Styrets årsmeldinger tidl. år - fra 2009

Klikk linkene for å åpne årsmeldinger i pdf-format (kan evt. skrives ut). Da må du ha en pdf-leser på din PC (noe de fleste har). Hvis ikke kan Foxit Reader lastes ned her. (Klikk Foxit Reader/Free download).

Årsmelding for regnskapsåret 2017

Årsmelding for regnskapsåret 2016

Årsmelding for regnskapsåret 2015

Årsmelding for regnskapsåret 2014

Årsmelding for regnskapsåret 2013

Årsmelding for regnskapsåret 2012

Årsmelding for regnskapsåret 2011

Årsmelding for regnskapsåret 2010

Årsmelding for regnskapsåret 2009