Om oss...

[2.10.10] (endret 20.3.19)
Sandnessjøen Båtforening ble stiftet 19.1.1967 av 19 båtentusiaster:

Andreas Grimsø, Nils Egeness, Finn Egeness, Gustav Nilsen, Åsmund Langseth, Kjell Sommerseth, Kåre Johansen, Erling Nilsen, Ester Nilsen, Henrik Børholm, Roy langseth, Arne Nordhus, Hans Strømseng, Martha Torvaldsen, Svein Nikolaisen, Karl Ludvigsen, John Johansen, Lars Ås. Pluss Noralf Martinsen som ikke var tilstede på dette første møte.

Den første generalforsamling 19.1.1967:
På hotell Syv Søstre ble det 19.1.67 holdt generalforsamling. 17 stk. var fremmøtt.
1: Lover fra Kragerø Båtforening ble vedtatt med visse forandringer som lover for Sandnessjøen og Omegn Båtforening. Disse skal trykkes som eget hefte.
2: Navnet på foreningen ble: Sandnessjøen og Omegn Båtforening.
3: Til styret ble valgt:
Nils Egeness, formann; Hans Strømseng; Åsmund Mathisen; Sevald Wik; Arne L. Hansen.
Varamenn: Kaare Giertsen, Erling Nilsen, Gustav Nilsen.
Revisor: Svein Halsen.
4: Kontingenten ble satt til kr 15.
5: Det ble besluttet å starte båtførerkurs høsten 1967.
6: Det ble tegnet i alt 37 medlemmer.

Antall medlemmer pr 31.12.1967: 49.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Org.nr.: 996 511 278

Vipps nr 519136

Antall medlemmer pr 31.12.2019: 563, og antall båtplasser i havna: ca. 485.
 

Styret

Leder          Arnt Aleksandersen    951 81 022
Nestleder*     Kjell Konradsen       911 72 381
Øk.ansvarlig** Johannes Bøe          481 42 983
Sekretær***    Bjørn Zachariassen    950 41 077
Styremedlem    Roger Hansen          479 02 338

Vara           Siri Flåten           922 42 408


*Nestleder/teknisk havnesjef
**Styret 'tilsatte' Johannes Bøe som kasserer etter Ingvard Johansen (som ikke tok gjenvalg) ca 20.5.2019.
***Ansvarlig for hjemmesiden


Revisor:     Geir Henriksen

Valgkomité:   Rune Larsen og Harald Dagfinn Sigerstad

Kontakt oss

Via brev:
Sandnessjøen Båtforening
Postboks 297
8801 Sandnessjøen

eller (klikk) e-post

"Besøksadresse": Strandgata 25, 8800 Sandnessjøen.

Obs nytt kontonummer fra 25.7.2019: 4516 27 19967 (gjelder ikke for KID-nr)

Tillitsvalgte

Havnesjef*       Kjell Konradsen     911 72 381

Velges av styret:

Havneformenn     Jarle Pedersen      951 83 844
                

Havnebetjenter** Alf Jenssen         991 09 771
                 Noralf Martinsen    990 47 133

[29.8.14] (endret 29.12.14)
*Kjell er teknisk havnesjef

**Havnebetjentene tildeler båtplasser, faste og midlertidige. (K
ontakt Alf eller Noralf hvis du vil sjekke båtplass og/eller ventelistestatus).