Lørdagskaffe

Fra første lørdagskaffen 2016/17

Første lørdagskaffen sesongen 2017/18 (30.9.17)

Få oppmøtte på lørdagskaffen 30.9.17, men det var i alle fall ikke noe som manglet i serveringen!

Lørdagskaffen 2016/17 startet opp 1.10.2016. Det kom 12-14 medlemmer.

Sesongen 2017/18 startet opp 30.9.2017. Overraskende få medlemmer møtte, men det går seg til etter hvert.