Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 arr. på Helgeland Industrier 13. mars 2019 kl 19

Foreløpig saksliste

Pkt. som er understreket, har linker til de dokumenter som er klare.
Nytt 25.2.19: Utgifter, endring i vedtekten
Ny 2.3.19: Endring i vedtekten.

1: Åpning ved lederen
2: Valg av møteleder og sekretær
3: Godkjenning av innkalling og saksliste
4: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5: Valg av to medlemmer til tellekorps.
6: Årsmelding 2018
7: Regnskap 2018, budsjett
    Inntekter, utgifter, balanse
    Revisjonsrapport
8: Handlingsplan
9: Økning havneavgift og innskudd
10: Endring i vedtekten
11: Innkomne saker (ingen)
12: Valg


Referat kan du lese her.