Æresbevisninger

Vårt første æresmedlem.
[14.11.16] Leif Pettersen er utnevnt som (første) æresmedlem av foreningn. Leif har etter hvert kommet et godt stykke opp i åttiårene, og måtte dessverre slutte i dugnadsgjengen pga.problemer med hofter og knær. Leif er en av de med lengst "ansiennitet", og har stått på som fast i dugnadsgjenten siden han fylte 62 og ble pensjonist. Den 14. november 2016 var han, styret og resten av gjengen samlet da foreningens æresplakett ble overlevert av Arnt Aleksandersen (lederen).

Flere bilder nedenfor.

Samtidig med overrekkelsen av plakett fra foreningen, fikk Leif overlevert diplom og nål fra KNBF for lang og tro tjeneste i dugnadsgjengen. Og det sørget Svein Fredriksen fra KNBF Nordland for.

Styret, tillitsvalgte og dugnadsgjengen samlet under utdelingen av æresbevisninger til Leif. Vi kunne selvfølgelig ha ønsket oss et triveligere lokale (møterom), men stemningen var det likevel ikke noe å si på.

Arnt, Jarle, Alf, Håkon og Noralf

Fire av våre veteraner er tildelt KNBFs fortjenestenål og diplom:
[24.8.2017] Jarle Pedersen, Alf Jenssen, Håkon Hansen og Noralf Martinsen. Disse har nesten 200 aktive år tilsammen i foreningen(!). Tildelingen ble ordnet i en tilstelning i klubbhuset 24.8.2017 hvor de av styret og dugnadsgjengen som hadde anledning, var til stede. Det samme med æresmedlem Leif Pettersen. Arnt var stedfortreder for KNBFs representant som ikke hadde anledning å møte, og sto for utdelingen.

Etter utdelingen, og så serverte vi kaffe med marsipankake.