene på kaiet. Den natta for noen år siden da floa kom inn i verkstedet, var vannstanden 40-50 cm høyere.

Klikk for større bilde

6.11.19
Da er vi kommet sålangt i planleggingen av kystskipperkurs D5L at vi kan starte opp i januar 2020
.
All undervisning og eksamen skal foregå her i Sandnessjøen. Undervisninhgslokale er i
Godsterminalen hos RKK-ytre Helgeland. Hovedinstruktør er undertegnede. Undervisnings-
fartøy er Ms Leiskjær v/Jarl Rølvåg, som har fast stasjon i Vågen.
Vi håper å få så mange påmeldte at kurset kan gå sin gang som planlagt. Vennligst legg denne ut til våre medlemmer da man ryktesvis har hørt at ganske mange kunne tenke seg et D5L-sertifikat. I tillegg er det sånn at når kandidaten har avlagt eksamen i D5L så kan de på en rimelig enkel måte bygge på dette, og avlegge eksamen til et rent D5-sertifikat.
Ytterligere opplysninger og påmelding må skje direkte til NMKS, jfr. vedlagte brosjyre.
Mvh Ole-G- Årnes

[21.10.19] Muren er ferdig støpt og planeringen i full gang. Dette kommer til å bli svært bra.
Området er snart OK for de som planlegger å sette båtene i vinteropplag. NB! Etter 15. mai neste år løper gebyr for den som ikke har fått båten flyttet.

Havna er full!
NB: Søk - og blir tildelt plass først, så båt! (Det er ikke alle som har skjønt dette, og det har skapt problemer)
Si opp båtplassen?
[April 2013] (Endret 10.7.15)
Hvis du har båtplass, men ikke båt, og kanskje ikke planer om å anskaffe båt: Vurder å si opp plassen. Da kan du evt. få tilbakebetalt "verdien" av brygga. Den er lik beløpet du betalte inn da du fikk bruksretten til bryggeplassen.
Rabatt
Vær obs på at vi har rabatt/avslag hos følgende firma:
Boreal (verkstedsenteret) 10 - 20 %, 50% på bilvask!;
Nothuset 10 %;
Slipen 10%.

Arkiv

 

Jarle Pedersen er foreningens fjerde æresmedlem. Han fikk foreningens plakett av Arnt Aleksandersen (lederen) på en tilsteldning i klubbuset 9.10.2019. Arnt + 10 av dugnadsgjengen var til stede.
Jarle ble valgt til havneformann på 90-tallet, og har vært (og er!) foreningens altmuligmann, gartner og kokk. Vel fortjent æresmedlemskap!

8.10.19
I dag ble siste planke i kaidekke lagt (det som var planlagt i høst). Det gjenstår nå noe flikking og justering. I tillegg tette "hullet" mot landgangen til M-brygga og montere rekkverk.
På bildet de som skrudde på mårran i dag. Fra v. Inge Johansen, Roald Tønder ("kaiformann"), Kurt Isaksen og Ole-Gustav Årnes. I tillegg mange flere som har bidratt med mange timer dugnad på kaidekket siden i vår.

[25.9.19]
Forskalingen fylles med betong.
Alf er selvfølgelig på plass, og Arnt sine folk sørger for fyllingen.

[14.9.19]
Krav om strømmåler f.o.m. høsten 2019
for den som skal bruke landstrøm i havna. Mulig unntak for lading, f.eks. 2 dg 1x pr md. Ny strømrutine er enda ikke vedtatt, men det blir krav om måler. Mest sannsynlig blir måleren utlevert av foreningen mot depositum. Måleren kan bli som avbildet.
Den som har planer om å bruke strøm, og som ikke har meldt fra til oss, må gjøre det snarest. Dette for å samle bestillingen av målere til best mulig pris.

13.8.19
Miljøboden i dag.
Noen av oss kan ikke lese. Andre ser ikke at fullt er fullt. Miljøboden er et tilbud til medlemmene, men det forutsetter at folk bruker vettet (følger reglene), noe tilsynelatende flere ikke har gjort. Det er visst greit å bare gi blaffen, og overlate ryddingen til andre. Dessverre.

 

Fender Marine AS hadde en orientering i klubbhuset 26.6.2019 om deres vilkår og priser på forsikring (via Norske Sjø).
Ole-Gustav hadde sendt invitt til omliggende båtforeninger, og vi sendte SMS til alle våre medlemmer med båt. Etter dette håpte vi å få mange interesserte til å møte opp. Fender Marine var av en eller annen grunn noe forsinket, og det var nok grunnen til at noen frammøtte ga opp å vente.
Representanten fra Fender Marine ga en meget interessant orientering og svarte på mange spørsmål fra de som tok seg tid til å vente.

 

Fire av foreningens dugnadsgjeng fikk KNBFs fortjenestenål i gull + diplom utdelt på festmiddagen i "gammelkinoen" den 11.5.2019: Arnt Aleksandersen, Sigvald Larsen, Kjell Konradsen, og Hogne Stokka som dessverre ikke kunne være til stede. Endre Solvang fra KNBF sto for utdelingen. Flere bilder.

Fra KNBFs sine statutter: "KNBF`s Fortjenestenål kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent gjennom organisasjonsarbeid innen båtlivet, eller gjennom arbeid for å fremme båtlivsinteresser og sikkerhet på sjøen".

Vel fortjent!

[16.05.19] KNBF har sendt oss noen bilder og kommentarer. De kan du se via denne siden.

29.4.19
Ny L-brygge snart på plass! Beregnes ferdig i løpet av to-tre dager. Båter på nordsiden må få sjekket fortøyningen. Båter på sørsiden må flyttes midlertidig. 

23.4.19
Siste etappe for å 'ferdistille' oppgradering/ utbygging av havna startet på mårran i dag. Her er Asle i gang med å sveise bjelkene. Vi beregnet et par uker, men da Hjemmesiden snakket med Arnt i 18-tiden, var sveisingen unnagjort! Helt fantastisk! Nå skal 'gulvåsene' på plass, og så dekke.

[31.3.19] Vi planlegger dugnad etter påske for å få gjort ferdig «kaiet» i sør. Dette betyr sveising, montering av bjelker (tre) og dekke.
Vi starter med sveising av stålbjelkene tirsdag 23.4.2019, og begynner på molosiden. Sveisere skal være innkalt. Båtene ved M-brygga må flyttes etter hvert som sveisingen fortsetter innover mot landsiden, for å unngå skade av sveiseglør. (Alle med plass som blir berørt, skal være underrettet med epost).
I tillegg til sveisere trenger vi «handlangere» (til sveiserne) og folk til å bære og tilpasse «åsene» og skru fast dekke. Kjøkkentjeneste er også mulig. Vi håper å bli ferdig før sommerferien.
Vi kommer til å kalle inn til dugnad etter hvert. Det er tre alternativ: Møte sjøl eller med vikar. Eller frikjøp med kr 150/t for inntil 10 timer.

To nye æresmedlemmer ble utnevnt under årsmøtet 13.3.2019! Noralf Martinsen og Alf Jenssen fikk foreningens æres-plakett som "bevis". Noralf har aktiv fartstid i foreningen siden 1967, og Alf nesten like lenge. Vel fortjent og vel så det!

[19.1.19] (endret 20.1.19)
Det har blitt mye vinter i løpet av de siste dagene. Snødybden ca 50 cm og vel så det. Har fått melding om et par bryggeseksjoner som sliter tungt, og som sannsynligvis trenger spesiell omsorg over helga. Her et bilde av K-brygga.
20.1.19: Vi har i dag sendt ut epost/SMS til alle med båtplass i havna, og anmodet sørge for rydding av utriggeren. Det kan ev. blir vurdert å kreve egenandel hvis utriggeren må repareres pga. manglende snørydding.

[30.11.18]
Vi (Arnt) sørger for ca 30 cm fylling mot kaikanten. Denne del av området blir neppe tillatt for parkering etter start av bobilsesongen!

[23.11.18]
KNBF tilbyr i samarbeid med Simsea, trening for medlemmer som kjører rask fritidsbåt. Se nærmere info og video her.

Obs tyver i havna!
15.11.18: 6 Hk Suzuki påhengs stjålet i løpet av siste måned fra båt ved A-brygga. (Anmeldt).
27.7.18: Ny tilbakemelding om tjuveri. Kostbar fiskestang stjålet fra en båt i havna.
26.7.18: Det er sett en vanlig baklem til en Gaupen? henger ved undergangen ved Sandnessjøen Videregående Skole.

18.7.18: Snakket i dag med en gjest i havna, og som hadde "mistet" bakstykke til hengeren. Og det koster han kr 3500 for å få nytt. Det har heldigvis tidligere ikke vært problem med tyver i havna, i alle fall ikke rapportert. Men intet varer evig.
Oppdatering: Enda et bakstykke ble stjålet samme dag! Utlending kontaktet den uheldige mannen, og var mer en gjennomsnitlig interessert i hans påhengsmotor.

Lørdagskaffe 29.9.2018 kl 12!
Båtsesongen er over for de fleste, og da er det mange som setter pris på en kopp kaffe med noe attåt i klubbhuset: Lørdagskaffen starter 29.9.2018 kl 12.

[1.7.18] (endret 19.1.19)
Styret har vedtatt at alle endringer i båt
, større*, mindre, like stor, skal meldes på dette skjema. Dette fordi foreningen fører detaljert arkiv over alle medlemmer. For båt: Det er viktig at vi har registrert den båt som ligger i den plassen som er tildelt. Bruk dette skjema ved endringer*, jf. bildet til venstre. Skjema er samme som har vært brukt i noen år. Nå er det formelt godkjent av styret 31.5.18.
Hver av dere har én båt, mens foreningen har nesten 500 båter å holde oversikt over. Så vi er avhengige av at dere følger opp. Skjema kan lastes ned fra denne siden. Skjema er tilpasset muligheten til å fylle ut via PC (og så sende som epost/vedlegg til oss).

*Søk om plass hvis du planlegger større båt, og ikke kom med båten før du har fått anvist plass. Havna er full, og det kan ellers blir problem for deg (og oss) hvis du ikke har plass når du kommer med båten.

[6.6.18]
I dag fikk vi et par lass asfalt som vi har god plass til på landsiden i havna. Neste gang står kanskje moloen for tur?

[29.5.18]
Foreningen har satt av plass for ca. 20 bobiler/ campingvogner sør i havna. Nærmere info kan du se her.

I en tilstelning på klubbhuset fredag 4.5.2018 ble fire veteraner i Sandnessjøen Båtforening tildelt KNBFs fortjenestenål og diplom. Denne fortjenestenålen i gulldouble med KNBF emblem, kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent gjennom organisasjonsarbeid innen båtlivet, eller gjennom arbeid for å fremme båtlivsinteresser og sikkerhet på sjøen. De som fikk denne utmerkelsen denne gang var (f.v.) Torstein Grønbech, Roy Bonsaksen, Norvald Zahl og Svein Theimann. Birger Schjølberg og Arne Digermul fra KNBF sto for overrekkelsen.
Velfortjent applaus fra styret og dugnadsgjengen. Flere bilder her.

[25.4.18]
Tirsdag morgen var dette å se i sjøen utafor kaikanten ved verkstedet
.
Vi kan se rester av hyse og mulig sei også. Noen har altså på mandag kveld (sannsynligvis) tømt fiskeavfall i havna. Foreningen har regler om forbud mot forsøpling i havna, så det kan neppe være medlem som er synderen(?).

[12.4.18]
Siste brygge i utbyggingen av havna er på plass!
Dette er en spesiell dag for foreningen. Siste del av M-brygga ble montert i dag. Det er ikke plass til flere brygger, og havna nærmer seg ferdig utbygd. Nå kan snart flere båter på ventelisten få fast plass. Flere bilder kan du se her.