VELKOMMEN TIL SANDNESSJØEN BÅTFORENINGS HJEMMESIDE

Hjemmesiden sist oppdatert:
23.04.18: Forsiden / Havna/A+M-brygge
13.03.18: KNBF (Nytt fra KNBF) / Møter/Årsmøte (regnskap fra jubileumsfesten)
12.03.18: Møter/Styremøte (referat 6.3.18)
24.02.18: Forsiden / Møter/Årsmøte 2018
 

Ordinære bilder på hjemmesiden er underlagt copyright (c)


 > Havna er kameraovervåket! <

NB! Båtplass MÅ være anvist før du bytter til større båt. Søk plass på dette
skjema.


Klikk for å se/lese (linker):

Gjestebrygga      Servicebygget / Klubbhus

Flo og fjære i Sandnessjøen
     Div. skjema og dokumenter     Liste båtplasser   Båtmagasinet
Liste lørdagskaffe 2017-18        Forsikring av båter i båthavn    Tilbud fra Boreal

 
Registrering av båten i Småbåtregisteret (Sbr).
Det er krav i havnereglementet at båter med plass i havna skal være registrert, og skilter montert god synlig på begge sider.

Link til Sbr    Priser i Sbr     Dokumentasjonskrav     Skjema for utskrift


 


Nyheter:

Fiskeavfall i havna tirsdag morgen 24.4.18

[25.4.18]
Tirsdag morgen var dette å se i sjøen utafor kaikanten ved verkstedet
.
Vi kan se rester av hyse og mulig sei også. Noen har altså på mandag kveld (sannsynligvis) tømt fiskeavfall i havna. Foreningen har regler om forbud mot forsøpling i havna, så det kan neppe være medlem som er synderen(?).

[23.4.18]
KNBF er til stede på båtmessa 4.-6.5.2018.
Vi oppfordrer våre medlemmer til å besøke deres stand i teltet. Finansleder skal være til stede fredag og lørdag.

Alf sørger for å koble brygga til resten av M-brygga

[12.4.18]
Siste brygge i utbyggingen av havna er på plass!
Dette er en spesiell dag for foreningen. Siste del av M-brygga ble montert i dag. Det er ikke plass til flere brygger, og havna nærmer seg ferdig utbygd. Nå kan snart flere båter på ventelisten få fast plass. Flere bilder kan du se her.

Årsmøtet 2018 ble arrangert på HIAS 7. mars 2018 kl 19. Det møtte 43 medlemmer. Saksdokumentene kan du se her.
Rererat fra møtet ser du her.

[14.2.18]
Nye bunnkjettinger? Neida, bildet ble tatt i oktober 2014 før vi satte i gang med å bytte ut ALLE bunnkjettingene og alle fortøyninger av bryggene. Og det ble gjort i løpet av et par år. Ferdig i fjor høst. Ingen tvil om at det var på høy tid! Flere bilder her.

A-brygga

[5.2.18]
Havna under utbygging. A-brygga nærmest og M-brygga til høyre i bakgrunnen. Slik var situasjonen i dag (5.2.18). Tildeling av nye plasser og flytting fra gammel til ny plass, går sin gang.
Det produseres for fullt nye utriggere, som det viste seg å være for lite av. Og nye svartrør som understell er kommet fra produsenten på Mo i Rana. Det skal bygges ca. 36 meter nye brygger som skal "skjøtes" på M-brygga på landsiden i sør.

Arnt Aleksandersen mottar prisen på vegne av foreningen.

[18.12.17]
Kommunens kulturpris 2017 tildelt Sandnessjøen Båtforening!
Smiler Se omtale i Helgelands Bland.

[10.12.17]
Dugnaden er avsluttet for denne gang. Dvs. ca. medio november da flåta (som pumpa var montert på) måtte brukes til støtte for dykkeren. Og det gjaldt bunnfortøyninger til de nye bryggeseksjonene før vinteren. Vi ble dessverre ikke helt ferdige med det som var planlagt av mudring.
Vi startet 2.9.2017 med å sende SMS til ca. 500 medlemmer med anmodning om å kontakte oss for avtale om dugnad. Det gjaldt alle som har betalt innskudd (selv om de f.t. er uten båt) og de på ventelisten. Vi har registrert at ca. halvparten fikk avtale. Og disse har bidratt med ca. 2300 timer! Responsen på krav om frikjøp har vært blandet. 33 medlemmer avtalte frikjøp på forhånd etter å ha mottatt SMS, inkl. noen på ferie i syden. Noen tilbakemeldinger etter å ha fått krav om frikjøp:
- Veldig bra at dere gjør dette, og betaler gjerne.
- Har ikke vært frisk nok til å delta, men ønsker å bidra.
- Så SMS først nå, min feil, blir betalt.
- Har vært på ferie, kravet avvises.
- Dugnadskravet kan ikke gjelde meg fordi plassen er leid ut.
- Kan ikke gjelde meg fordi jeg har ikke båt.
- Har bare fått krav via en epost, ikke faktura.

Vi har tatt hensyn til de som mente å ikke være frisk nok til å delta. Men noen avviste krav er så spesielle at det blir å diskutere i neste styremøte.

 

[26.10.17] (endret 30.12.17)
Bensinpumpa: Har vært ute av drift pga tekniske problemer.
Ventes å bli ordnet i nær framtid.

 

25.10.17:
KNBF har inngått avtale om medlemsfordel (tilbud) på Dragon dry produkter. Ser her.

[19.10.17]
De nye bryggene må fortøyes skikkelig.
Her er dykker og mannskap på plass på flåta. Nå skal de siste fortøyningene av den nye A-brygga festes i bunnkjenningen. Flere bilder her.

Gravemaskinen trekker slangen over moloen, og våre folk tar imot.

 

[17.10.17]
Mudringen for nye brygger sør i havna er avsluttet! Det samme ved bensinbrygga. Innleid pumpe er returnert. Det gjenstår nå å sjekke dybden langs moloen mellom C og G-brygga.

 

Første lørdagskaffen for sesongen (30.9.17). Dessverre ikke så mange som fant veien til klubbstua denne fine lørdagen. God stemning likevel. Flere bilder i fotoalbumet.

[20.09.17]
Venstre til kamp mot giftig bunnstoff.
De vil ha "båtvaskeplasser". Se her. Og så kan du lese her båteiere/-interesserte sine kommentarer.

 

[31.8.17] (endret 24.9.17)
Dugnad i havna!
Vi trenger folk til å passe/kjøre pumpene - og styre sugeslangen, for å få tilstrekkelig dybde sør i havna. Flere har erfart at det er i grunneste laget mange plasser. Vi har allerede startet opp. Vi planlegger drift av to pumper kl 08 - 20 hver dag, unntatt søndag. Hele september og vel så det.
Dette er noe vi MÅ gjøre før de nye plassene/bryggene kan monteres, og kan derfor ikke utsettes til senere. Innkalling av dugnad blir nå organisert slik:
Medlemmene får "tilbud" via SMS om å stille opp til dugnad, eller kjøpe seg fri. For frikjøp betales et gebyr på kr 150/time (10 timer). Gebyret er ikke bare "riset bak speilet", men et tilskudd til foreningen for å dekke innleid hjelp hvis dugnad ikke er nok. Faktura blir sendt som epost, evt. brev.
Ring foreningens mobil nr 909 45 748 mellom kl 17-19 - for å avtale dugnad (eller frikjøp). Passer tlf. til dugnadsperioden er avsluttet.
Det har "haltet" litt med organiseringen av dugnaden. Noen kommer og noen går til forskjellige klokkeslett, og noen kommer ikke. Så det er ikke enket å få til god og jevnt fordeling. Det har også hendt at vi har blitt for mange av diverse grunner. Da kan de bli "ombooket" til annet arbeid (enn med pumpene), eller ny avtale.
Noen som får SMS med anmodning om å møte, har allerede jobbet dugnad "utenom tur", men sånn kan det bli. Vi prøver å administrere dette så godt vi kan.
Vi legger ut bilder av framdriften for de nye bryggene, se her. Det begynner å ta form, og kommer til å bli meget bra når vi er ferdige, forhåpenligvis før det bli vinter.[30.8.17]

Endringer i strøminstruks og havneglement
Se nærmere om dette på siden "Fra styret"

 

Arnt, Jarle, Alf, Håkon og Noralf

[24.8.17]
Fire av våre veteraner er tildelt KNBFs fortjenestenål og diplom: Jarle Pedersen, Alf Jenssen, Håkon Hansen og Noralf Martinsen. Disse har nesten 200 aktive år tilsammen i foreningen(!). Tildelingen ble ordnet i en tilstelning i klubbhuset 24.8.2017 hvor de av styret og dugnadsgjengen som hadde anledning, var til stede. Vårt æresmedlem Leif Pettersen var også til stede. Arnt var stedfortreder for KNBFs representant som ikke hadde anledning å møte, og sto for utdelingen. Se også her.

Havna er full!
[15.4.13] (endret 4.9.14)
Skaffe ny eller større båt? Obs at havna er full. Selv om du allerede har plass, kan det likevel bli problem hvis du bytter til større båt. Søk i god tid! Kom ikke med båt før plass er anvist!
Si opp båtplassen?
[April 2013] (Endret 10.7.15)
Hvis du har båtplass, men ikke båt, og kanskje ikke planer om å anskaffe båt: Vurder å si opp plassen. Da kan du evt. få tilbakebetalt "verdien" av brygga. Den er lik beløpet du betalte inn da du fikk bruksretten til bryggeplassen.
Avslag
Vær obs på at vi har rabatt/avslag hos følgende firma:
Boreal (verkstedsenteret) 10 - 20 %, 50% på bilvask!;
Nothuset 10 %;
Slipen 10%.

Arkiv

[14.8.17] (endret 24.8.17) De nye bryggene sør i havna.
Det er kjent at dybden sør i havna er i grunneste laget (unntatt der gravemaskinen rakk). Det har i alle fall flere med båt på L-brygga erfart. Det er også grunt nært B-brygga og bensinbrygga.
Styret har derfor vedtatt at det må mudres med å leie inn kraftig pumpe. Kapasitet 400 m3/time. Massene skal så pumpes gjennom/over moloen. Dette må gjøres før de nye bryggene fortøyes.
Mudringen var først planalgt i april, men måtte av diverse grunner utsettes. Nå er planen å få mudringen ferdig i løpet av september.
Og derfor blir fordeling av plassene noe forsinket.
For å utnytte pumpa maksimalt, er vi avhengig å drifte pumpa fra tidlig om morgenen til det blir mørkt. Det må derfor innkalles til dugnad.
Bilder av framdriften her.

14.8.17. Dugnadsgjengen er på plass etter ferien og har fulgt opp diverse vedlikehold. Se flere bilder her. Tauene på dieselbrygga var stjålet! Tungvint uten tau etter å ha hoppet på brygga for å fylle diesel. Nå har Noralf spleiset tauene i pullertene, så er det bare å håpe at (båt?)folk respekterer at dette er foreningens eiendom.

[14.6.17]  En milemæl nådd. KulBryggeseksjonene til nye brygger satt på vannet i dag. Her foreløpig fortøyd. Flere bilder her.

Båtmessa 5.-7.mai 2017. Bildet viser gjestebrygga i havna på lørdag. Lørdagsværet var ikke så verst hvis du var godt kledd. Flere bilder kan du se her.

[4.4.17]  Gravingen sør i havna for nye båtplasser er snart ferdig. Nepper før påske, men etter et par uker over påske regner vi med at gravingen kan avsluttes. Så blir det å preparere for feste av bryggene som kanskje kan settes ut i løpet av mai. Flere bilder her.

[26.3.17] Sandnessjøen Båtforening feiret 50 år med en jubileumsfest i Helgelandshallen 25.3.2017. Bilder fra festen kan du se her.

[9.3.17] Årsmøtet 2017 (for regnskapsåret 2016) ble avviklet på HIAS 8.3.2017 kl 19. Det møtte 37 medlemmer. Flere bilder og referat på denne siden.
Obs prisendring:
Medlemskontingenten økes til kr 375 fra 2018.
Havneavgiften økes med 6 % fra 2018
Innskudd til brygge økes med 6 % t.o.m. 33 fot, og med 10 % f.o.m. 34 fot.

[20.2.17] Gravemaskinen (med lang arm) på plass i havna igjen etter ett og et halvt år 'pause'. I denne perioden har vi bl.a. brukt tiden til å få klarsignal fra fylket for å tømme massene på utsiden av moloen (ting tar tid). Og så har vi ventet på gravemaskinen som har vært opptatt i annet oppdrag. Mere info her. 

[19.2.17] Mens vi venter på varmere vær (og sommer) ...
Husker du serien 'båtliv' på NRK for noen år siden? Alle episodene kan du se her.

[15.11.16] Foreningen har utnevnt sitt første æresmedlem. På en tilstelning i Scandic Syv Søstre 14.11.16 overleverte Arnt Aleksandersen forningens æresplakett til Leif Pettersen for lang og tro tjeneste i dugnadsgjengen. Flere bilder her.

[5.11.16] Grønn Mercedes med "mistenkelige interesser" oppservert i havna.
"Mistenkelig" fordi bilens passasjer(er) tilsynelatende var på "rekognosering". Obs. nedenfor om innbrudd på Horvnes. Var kanskje bare nysgjerrig, men bilens reg.nummer DJ 42460 - som tilhørte en Mercedes A140, var avskiltet/vraket i februar 2016, og da blir det fort mistenkelig.


[30.10.16] Politiet har fått melding om innbrudd i to båter på Horvnes lørdag (29.10.16).
Politiet ber oss sjekke båtene. Se nærmere i HB her.


 [1.10.16] Det ble bra oppmøte på første lørdagskaffen for sesongen.
12-14 medlemmer. Flere bilder her.


[14.10.16] Planen om å grave for å gi plass for nye brygger sør i havna, er nå godkjent av miljøavdelingen i fylket!
Bryggene er allerede produsert, så vi har satset på at dette skulle gå i orden. Nå venter vi bare på «bygge-tillatelse» fra kommunen. Oppstart så snart dette er i orden (bør ikke ta mange dager), men vi er avhengig av at den spesielle gravemaskinen med lang arm, er tilgjengelig. Dato for oppstart vil bli klar i løpet av neste uke (tror vi). Flyfoto over havna med inntegnet graveområde, ser du her.


[23.9.16] Er du interessert i kurs som fører til Båtførebevis?
Hvis du er født 1980 eller senere, kan du trenge Båtførerbevis for å føre fritidsbåt. Men Båtførebevis er bra uansett - når du fører fritidsbåt. Info om reglene og Båtførerbevis kan du se her.
Nå kan du ta kurs her i Sandnessjøen! Hvis du er interessert, tar du kontakt med Ole-Gustav Årnes via epost: olearne@online.no. Eller på telefon: 908 33 820. Blir det tilstrekkelig mange interesserte, kan kurset starte allerede i høst.


[15.9.16] Høstsesongen for dugnadsgjengen er i full gang. For et to-tre uker siden startet produksjon av ny 12 m seksjon til B-brygge. Denne til erstatning for to 6 m seksjoner som var moden for utskifting. Sjøsatt og på plass i går! Veldig bra. Se bildet. Flere bilder etter hvert her.


[15.8.16] Dieseltjuv(er) i havna.
Se i Helgelands Blad her. Det står ikke om det er hos oss eller i byhavna, men politiet ber båteiere følge med.
[30.10.16]
Innbrudd i to båter på Horvnes! Politiet ber oss sjekke båtene. Se i HB her.


[15.5.16] Båtmessa 13. - 15.5.2016.
Surt og kaldt og regnbyger, men på lørdag ettermiddag og søndag tittet sola fram. Masse folk på messeområdet, spesielt lørdag. Flere bilder her og her.


[13.5.16] Torsdag kveld (12. mai) hadde KNBF invitert til et informasjonsmøte om KNBFs medlems-fordeler og om forsikringsselskapet Norske Sjø.
Samtidig møtte redaktøren av "Båtens Verden" som skal lage reportasje fra møtet og fra messa. Frammøtet kunne ha vært bedre. Bare 6-8 medlemmer fra Sandnessjøen Båtforening, og  dessverre ingen fra omliggende foreninger.


Årsmøte 2016 (for regnskapsåret 2015) ble arrangert på HIAS 8. mars kl 19. Det møtte 55 medlemmer. Referat.


Godt oppmøte på lørdagskaffen 6.2.2016. Torgersens sto for kaffe og vaffelkake. Veldig bra! Flere bilder fra lørdagskaffen her.


[29.1.16] Båtforeningen arrangerte kurs i varmt arbeid for dugnadsgjengen. Samtidig møtte 5 fra Alsten Maskinstasjon (inkl. Arnt). Først teori med avsluttende spørreskjema og så teoretisk del med brannslukking. Flere bilder her.