Æresbevisninger

Jarle (t.h.) har mottatt plaketten.

Jarle Pedersen fikk vel fortjent æresmedlemskap på en tilstelning i klubbhuset 9.10.2019. Arnt sto for overrekkelsen av foreningens plakett som takk for innsatsen gjennom mange år. Men Jarle har ikke tenkt å "pensjonere" seg. Han har stått på i foreningen som altmuligmann, gartner og kokk siden midt på 90-tallet.

9.10.2019. Dugnadsgjengen som var til stede under utdelingen av foreningens plakett til Jarle Pederse:. Fra v.: Kurt, Noralf, Tormod, Arnt (leder), Alf, Kjell, Jann, Jarle, Alf-Egil og Sigvald. Fotografen (Bjørn) var også til stede.

Endre, Arnt, Sigvald, Kjell

KNBFs Fortjenestenål
Fire av foreningens dugnadsgjeng fikk KNBFs fotjenestenål i gull + diplom utdelt på festmiddagen i 'gammelkinoen' den 11.5.2019: Arnt Aleksandersen, Sigvald Larsen, Kjell Konradsen, og Hogne Stokka som dessverre ikke kunne være til stede. Endre Solvang fra KNBF sto for utdelingen.

Fra KNBFs sine statutter: "KNBF`s Fortjenestenål kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent gjennom organisasjonsarbeid innen båtlivet, eller gjennom arbeid for å fremme båtlivsinteresser og sikkerhet på sjøen".

Fra festmiddagen 11.5.2019

 

Noralf, Alf og Arnt

To nye æresmedlemmer
Superveteranene Noralf Martinsen og Alf Jenssen i dugnadsgjengen er utnevnt til æresmedlemmer. De fikk utdelt foreningens plakett på årsmøtet 13.3.2019 av vår leder Arnt Aleksandersen. Vel fortjent!
🙂

KNBFs Fortjenestenål
I en tilstelning på klubbhuset fredag 4.5.2018 ble fire veteraner i Sandnessjøen Båtforening tildelt KNBFs fortjenestenål og diplom. Denne fortjenestenålen i gulldouble med KNBF emblem, kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent gjennom organisasjonsarbeid innen båtlivet, eller gjennom arbeid for å fremme båtlivsinteresser og sikkerhet på sjøen. De som fikk denne utmerkelsen denne gang var (f.v.) Torstein Grønbech, Roy Bonsaksen, Norvald Zahl og Svein Theimann. Birger Skjølberg (KNBF sentralt) og Arne Digermul (KNBF Nordland) sto for overrekkelsen.
Velfortjent applaus fra styret og dugnadsgjengen.

Fire av foreningens dugnadsgjeng fikk KNBFs fotjenestenål i gull + diplom utdelt på festmiddagen i 'gammelkinoen' den 11.5.2019: Arnt Aleksandersen, Sigvald Larsen, Kjell Konradsen, og Hogne Stokka som dessverre ikke kunne være til stede. Endre Solvang fra KNBF sto for utdelingen.

Fra KNBFs sine statutter: "KNBF`s Fortjenestenål kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent gjennom organisasjonsarbeid innen båtlivet, eller gjennom arbeid for å fremme båtlivsinteresser og sikkerhet på sjøen".

Siden 1984 (da denne æresbevisningen ble innført i KNBF), har 200 personer fått denne utmerkelsen!

4.5.18: Fra tilstelningen i klubbhuset der fire veteraner fikk KNBF Fortjenestenål.
4.5.18: Fra tilstelningen i klubbhuset der fire veteraner fikk KNBFs Fortjenestenål. Birger Schjølberg (stående) innledet og informerte om KNBF og fra Båtinget i Molde for litt siden.

Vårt første æresmedlem.
[14.11.16] Leif Pettersen er utnevnt som (første) æresmedlem av foreningn. Leif har etter hvert kommet et godt stykke opp i åttiårene, og måtte dessverre slutte i dugnadsgjengen pga.problemer med hofter og knær. Leif er en av de med lengst "ansiennitet", og har stått på som fast i dugnadsgjenten siden han fylte 62 og ble pensjonist. Den 14. november 2016 var han, styret og resten av gjengen samlet da foreningens æresplakett ble overlevert av Arnt Aleksandersen (lederen).

Flere bilder nedenfor.

Samtidig med overrekkelsen av plakett fra foreningen, fikk Leif overlevert diplom og nål fra KNBF for lang og tro tjeneste i dugnadsgjengen. Og det sørget Svein Fredriksen fra KNBF Nordland for.

Styret, tillitsvalgte og dugnadsgjengen samlet under utdelingen av æresbevisninger til Leif. Vi kunne selvfølgelig ha ønsket oss et triveligere lokale (møterom), men stemningen var det likevel ikke noe å si på.

Arnt, Jarle, Alf, Håkon og Noralf

Fire av våre veteraner er tildelt KNBFs fortjenestenål og diplom:
[24.8.2017] Jarle Pedersen, Alf Jenssen, Håkon Hansen og Noralf Martinsen. Disse har nesten 200 aktive år tilsammen i foreningen(!). Tildelingen ble ordnet i en tilstelning i klubbhuset 24.8.2017 hvor de av styret og dugnadsgjengen som hadde anledning, var til stede. Det samme med æresmedlem Leif Pettersen. Arnt var stedfortreder for KNBFs representant som ikke hadde anledning å møte, og sto for utdelingen.

Etter utdelingen, og så serverte vi kaffe med marsipankake.