Parkering av bil eller henger i havneområdet

PARKERING AV BIL

[18.5.13]
Parkeringsforbud på moloen fra ca. 24. mai 2013!
Mandag den 27. mai 2013 planlegges å montere et 100 cm Ø rør gjennom moloen i sør. Dette for å få gjennomstrømning. Det blir derfor ikke mulig å kjøre på moloen når arbeidet med å kappe moloen er satt i gang. Jobben vil starte et par/tre dager i forveien og avsluttes en av de siste dagene i mai. Biler som står parkert på moloen etter jobbstart, blir stående der til jobben er avsluttet. Det vil bli satt opp skilt, og det vil bli rigget til midlertidig gangvei for adkomst til båtene.

[30.12.11]
Styret fattet 29.6.11 vedtak om å ilegge gebyr på 500 kr til den som på tross av advarsel, parkerer ulovlig på moloen.

[27.2.10]
  (endret 16.4.10)
Parkering på moloen
Det er ikke tillatt å parkere på moloen.
Unntatt hvis du er til stede i havna og kan flytte bilen ved behov, jf. vedtak i styret juni 2009 og tatt med i nytt/endret havnereglement. Forbudet gjelder hele moloen og hele året. Skilt er satt opp godt synlig.
Hvis du ikke følger parkeringsbestemmelsene, kan båtplassen bli inndratt.


[28.2.10]
Parkering på landsiden
Vi ber om at bil ikke parkeres ved nedgang til kai (ved landgangen). Denne plassen skal kun brukes til av- og pålessing.

PARKERING AV HENGER

[19.7.12]
Praksis har vært å ilegge samme gebyr for feilparkert henger som for feilparkert båt. I prinsippet ingen forskjell på slik parkering så lenge de stjeler plass for parkering av medlemmenes biler. Gebyret er kr 75 pr. dag. Praksis stadfestet i styremøtet 5.7.12.

[28.2.10] (endret 23.5.10)
Det er ikke tillatt å parkere henger (uten båt) i foreningens havneområde. Skilt er satt opp godt synlig ved rampen, men likevel er det mange som bare gir blaffen. Dette gjelder både registrerte og uregistrerte hengere.
Politiet opplyser at henger uten eier (uregistrert) kan behandles som hittegodt. Det neste blir å be politiet om å fjerne disse hengerne. Først må vi finne et egnet sted for plassering. Den som savner sin henger må da ta kontakt med politiet. Hvis ikke, kan hengeren bli solgt etter 3 mnd i politiets "varetekt".