Område for graving det er søkt om

Sånn blir det! På bildet er det tegnet inn planlagt promenadedekke på ca 8 x 150 m!

Her forberedes kjørevei for gravemaskin. 26.3.15.

Kjøreveier for gravemaskin i bakgrunnen. 26.3.15

26.3.2015

Gravingen startet opp 17.8.15. Noe av massene brukes som "fyllmasse" på utsiden av moloen. Resten må kjøres bort etter at det er tørket opp.

4. dag (20.8.15)

Så lang kom vi i 2015. Bildet tatt 24.8.15.

12 m seksjon bukseres ut av verkstedet. 25.1.16.

Gravemaskinen på plass etter 1,5 år "pause" i prosjektet. 20.2.2017

20.2.2017

Gravemaskinen tok tak i et lodd under gravingen og festet i brygga ble kraftig ødelagt, jf. pil. 20.2.17.

Hjullasteren i sving med å tømme massene på utsiden av moloen. 23.2.17

Seks fra dugnadsgjengen foran en av de 17 nye 12 meter bryggene. Bjørn, Noralf, Asbjørn, Alf og Jann. 1.3.17. Foto: HB.

Halv dugnadsgjeng fotografert med planlagt område for nye brygger i bakgrunnen. 1.3.17. Foto: HB.

To gravemaskiner i aktivitet fra mårra til kveld. Her 7.3.2017

Det begynner å ordne seg. Gravingen nesten ferdig. 4.4.17.

Noe gjenstår SV i havna. 4.4.17

Reparasjon av L-brygga som fik hard medfart da ett av bunnfestene ble tatt av gravemaskinen. 24.4.17

2 x Asbjørn jobber med rep. av L-brygga. 24.4.17

Spyling på moloen etter at gravingen er avsluttet. Alf, Asbjørn H, Noralf og Per (Skjellstad). 31.5.17.

Første stålrøret til fortøyning av bryggene. 12.6.17.

Pælingen går veldig bra. Nesten ferdig. 13.6.17.

Første brygge er kommet på vannet. 14.6.17.

Flere maskiner i arbeid samtidig. 14.6.17.

Bryggeseksjonene foreløpig fortøyd. 14.6.17.

Klargjøring av nye fortøyninger. 15.6.17

Med Arnt (i graveren) har vi den hjelp som trengs for å få ut bunnkjettingene. 15.6.17

Flåta følger med Helge Eriksen som er under vann. 20.6.17

Pukk fylles på og planeres. 17.8.17

Understell til landgang. 17.8.17

Bort med stein, inn med puck. 18.8.17

Rør for strømkabler til brygger og lysmaster. 18.8.17

Pumpa ankommet havna og klar til å bli satt på ei tilpasset flåte. 21.8.17.

Pumpa og dieseltank klar til bruk. 22.8.17

Montering av de første bryggene. 23.8.17

Her er pumpingen kommet i gang. 24.8.17

Her er det tydelig at pumpa er effektiv. 24.8.17

Kaffepause for en "forsterket" dugnadsgjeng. 30.8.17.

Einar og Jann gjør klar for landgangen til en av de nye bryggene. 31.8.17.

Grøft for rør til strømkabler. 7.9.17

Her bøyes den første stålstangen for feste av bryggene langs land. 8.9.17

Ny A-brygge er midlertidig fortøyd, 72 meter! 11.9.17

M-brygga begynner å ta form. 11.9.17

Innleid pumpe på den store flåta. Meget effektiv når den får noe å jobbe med, men dessverre noe hardt. 11.7.17

Den gamle pumpa er montert på en mindre flåte. Effektiv den også. 11.9.17.

Det spruter godt fra den gamle pumpa. 11.9.17

De siste fortøyningene av A-brygga skal festes i bunnkjettingen. Flåta med dykker og mannskap på plass. 19.10.17.

Ikke enkelt å få tak i bunnkjettingen, så gravemaskinen må hjelpe til. 19.10.17.

A-brygga nærmest, M-brygga til h. i bakgrunnen. 5.2.18

Ny pir nettopp montert på A-brygga. 5.2.18

Siste brygga på tur ut av verkstedet. 12.4.18

Brygga snart på plass. Alf på brygga, Sigvald i båten. 12.4.18

Brygga på plass. Alf sørger for kobling til resten av M-brygga. 12.4.18

Arnt styrer gravemaskinen for å sette den første H-bjelken på plass. 12.4.18.

Nest siste H-bjelken på langs sveises fast. 16.4.18.

Her lages feste i H-bjelkene som skal inn mot land. 16.4.18

Peling av landfeste(r) for H-bjelke(r) mot land. 18.4.18

Den første av mange H-bjelker mot land. 23.4.18.

Understell for et planlagt kaidekke. 26.4.18


[16.10.16]
Planer om ny A- og M-brygge sør i havna.

Bilder settes inn nedenfor. De siste/nyeste bildene nederst. Klikk bilde for å bla manuelt.

Den 26.03.2015 startet Alsten Maskinstasjon forberedelsene med å lage kjørevei for gravemaskin.

18.08.15 startet gravingen. Massene ble videretransportert og tippet utafor moloen!

25.08.15: Foreløpig? stopp i planen for utvidelse av havna. Kommunen mottok klage fra en nabo, men kommunen sa også at det er flere uavklarte forhold om graving, miljø, deponering osv. Dette ble fulgt opp av oss.

25.01.16: Første 12 meter seksjon av de nye bryggeseksjonene ferdig produsert av dugnadsgjengen. Det er 9 seksjoner i alt.

April 2016: Sedimentprøver ble tatt i det aktuelle området, og sendt til et laboratorium på Mo i Rana for analyse. Ca. samtidig ble detaljerte planer utarbeidet og sendt til Fylkesmannen i Nordland.

Planen er justert slik den opprinnelige planen var: Ca 48 m brygge (M) med båter på den ene siden, og ca 60 meter brygge (A) med båter på begge sider. Ca. 60-70 nye båtplasser. Se bildene nedenfor. Om det blir ytterligere justering vil vise seg etter hvert.

14.10.16: Saken ferdig behandlet i fylket, og godkjent. Så nå er det bare å få «byggetillatelse» fra kommunen, og gravemaskin med lang arm.

20.02.17: Gravemaskinen (med lang arm) på plass igjen, og gravingen startet opp. Forhåpentlig blir gravingen ferdigstilt før båtsesongen starter for alvor.
Nå skal vi grave opp ca 6000 m3 som skal tømmes på utsiden av moloen.

04.04.17: Blir ikke ferdig med gravingen før påske, men forventes OK en uke eller to etter påske.

26.05.17: Siste dag med graving! "Kontrollert og godkjent".

12.06.17: Start pæling for fortøyning langs land. Det er planer om ca 25 pæler.

14.06.17: Bryggene satt på vannet.

14.08.17: Dugnadsgjengen og Alsten Maskinstasjon har satt i gang igjen etter ferien.

21.08.17: Innleid pumpe ankommet havna

24.08.17: Pumpingen startet opp

16.10.17: Innleid pumpe returneres. Det gjenstår å pumpe/mudre langs moloen.

19.10.17: De siste fortøyningene av A-brygga festes til bunnkjettingen.

November: Tildeling av nye plasser.

12.04.18: Siste del av M-brygga er montert. Og da er det ikke planer om flere nye brygge. Nå gjenstår trekking av kabler og montering av strømsøyler. Så skal vi sikre stålrørene med kraftige H-bjelker, på langs og på tvers inn mo land.