Ny H-brygge

Leif (bak og under rørene) viser tegn til at disse rørene må fraktes til verkstedet.

Her transporteres ett understell som skal inn i verkstedet med det første.

"Golvåsene" 2 x 8" er kommet i hus. Uke 46.

Alf og Jann styrer kappsagen. Uke 46.

Asbjørn lager 4 stk nye vogner med hjul. Uke 46.

Leif, Asbjørn, Sigvald, Jann, Hogne og Håkon. Uke 46.

Planlegging videre framdrift(?). 26.11.13

26.11.13

Noralf og Håkon. 26.11.13.

Første seksjon ferdigstilt. De som har planlagt, kappet, borret, spikret og skrudd: Leif; Alf (delvis skjult); Noralf; Jann; Hogne; Asbjørn og Håkon. Kjell, Sigvald og Jarle var ikke til stede da bildet ble tatt.

Første seksjon slepes ut. Hårfin beregning. 28.11.13

Første seksjon "parkeres". 28.11.13

Hvert rør ca 200 kg. Begge i hus. 28.11.13.

Enda en seksjon klar for parkering ute.

Siste seksjon på tur ut.

Kjell tok sjansen på å være med.

Alle 5 seksjonene til ny H-brygge midlertidig fortøyd.

Første seksjon på plass. 26.8.14.

Utskiftede seksjoner parkeres. 26.5.14.

Vår "faste" dugnadsgjeng og folk fra brygga tar fortjent kaffepause. 26.5.14.

Ny H-brygge på plass og fortøyd. Kjempejobb. 28.5.14.

I dag 29.10.2013 fikk vi understellet til ny H-brygge. Øystein Nordnes sto for transporten fra Helgeland Plast på Mo i Rana. Understellet pr brygge består av 2 x 12 meter 500 mm svartrør. Vi skal lage 5 seksjoner, dvs. 60 meter brygge.
Bilder fra framdriften settes inn på denne siden etter hvert.

[6.6.14]
Komplett brygge ble skiftet ut i perioden 26.5 - 28.5.2014. Vi anmodet alle med båt på brygga om å komme til dugnad. Bare en av fire møtte!