Om oss...

[2.10.10] (endret 7.3.17)
Sandnessjøen Båtforening ble stiftet 19.1.1967 av 19 båtentusiaster:

Andreas Grimsø, Nils Egeness, Finn Egeness, Gustav Nilsen, Åsmund Langseth, Kjell Sommerseth, Kåre Johansen, Erling Nilsen, Ester Nilsen, Henrik Børholm, Roy langseth, Arne Nordhus, Hans Strømseng, Martha Torvaldsen, Svein Nikolaisen, Karl Ludvigsen, John Johansen, Lars Ås. Pluss Noralf Martinsen som ikke var tilstede på dette første møte.

Org.nr.: 996 511 278

Vipps nr 519136

Antall medlemmer pr 31.12.2018.2018: 577 og antall båtplasser i havna: ca. 480.
 

Styret

Leder          Arnt Aleksandersen    951 81 022
Nestleder*     Kjell Konradsen       911 72 381
Øk.ansvarlig   Ingvard Johansen      918 74 775
Sekretær**     Bjørn Zachariassen    950 41 077
Akt.ansvarlig  Snorre Sørensen       415 72 001

Vara           Siri Flåten           922 42 408


*Nestleder/teknisk havnesjef
**Ansvarlig for hjemmesiden


Revisor:     Bjørn Richard Jensen

Valgkomité:   Stig T. Skogsholm og Harald Dagfinn Sigerstad

Kontakt oss

Via brev:
Sandnessjøen Båtforening
Postboks 297
8801 Sandnessjøen

eller (klikk) e-post

"Besøksadresse": Strandgata 25, 8800 Sandnessjøen.

Obs nytt kontonummer fra 10.4.2014: 1503 45 55734 (gjelder ikke for KID-nr)

Tillitsvalgte

Havnesjef*       Kjell Konradsen     911 72 381

Velges av styret:

Havneformenn     Hogne Stokka        917 82 098
                 Jarle Pedersen      951 83 844
                

Havnebetjenter** Alf Jenssen         991 09 771
                 Noralf Martinsen    990 47 133

[29.8.14] (endret 29.12.14)
*Kjell er teknisk havnesjef

**Havnebetjentene tildeler båtplasser, faste og midlertidige. (K
ontakt Alf eller Noralf hvis du vil sjekke båtplass og/eller ventelistestatus).