Vinteropplag/årlig vedlikehold

REGLER FOR Å STÅ PÅ LAND I HAVNA

[19.3.10] (endret 13.12.16)
Medlem som skal ha båten på land for vinteropplag, må kontakte havneansvarlig eller en av havneformennene for å få anvist plass. Vinteropplag gjelder perioden 15.9 - 15.5*, MEN etter 15.5 er det fastsatt døgnpris på kr 75 for den som fortsatt har båten på land etter vinteropplag. Gjelder SV for miljøboden.
*1.5 mellom vannhuset og verkstedet, se nedenfor.
For opplagsplass for årlig vedlikehold (NØ for vannhuset): Båt i vinteropplag må flyttes ut av denne plassen pr. 1.5, ellers løper gebyr på kr 150 pr. dag.

Medlem kan ha båten stående på land i havna 14 dager gratis i perioden 1.5 - 14.9 pga. årlig vedlikehold. Lenger opphold koster kr 75 pr. døgn.

Styret v/havneansvarlige kan gi dispensasjon i spesielle tilfeller.

Ikke-medlem
betaler kr 100 pr dag for å stå på land NØ for vannhuset, og kr 100 for leie av høyttrykkspyleren. Havneansvarlig anviser plass.

Vi har fastmontert kraftig høyttrykksspyler med lang slange. Slangen er meget kostbar og må ikke kjøres over med bil!

LANDSETTING OVER KAI

[18.3.10]
Ta kontakt med Trond Jægtvik (kranbil) for å bli løftet på land, tlf 416 89 901.


SETTE UT ELLER OPP MED HENGER

(3.3.10)
Du kan bruke foreningens kjørevei ved verkstedbygget for opp eller utsetting på henger. Som du kanskje ser på bildet nedenfor er bruk av kjørerampen gratis for medlemmer, men for ikke-medlem koster bruk av kjøreveien kr 100 hver gang. Noen ikke-medlemmer gir likevel dessverre blaffen å betale, selv om skiltet er godt synlig ved rampen.


NB: Det er IKKE tillatt å parkere tom henger/båtvogn i havneområdet!
Kjørevei for opp-/ut-setting med henger

Vi har god grunn til å minne ikke-medlemmer om prisen ved bruk av kjørerampen (noen gir dessverre bare blaffen)

ETTER AT BÅTEN ER SATT UT - RYDD OPP ETTER DEG!

Bukker og paller etter vårpuss (3.7.10), rydd opp!

Ikke noe bedre sør for miljøboden (3.7.10). Rydd opp!