Vår egen havn - 66º 01,280’N / 12º 36,880’E

>> Havna er kameraovervåket <<

Linker er understreket

Kamera mot nord
(Gjestebrygga til høyre i bildet)

Kamera mot SV
 

Havna har plass for ca 485 båter.

Venteliste: Pr august 31.8.2019 er det 20 på vent for båtplass, ev. større plass.

[17.9.14]

Liste over registrerte båter/plasser i havna (plassnr, navn og båtens reg.nr.). Bare reg.nummer vi har fått sjekket er tatt med.
*Plassnr. "Gjest" = plass ved gjestebrygga; "Land": Står på land.

Klikk "Liste båtplasser..." nedenfor, og listen kommer på skjermen. For å få listen bedre lesbar, kan du velge ÅPNE (Word Online) eller LAST NED fra menylinjen.

Liste båtplasser 11.9.19 (OneDrive)

"Ny" havn - planlagt ferdig høsten 2018

[14.10.16]
Flyfoto over "ny" havn med A- og M- brygga inntegnet.

Bryggeformenn

Instruks

Brygge A
Plasss for ca 36 båter
Bryggeformann: Geir Petter Olsen, tlf 906 45 552

Brygge B
Plass for ca 60 båter

Bryggeformann: Harald D. Sigerstad, tlf 901 93 633

Brygge C
Plass for ca 50 båter
Bryggeformann: Kjell Berntsen tlf 900 99 255

Brygge D

Plass for ca 50 båter
Bryggeformann: Olav Lunderøy. tlf 950 47 072

Brygge E
Plass for ca 50 båter
Bryggeformann: Bjørnar Sengsdrag, tlf 907 59 051


Brygge F
Plass for ca 35 båter
Bryggeformenn: Alf Mathisen, tlf 976 83 268

Brygge G
Plass for ca 25 båter
Bryggeformann: Finn Erik Egeness, tlf 918 14 721

Brygge H
Plass for ca 40 båter
Bryggeformann: Ørjan Larsen, tlf. 469 46 705

Brygge I ("dieselbrygga")
Plass for ca 25 båter
Bryggeformann: Harry Heimstad, tlf. 917 66 625

Brygge J
Plass for ca 25 båter
Bryggeformann:  Hans Chr. Talseth, tlf 916 37 877

Brygge K
Plass for ca 40 båter
Bryggeformann: Jørn Pedersen, tlf 950 72 515

Brygge L
Plass for ca ?? båter
Bryggeformann: Kurt Isaksen, tlf 971 41 344

Brygge M
Plass for ca 35 båter
Bryggeformann: Asbjørn Hestnes, tlf 959 22 950