Våre priser

Medlemskontingenten er kr 375 pr år*
Innmeldingsgebyr (engangsbeløp): Kr 350**

*Endret av årsmøtet 8.3.17 og gjelder fra 2018
**Husk innmeldingsskjema.

(Gjelder også der båtplassen går i arv (eller forskudd på arv). Medlemskapet som sådan kan ikke arves).

HAVNEAVGIFT OG INNSKUDD TIL BRYGGEPLASS

Havneavgift
Vedtatt av årsmøtet 13.3.2019, og gjelder f.o.m. 2020 (gammel pris (2018-19) i parentes)
 

Gruppe
  Fot   Kr/år2019  +KNBF
  1      -17   1 088  (1040)  150
  2    18-21   1 407  (1340)  150
  3    22-24   1 680  (1580)  150
  4    25-27   1 971  (1830)  150
  5    28-30   2 400  (2280)  150
  6    31-33   2 871  (2750)  150
  7    34-36   3 384  (3190)  150
  8    37-39   3 978  (3760)  150
  9    40-42   4 830  (4740)  150

Maks størrelse er 42 fot (styremøte 21.4.2015). Godkjent av årsmøtet 8.3.2016.

*Inkl økning med ca 5 % (som gjelder fra 2020)
KNBF Kr 150 gjelder kontingenten til Kongelig Norsk Båtforbund (innmeldt 2011).Innskudd til brygge
Vedtatt av årsmøtet 13.3.2019

Gruppe  Fot     Kr* 
  1     -17   15 140
  2   18-21   19 260
  3   22-24   22 700
  4   25-27   26 290
  5   28-30   35 900**
  6   31-33   40 400
  7   34-36   46 780
  8   37-39   51 810
  9   40-42   57 000


*Trer i kraft 14.3.2019.
**To pirer f.o.m. gruppe 5 (evt. en ordinær pir + en fortøyningspir), eller forsterket pir dersom båten ligger ytterst.

Gruppeinndelingen er ny (vedtatt 11.3.2015). (Tidligere -17, -22, -27, -33, -39 og 40+).

Innbetalt tilskudd til brygge tilbakebetales i sin helhet (uten indeksregulering) når brygga sies opp.

13.8.19*: "Fot" defineres slik: Total lengde på båten (LOA) i meter / 0,3048. Rundes opp eller ned etter vanlige regler. *Endret på årsmøtet i mars 2019.

ANDRE PRISER

[8.3.18]
Midlertidig leie av bryggeplass
(endr. 11.3.2020):
(Gammel pris i parentes)
 
Medlem (pr. måned)
-29 fot   kr  735 (700)
30-39 fot kr  990 (950)
40+ fot   kr 1210 (1150)

Medlem som tidligere har betalt for brygge - som ikke er sagt opp, betaler vanlig havneavgift. Meldes inn i KNBF.


[8.3.18]
Ikke-medlem (pr. måned)
-29 fot   kr  945  (900)
30-39 fot kr 1150 (1150)
40+ fot   kr 1525 (1450)
              


[17.10.12]
Vinteropplag på land

Medlem som ikke har fått tildelt bryggeplass (pr måned)*
15.9 - 15.5    2/3 av bryggepris for medlem ovenfor.
(Medlem med fast plass: gratis)

Ikke-medlem (pr måned)
15.9 - 15.5: 2/3 av bryggeprisen

 


Ellers for ikke-medlemmer
Kjørerampen (for ut- eller opp-setting på henger): Kr 100*.
Ut- eller oppsetting over kai: kr 200*.
Landsetting i havna for vedlikehold/reparasjon: Kr 100 pr døgn og kr 100 for leie av høytrykkspyleren.
*"Selvbetjening", se nedenfor


[13.3.19]
Gjestebrygga pr døgn inkl. strøm* (endret 13.3.2019)

  -29 fot kr 150
30-39 fot kr 200
40+   fot kr 250

*"Selvbetjening": Konvolutt for betaling ligger i kasse ved inngangen til servicebygget.

[13.3.19] (endret 11.3.20)
Bobilplassen (+ campingvogn) kr 250 pr påbegynt døgn, inkl. strøm.

Vipps: 519136 (skriv i kommentarfeltet hva det gjelder (hhv. båt eller bobil, navn/reg.nummer).