Vi etterlyser...

BILDER
Er det noen som har bilder fra båthavna
, og som er noen år gamle. I så fall er vi svært interessert i å låne bildene for skanning. Eller kanskje de allerede er digitalisert. Da håper vi å kunne sette bildet inn her på hjemmesiden. Ta kontakt med sekretæren.
(tlf 950 41 077).