Start av Honda påhengs 22.4.2010. Sigvald og Hogne. Leif med ryggen til kamera. Så dukker Kjell opp... Etter hvert litt av Reidar til høyre.