Arnt ordner med fylling av masse mot 'kaiet'

Nedsnødde brygger og utriggere, 19.1.19

Årsmøtet 2019 på Hias 13.3.2019

Asle i gang med sveisingen, 24.4.19

Ny L-brygge snart på plass, 29.4.19

Første åser på plass, 30.4.19

Noen meter kaidekke montert, 6.5.19

"Kaiet" 11.5.19

Framdriften med skruving av kaidekke går sin gang! 23.5.19


Noen av bidene som er tatt fra høsten 2018 og til i dag