Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 ble arrangert på HIAS 7.3.2018. Det møtte 43 medlemmer. Referat kan du lese her.

I referatet står det at sekretæren skal oppdatere årsmeldingen med info om vårt 50-års-jubileum 25.3.2017. Det var dessverre en glipp at dette ikke var kommet med. Litt sent nå kanskje, men her kan du se bilder og tekst - vist her på hjemmesiden.

Panelet: Ingvard, Ole Gustav og Arnt

Årsmøte 2018 arr. på Helgeland Industrier 7. mars 2018 kl 19

Saksliste

Pkt. som er understreket, har linker til de dokumenter som er klare.

1: Åpning ved lederen
2: Valg av møteleder og sekretær
3: Godkjenning av innkalling og saksliste
4: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5: Valg av to medlemmer til tellekorps.
6: Årsmelding 2017
7: Regnskap 2017, budsjett og revisjonsrapport
    Inntekter, utgifter, balanse
8: Handlingsplan
9: Økning av havneavgift for midlertidig plass
10: Fra styret:
    a: Endring i vedtekten (personvern)
    b-c: Endring i vedtekten §§ 2.5 og 5.3

    d-f: Andre saker
    g: Endring i havnereglementet om dugnad

11: Innkomne saker
12: Valg

Regnskap jubileumsfesten
(ikke detaljreferert på møtet)