2014-15

Klubbhuset får et strøk maling. Her ser du Johnny og Asbjørn. 28.8.14.

Produksjon av ny pir. Understell av 80 x 80 mm firkantrør i aluminium. Senere blir det montert pongtonger fra Ørsta. 11.9.14.

Raparasjon/forsterkning av C-brygga. 16.9.14.

Asfaltering av opplagsplass for årlig vedlikehold. Alsten Maskinstasjon sørger for prepareringen. 15.10.14.

Asfalteringen i full gang. 17.10.14

Ferdig fredag ettermiddag. 17.10.14.

Asbjørn og Sigvald spleiser løkke på tykt tau. 29.10.14.

Løkka passer utmerket! 29.10.14

Ny landgang på E-brygga. T.v. i produksjon, t.h. montert på brygga. 13.11.14.

Alsten Maskinstasjon har hentet 1,5 km kjetting fra Fosen. 14.11.14. Se egen side: Nye bunnfortøyninger.

Pontongene på plass. Asbjørn og Einar sjekker sveisene. 4.2.15.

Nesten ferdig flåte. 3.3.15.

Fornøyd mannskap(?). 16.3.15.

Gammel pir byttes med ny pir. 16.3.15.

400 m svartrør 500 mm Ø ankommet fra Helgeland Plast AS. Noralf, Alf og Jann fester tau for sikring. 18.3.15.

Sommerferien 2014 er over og det betyr nye aktiviteter i havna. Bilder settes inn her etter hvert.