Referat fra årsmøter tidligere år

Klikk linkene for å åpne referat i pdf-format (kan evt. skrives ut). Da må du ha en pdf-leser på din PC (noe de fleste har). Hvis ikke kan Foxit Reader lastes ned her. (Klikk Foxit Reader/Free download).

Under hver link: henvisning til viktige endringer (vedtekter og priser).


13.3.2019

Økning av havneavgift og innskudd
Nye regler for beregning av båtens lengde
Styregodtgjørelse
Framleie til voksne barn

Fra møtesalen

7.3.2018
- Prisøkning midlertidig plass.
- Ny § i vedtekten om personvern.
- Æresmedlem får fri kontingent OG ev. havneavgift.
- Havnereglementet: Medlem som ikke kan møte til dugnad, må betale for frikjøp.

8.3.2017
- Endring i regler for æresmedlemskap
- Prisøkning kontingent, havneavgift og innskudd
- Frikjøp dugnad for inntil 10 timer a kr 150

8.3.2016
- Æresmedlemskap
- Endret regel for arv av båtplass
- Mistillitsforslag fra Reidar Flatøy for valg av ny sekretær

11.3.2015
  - Prisøkning brygger og havneavgift
  - Endring i vedtekten (innskudd og tilbakebetaling)
  - Kjøp av varebil

 

12.3.2014
- Prisøkning annet hvert år, nå 4 %
- Vedtektsendringer (ikke-økonomisk drift)

14.3.2012
- Havneleie for opplag på land
- Nedskriving av brg med 15 %/år i 5 år.

9.3.2011
- Vedtektsendring om nedskrivning av bryggeprisen
- 15 % prisøkning havneavgift og bryggepris
- Prisøkning gjestebrygga

10.3.2010
- Endring i vedtekten §§ 3.1, 3.2, 4.2 første ledd og § 5.2