Aktiviteter 2015-16

Brygga er slept ut av verkstedet, og skal trekkes av pickupen. 15.9.15

Brygga er kommet på vannet. 15.9.15

Her skal brygga midlertidig parkeres ved siden av den del som skal skiftes ut. 15.9.15

Forberedelser for å få brygga på plass. 16.9.15.

Her bukseres den gamle brg.seksjonen til parkering ved verkstedet. 17.9.15.

Ny brg.seksjon på plass. Det samme med flåte, pir og båten til Røde kors. 17.9.15.

Nye bunnfortøyninger. Jobben med å montere stropper på hovedkjenningen startet opp i dag 28.9.15.

Dykkeren (Helge Eriksen) klargjøres. 28.9.15

Vinsjen på flåta brukes for å heve kjettingen så pass at det er mulig å tred stroppen under. 28.9.15.

Nye tau fra bunnkjettinger til bryggene. 30.9.15

Ett av teamene som fester til bryggene. 30.9.15.

Ca 3 lenker av tykk kjetting brukes til lodd på fortøyningstauene. 1.10.15.

Helge. 1.10.15.

Samarbeid med dykkeren. 1.10.15.

Tversgående kjetting skjøtes. Arnt og Alf. 5.10.15

Reparasjon av L-brygga som ble "skadd" av gravemaskinen. 7.10.15

Etter en uke pause, startet feste av stropper og tau igjen 12.10.15. Asbjørn, Sigvald og Helge (delvis under vann)

Veidekke la i dag 14.10.15 ca 50 meter asfalt langs bryggene på landsiden.

Her festes ny fortøyning til gjestebrygga. 19.10.15

Fullastet båt og klar til lunsj etter økta 20.10.15

Lunsj 20.10.15. Fra v. og "med sola": Sigvald, Kjell, Noralf, Einar, Hogne, Alf, Asbjørn H., Leif og Asbjørn O. Jarle ble det ikke plass til(!). Helge og Jann var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Vinsjen ble brukt for å få kjettingen klar av bunnen. Så fikk vi tredd stroppene på plass. Her gjelder det K-brygga. 27.10.15.

I dag 10.11.15 ble det nesten ikke plass ved lunsjbordet. Jarle var til stede (som vanlig), men ble ikke med på bildet. Håkon og Einar var ikke til stede da bildet ble tatt.

Vi er i gang med produksjon av nye brygger. 24.11.15

Nesten ferdig med tversgående "åser". 1.12.15

Hogne og Jann. 1.12.15

Skinnene som skal forsterke bryggene og brukes som feste for pirene, har ikke stor nok hull. Må derfor borres opp. Alf, Asbjørn og Einar. 3.12.15

Seksjon 1 av ny M-brygge ferdig produsert og kjørt ut av verkstedet i dag 25.1.16.

Neste seksjon M-brygge klar for montering. 25.1.16. Rørene er litt kroket, men det håper Hogne og Asbjørn å kunne gjøre noe med.

Andre 12-m seksjon på tur til lagring på land. Jann følger med. 11.2.16.

2 x 12 m av ny M-brygge venter bare på å bli satt på vannet. Forhåpenlig til våren. 11.2.16.

M-brygge nr 4 på tur til midlertidig plassering. 3.3.2016.

[15.9.15]
Sommerferien er godt og vel over. Dugnadsgjengen er i full gang. Første prosjekt er å bytte ut den innerste delen av gjestebrygga.

[28.9.15]
I dag startet jobben med å montere nye fortøyninger, dvs. stropper i bunnkjenningen og tau mot bryggene.

[24.11.15]
Oppstart produksjon av nye brygger som planlegges lagt ut sør i havna.