Ei heimlaus heimeside for Svein Ove
Velkommen
Her er det ikkje mykje liv. I grunnen er det svært bortkasta for deg å vera på denne sida i det heile. Kom deg vekk! Sjølvsagt kan du skriva i gjesteboka (men det gjer du heilt sikkert ikkje)