2016-2017

Bildene settes inn her etter hvert. Eldste bilde først/øverst. Skifter automatisk til neste bilde etter noen sekunder, men det kan du kan stoppe med å flytte markøren inn i bildet. Da kan du bla med h/v-pilene i bildet. Du kans også bla med å klikke på punktene under bildene.

Ny 12 m seksjon til B-brygga 14.9.16.
Erstatter to 6 m seksjoner som ble byttet ut.
Justering av plasser på D-brygga 15.9.16.
Alf og Håkon (stående), Asbjørn og Noralf
Utbyttet seksjoner av B-brg. 21.9.16.
Asbjørn og Tom har demontert vinkler mv. på de to seksjonene av B-brygga som er byttet ut.
Nye fortøyninger på molosiden
Gamle fortøyninger mot moloen byttes ut med nye (tau og kjetting). Håkon, Asbjørn, Kjell og Noralf. 28.9.16
Jann med sveisen
Flerer pirer reparert
Stålvinkler under tak
X antall meter stålvinkler bukseres på plass i verkstedhallen.
Asbjørn H med vinkelkutteren
Siste lenker md kjetting for landfester tilpasses.
Rep landgang på I-brygga 2.1.17. Sigvald og Alf.
Jubileums-kake 14.2.17 (Jarle, Asbjørn, Noralf og Alf)