Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 arr. på Helgeland Industrier 13. mars 2019 kl 19

Saksliste

Pkt. som er understreket, har linker til de dokumenter som er klare.

1: Åpning ved lederen
2: Valg av møteleder og sekretær
3: Godkjenning av innkalling og saksliste
4: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5: Valg av to medlemmer til tellekorps.
6: Årsmelding 2018
7: Regnskap 2018, revisjonsrapport. Budsjett
    Inntekter, utgifter, balanse
8: Handlingsplan
9: Flere saker kan bli vedtatt på neste styremøte
10: Innkomne saker
11: Valg