VELKOMMEN TIL SANDNESSJØEN BÅTFORENINGS HJEMMESIDE

Hjemmesiden sist oppdatert:
11.12.18: KNBF (styremøte 1.12.18)
30.11.18: Forsiden
29.10.18: Møter/Styremøter, referat

 

Ordinære bilder på hjemmesiden er underlagt copyright (c)


 > Havna er kameraovervåket <

NB! Båtplass MÅ være anvist før du bytter til større båt. Søknadsskjema finner du her.


 Klikk for å se/lese (linker):

Gjestebrygga      Servicebygget / Klubbhus

Flo og fjære i Sandnessjøen
     Div. skjema og dokumenter     Liste båtplasser   Båtmagasinet
Liste lørdagskaffe 2018-19       Forsikring av båter i båthavn    Tilbud fra Boreal   Kamera

Registrering av båten i Småbåtregisteret (Sbr). Det er krav i havnereglementet at båter med plass i havna skal være registrert, og skilter montert god synlig på begge sider. 

Link til Sbr    Priser i SbrNyheter

 

[30.11.18]
Vi (Arnt) sørger for ca 30 cm fylling mot kaikanten. Denne del av området blir neppe tillatt for parkering etter start av bobilsesongen!

[23.11.18]
KNBF tilbyr i samarbeid med Simsea, trening for medlemmer som kjører rask fritidsbåt. Se nærmere info og video her.

 


Obs tyver i havna!
15.11.18:
6 Hk Suzuki påhengs stjålet i løpet av siste måned fra båt ved A-brygga. (Anmeldt).
27.7.18: Ny tilbakemelding om tjuveri. Kostbar fiskestang stjålet fra en båt i havna.
26.7.18: Det er sett en vanlig baklem til en Gaupen? henger ved undergangen ved Sandnessjøen Videregående Skole.

18.7.18: Snakket i dag med en gjest i havna, og som hadde "mistet" bakstykke til hengeren. Og det koster han kr 3500 for å få nytt. Det har heldigvis tidligere ikke vært problem med tyver i havna, i alle fall ikke rapportert. Men intet varer evig.
Oppdatering: Enda et bakstykke ble stjålet samme dag! Utlending kontaktet den uheldige mannen, og var mer en gjennomsnitlig interessert i hans påhengsmotor.

Lørdagskaffe 29.9.2018 kl 12!
Båtsesongen er over for de fleste, og da er det mange som setter pris på en kopp kaffe med noe attåt i klubbhuset: Lørdagskaffen starter 29.9.2018 kl 12.

[1.7.18]
Styret har vedtatt at alle endringer i båt
, større*, mindre, like stor, skal meldes på dette skjema. Dette fordi foreningen fører detaljert arkiv over alle medlemmer. For båt: Det er viktig at vi har registrert den båt som ligger i den plassen som er tildelt. Bruk dette skjema ved endringer*, jf. bildet til venstre. Skjema er samme som har vært brukt i noen år. Nå er det formelt godkjent av styret 31.5.18.
Hver av dere har én båt, mens foreningen har nesten 500 båter å holde oversikt over. Så vi er avhengige av at dere følger opp.
Skjema kan lastes ned her. Skjema er tilpasset muligheten til å fylle ut via PC (og så sende som epost/vedlegg til oss). Denne tilpasningen er gjort med en demo som er lastet ned fra nettet. Så lenge det er den demo, blir et "vannmeke" satt inn midt på skjema. Men dette vannmerket blir borte når vi har betalt for programmet. Så dette er et "prøveskjema". Men ordningen blir permanent.

*Søk om plass hvis du planlegger større båt, og ikke kom med båten før du har fått anvist plass. Havna er full, og det kan ellers blir problem for deg (og oss) hvis du ikke har plass når du kommer med båten.

[6.6.18]
I dag fikk vi et par lass asfalt som vi har god plass til på landsiden i havna. Neste gang står kanskje moloen for tur?

[29.5.18]
Foreningen har satt av plass for ca. 20 bobiler/ campingvogner sør i havna. Nærmere info kan du se her.

I en tilstelning på klubbhuset fredag 4.5.2018 ble fire veteraner i Sandnessjøen Båtforening tildelt KNBFs fortjenestenål og diplom. Denne fortjenestenålen i gulldouble med KNBF emblem, kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent gjennom organisasjonsarbeid innen båtlivet, eller gjennom arbeid for å fremme båtlivsinteresser og sikkerhet på sjøen. De som fikk denne utmerkelsen denne gang var (f.v.) Torstein Grønbech, Roy Bonsaksen, Norvald Zahl og Svein Theimann. Birger Schjølberg og Arne Digermul fra KNBF sto for overrekkelsen.
Velfortjent applaus fra styret og dugnadsgjengen. Flere bilder her.

[25.4.18]
Tirsdag morgen var dette å se i sjøen utafor kaikanten ved verkstedet
.
Vi kan se rester av hyse og mulig sei også. Noen har altså på mandag kveld (sannsynligvis) tømt fiskeavfall i havna. Foreningen har regler om forbud mot forsøpling i havna, så det kan neppe være medlem som er synderen(?).

[12.4.18]
Siste brygge i utbyggingen av havna er på plass!
Dette er en spesiell dag for foreningen. Siste del av M-brygga ble montert i dag. Det er ikke plass til flere brygger, og havna nærmer seg ferdig utbygd. Nå kan snart flere båter på ventelisten få fast plass. Flere bilder kan du se her.

Årsmøtet 2018 ble arrangert på HIAS 7. mars 2018 kl 19. Det møtte 43 medlemmer. Saksdokumentene kan du se her.
Rererat fra møtet ser du her.

A-brygga

[5.2.18]
Havna under utbygging. A-brygga nærmest og M-brygga til høyre i bakgrunnen. Slik var situasjonen i dag (5.2.18). Tildeling av nye plasser og flytting fra gammel til ny plass, går sin gang.
Det produseres for fullt nye utriggere, som det viste seg å være for lite av. Og nye svartrør som understell er kommet fra produsenten på Mo i Rana. Det skal bygges ca. 36 meter nye brygger som skal "skjøtes" på M-brygga på landsiden i sør.

Foto: HB

Sandnessjøen Båtforening fikk kummunens kulturpris 2017! Arnt Aleksandersen (lederen) mottok prisen under en tilsteldning i kulturhuset 18.12.2017.
Her er Helgelands Bland omtale: Link

Havna er full!
[15.4.13] (endret 4.9.14)
Skaffe ny eller større båt? Obs at havna er full. Selv om du allerede har plass, kan det likevel bli problem hvis du bytter til større båt. Søk i god tid! Kom ikke med båt før plass er anvist!
Si opp båtplassen?
[April 2013] (Endret 10.7.15)
Hvis du har båtplass, men ikke båt, og kanskje ikke planer om å anskaffe båt: Vurder å si opp plassen. Da kan du evt. få tilbakebetalt "verdien" av brygga. Den er lik beløpet du betalte inn da du fikk bruksretten til bryggeplassen.
Avslag
Vær obs på at vi har rabatt/avslag hos følgende firma:
Boreal (verkstedsenteret) 10 - 20 %, 50% på bilvask!;
Nothuset 10 %;
Slipen 10%.

Arkiv

[10.12.17]
Dugnaden er avsluttet for denne gang. Dvs. ca. medio november da flåta (som pumpa var montert på) måtte brukes til støtte for dykkeren. Og det gjaldt bunnfortøyninger til de nye bryggeseksjonene før vinteren. Vi ble dessverre ikke helt ferdige med det som var planlagt av mudring.
Vi startet 2.9.2017 med å sende SMS til ca. 500 medlemmer med anmodning om å kontakte oss for avtale om dugnad. Det gjaldt alle som har betalt innskudd (selv om de f.t. er uten båt) og de på ventelisten. Vi har registrert at ca. halvparten fikk avtale. Og disse har bidratt med ca. 2300 timer! Responsen på krav om frikjøp har vært blandet. 33 medlemmer avtalte frikjøp på forhånd etter å ha mottatt SMS, inkl. noen på ferie i syden. Noen tilbakemeldinger etter å ha fått krav om frikjøp:
- Veldig bra at dere gjør dette, og betaler gjerne.
- Har ikke vært frisk nok til å delta, men ønsker å bidra.
- Så SMS først nå, min feil, blir betalt.
- Har vært på ferie, kravet avvises.
- Dugnadskravet kan ikke gjelde meg fordi plassen er leid ut.
- Kan ikke gjelde meg fordi jeg har ikke båt.
- Har bare fått krav via en epost, ikke faktura.

Vi har tatt hensyn til de som mente å ikke være frisk nok til å delta. Men noen avviste krav er så spesielle at det blir å diskutere i neste styremøte.
 

25.10.17: KNBF har inngått avtale om medlemsfordel (tilbud) på Dragon dry produkter. Ser her.

[19.10.17] De nye bryggene må fortøyes skikkelig.Her er dykker og mannskap på plass på flåta. Nå skal de siste fortøyningene av den nye A-brygga festes i bunnkjenningen. Flere bilder her.

[17.10.17] Mudringen for nye brygger sør i havna er avsluttet! Det samme ved bensinbrygga. Innleid pumpe er returnert. Det gjenstår nå å sjekke dybden langs moloen mellom C og G-brygga.

Første lørdagskaffen for sesongen (30.9.17). Dessverre ikke så mange som fant veien til klubbstua denne fine lørdagen. God stemning likevel. Flere bilder i fotoalbumet.

[24.8.17] Fire av våre veteraner er tildelt KNBFs fortjenestenål og diplom: Jarle Pedersen, Alf Jenssen, Håkon Hansen og Noralf Martinsen. Disse har nesten 200 aktive år tilsammen i foreningen(!). Tildelingen ble ordnet i en tilstelning i klubbhuset 24.8.2017 hvor de av styret og dugnadsgjengen som hadde anledning, var til stede. Vårt æresmedlem Leif Pettersen var også til stede. Arnt var stedfortreder for KNBFs representant som ikke hadde anledning å møte, og sto for utdelingen. Se også her.

[14.8.17] (endret 24.8.17) De nye bryggene sør i havna.
Det er kjent at dybden sør i havna er i grunneste laget (unntatt der gravemaskinen rakk). Det har i alle fall flere med båt på L-brygga erfart. Det er også grunt nært B-brygga og bensinbrygga.
Styret har derfor vedtatt at det må mudres med å leie inn kraftig pumpe. Kapasitet 400 m3/time. Massene skal så pumpes gjennom/over moloen. Dette må gjøres før de nye bryggene fortøyes.
Mudringen var først planalgt i april, men måtte av diverse grunner utsettes. Nå er planen å få mudringen ferdig i løpet av september.
Og derfor blir fordeling av plassene noe forsinket.
For å utnytte pumpa maksimalt, er vi avhengig å drifte pumpa fra tidlig om morgenen til det blir mørkt. Det må derfor innkalles til dugnad.
Bilder av framdriften her.

14.8.17. Dugnadsgjengen er på plass etter ferien og har fulgt opp diverse vedlikehold. Se flere bilder her. Tauene på dieselbrygga var stjålet! Tungvint uten tau etter å ha hoppet på brygga for å fylle diesel. Nå har Noralf spleiset tauene i pullertene, så er det bare å håpe at (båt?)folk respekterer at dette er foreningens eiendom.

[14.6.17]  En milemæl nådd. KulBryggeseksjonene til nye brygger satt på vannet i dag. Her foreløpig fortøyd. Flere bilder her.

Båtmessa 5.-7.mai 2017. Bildet viser gjestebrygga i havna på lørdag. Lørdagsværet var ikke så verst hvis du var godt kledd. Flere bilder kan du se her.

[4.4.17]  Gravingen sør i havna for nye båtplasser er snart ferdig. Nepper før påske, men etter et par uker over påske regner vi med at gravingen kan avsluttes. Så blir det å preparere for feste av bryggene som kanskje kan settes ut i løpet av mai. Flere bilder her.

[26.3.17] Sandnessjøen Båtforening feiret 50 år med en jubileumsfest i Helgelandshallen 25.3.2017. Bilder fra festen kan du se her.

[9.3.17] Årsmøtet 2017 (for regnskapsåret 2016) ble avviklet på HIAS 8.3.2017 kl 19. Det møtte 37 medlemmer. Flere bilder og referat på denne siden.
Obs prisendring:
Medlemskontingenten økes til kr 375 fra 2018.
Havneavgiften økes med 6 % fra 2018
Innskudd til brygge økes med 6 % t.o.m. 33 fot, og med 10 % f.o.m. 34 fot.

[20.2.17] Gravemaskinen (med lang arm) på plass i havna igjen etter ett og et halvt år 'pause'. I denne perioden har vi bl.a. brukt tiden til å få klarsignal fra fylket for å tømme massene på utsiden av moloen (ting tar tid). Og så har vi ventet på gravemaskinen som har vært opptatt i annet oppdrag. Mere info her. 

[19.2.17] Mens vi venter på varmere vær (og sommer) ...
Husker du serien 'båtliv' på NRK for noen år siden? Alle episodene kan du se her.