Det er 8 lodd (tilsammen kanskje 20 tonn) som skal holde ny brygge L på plass for storm og vel så det. Det er planlagt at noen av de store båtene skal få sin plass ved denne brygga.

Her kan du se en videosnutt på nesten 3 minutter når ett av loddene settes på fjæra (midlertidig). Så tar vi tidevannet til hjelp, og bruker flåten for videre "transport" til riktig plassering.