Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 arr. på Helgeland Industrier 11. mars 2020 kl 19

Foreløpig saksliste

Pkt. som er understreket, har linker til de dokumenter som er klare så langt.

1: Åpning ved lederen
2: Valg av møteleder og sekretær
3: Godkjenning av innkalling og saksliste
4: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5: Valg av to medlemmer til tellekorps.
6: Årsmelding 2019
7: Regnskap 2019 og revisjonsberetning
8: Handlingsplan
9: Prisjustering midlertidig plass
10: Innkomne saker
    10a Fra Styret (Parkering ved bobilplassen)
    10b Endring i vedtekten § 3.5 (purreomkostninger erstattes med purregebyr).
11: Valg