VIKTIG Å VITE OM TIBETANSK SPANIEL

                                                      J E M T S E   A P S O
EN TIBETANSK SPANIEL HAR VERKEN JAKTHUNDER, APPORTERINGSHUNDER ELLER GJETERHUNDER I SINE ANER. DEN MÅTTE ALDRI LÆRE SEG Å KOMME PÅ INNKALLING, MEDBRINGE FOR EKSEMPEL VILT ELLER BUSKAP, OG DENS ARBEIDSDAG BESTO IKKE I ET DRESSERT SAMARBEID MED EIEREN.
I HJEMLANDET TIBET BLE DISSE SMÅ HUNDENE FØRST OG FREMST BRUKT TIL Å VARSLE NÅR FREMMEDE NÆRMET SEG KLOSTRENE. DE LÅ OPPE I FJELLSIDENE ELLER PÅ MURENE RUNDT KLOSTRENE OG HOLDT OPPSYN MED ALT SOM NÆMET SEG. MED ULIKE BJEFF FORTALTE DE OM DET VAR KJENTE ELLER UKJENTE SOM NÆRMET SEG. DENNE ULIKE BJEFFINGEN KAN EN OGSÅ HØRE IDAG.
I TILLEGG TIL DETTE BLE HUNDENE BRUKT SOM VARMEKILDER I DET KALDE FJELLKLIMAET. ØNSKET OM Å HA NÆRKONTAKT MED MENNESKER SER VI ENNÅ I DAG PÅ RASEN. OG DET Å FÅ LIGGE TETT INNTIL SIN EIER - ENTEN I SENGEN, PÅ FANGET ELLER PÅ FØTTENE ER NESTEN EN BETINGELSE FOR Å HA EN LYKKELIG TIBETANSK SPANIEL.

TIBETANSK SPANIEL HAR EN FORHOLDSVIS KORT HISTORIE I EUROPA. DEN BLE
INTRODUSERT I ENGLAND PÅ BEGYNNELSEN AV 1900-TALLET UTEN Å GJØRE UMIDDELBAR SUKSESS.
ANDRE VERDENSKRIG GJORDE NESTEN SLUTT PÅ RASEN I ENGLAND, OG ETTER KRIGEN MÅTTE EN NØYSOMMELIG BEGYNNE Å BYGGE OPP RASEN FRA ET NESTEN NULLPUNKT.
PÅ 50 - 60 TALLET KOM RASEN TIL NORDEN. DE FØRSTE ÅRA VAKTE DEN LITEN OPPMERKSOMHET. MEN PÅ 80-TALLET VOKSTE INTERESSEN STERKT, OG RASEN
BLE I LØPET AV FÅ ÅR EN AV DE MEST ETTERSPURTE MINIATYRER.
I 1992 BLE DET REGISTRERT 510 VALPER, MENS TALLET HAR GÅTT NED NOE I
DE SENERE ÅRENE MED 367 VALPER REGISTRERE VALPER I 1995, OG GÅTT LITT OPP IGJEN TIL 489 REGISTRERTE I 2003.

EN TIBETANSK SPANIEL ER LITEN OG ROBUST, OG KAN VIRKE SOM EN SVÆRT GREI HUND Å HA MED Å GJØRE. DET ER DEN DA SOM REGEL OGSÅ.
MEN MAN MÅ KJENNE OG RESPEKTERE RASENS VESEN FOR Å FÅ DET BESTE UT AV DEN. EN MÅ VITE HVA MAN KAN OG IKKE KAN FORVENTE AV DEN.
DET SKAL IKKE STIKKES UNDER EN STOL AT EN DEL MENNESKER SLETT IKKE FÅR NOE IDEELT SAMLIV MED EN TIBBE. DET KAN BLANT ANNET SKYLDES AT DE FORVENTER EN UPROBLEMATISK OG FØYELIG HUND.
DET KAN VÆRE NYTTIG Å HUSKE PÅ AT DEN TIBETANSKE SPANIELEN IKKE I SAMME GRAD SOM MANGE ANDRE RASER HAR GJENNOMGÅTT EN LANGVARIG AVLSMESSIG TILPASSING TIL VÅRT MODERNE VESTLIGE SAMFUNN.
DEN HAR FORTSATT MYE AV DEN OPPRINNELIGE FJELLHUNDEN I SEG, NOE EN TYDELIG KAN SE VED DERES STORE TRANG TIL Å SITE HØYT ELLER KLATRE I BRATT TERRENG.
DET SIES OGSÅ OM RASEN AT DEN ER LISTIG SOM EN REV, SELVSTENDIG SOM
EN KATT OG OPPFINNSOM SOM EN APE. DEN LAGER GJERNE SINE EGEN
REGLER, OG VIL MED DEN STØRSTE SELVFØYELIGHET STILLE SPØRSMÅLSTEGN
VED REGLER OG PÅBUD EIEREN UTSETTER DEN FOR.
DETTE SKRIVER SEG NOK OGSÅ FRA HUNDENS HISTORISKE BAKGRUNN. I DE TIBETANSKE FJELLENE VAR KAMPEN FOR Å OVERLEVE HARD, OG DUMDRISTIGE OG SVAKE HUNDER UTEN SELVHEVDELSE HADDE INGEN SJANSE TIL Å OVERLEVE.
DETTE BETYR IKKE AT EN TIBETANSK SPANIEL IKKE KAN ELLER BØR OPPDRAS. SNARERE TVERT IMOT. DEN MÅ KLART OG TYDELIG FÅ VITE HVEM SOM ER SJEFEN, HVA SOM ER TILLATT OG IKKE TILLATT, OG HVILKE REGLER SOM GJELDER. GJØR DU IKKE DETTE, VIL DEN MED GLEDE OVERTA STYRINGEN.
MANGE TIBBER HAR STOR FRIHETSTRANG, OG VISER BETYDELIG OPPFINNSOMHET NÅR DET GJELDER Å KOMME SEG UT AV HAGE ELLER  HUS FOR Å INSPISERE NABOOMRÅDET.
NÅR DE I TILLEGG ER UTROLIG RASKE TIL BENS, ER DET MEGET VIKTIG Å LÆRE VALPEN/UNGHUNDEN INNKALLING SÅ RASKT SOM MULIG. KONSEKVENS ER ELLERS GRUNNREGELEN I OPPLÆRINGEN AV EN TIBBE.
MED SIN INTELLIGENS OG HUKOMMELSE VIL HUNDEN LEGGE SEG PÅ MINNET BÅDE DET DU GJØR FEIL OG RIKTIG, OG DEN BLIR USIKKER HVIS DU FORANDRER SPILLEREGLENE I OPPDRAGELSEN.
SAMTIDIG ER HUNDEN SÅ FØLSOM AT HARDHENDT BEHANDLING ER DØMT TIL Å GI EN USIKKER OG ULYKKELIG HUND.

EN TIBBE RØYTER VÅR OG HØST. PELSSTELLET ER MEGET ENKELT - KAMMING/BØRSTING 2 - 3 GANGER I UKA. HUNDEN BADES NÅR DEN ER SKITTEN.

VANLIG LEVEALDER ER 12 - 15 ÅR.

RASEN ER JEVNT OVER SUND, FRISK OG ROBUST.

DEN ARVELIGE SYKDOMMEN  P R A (PROGRESSIV RETINAL ATROFI) FINNES PÅ RASEN. DENNE SYKSOMMEN GJØR HUNDEN BLIND SOM OFTEST I 4 - 5 ÅRS ALDEREN. DEN KAN KUN STADFESTES VED UNDERSØKELSE HOS SPESIALUTDANNET VETERINÆR. UNDERSØKELSEN ER HELT SMERTEFRI.

ALLE BØR UNDERSØKE SINE HUNDER FOR DETTE EN GANG I ÅRET OG TIL VETERINÆREN SIER DET IKKE ER NØDVENDIG MER. DET ER IKKE NOK BARE Å UNDERSØKE SIN HUND VED 1 - 2 ÅRS ALDER.

INGEN OPPDRETTER, HVOR NØYE MAN ENN ER, KAN GARANTERE SEG 100% MOT SYKDOMMEN.
MEN EN OPPDRETTER MED RESPEKT FOR SEG SELV OG RASEN, VIL ARBEIDE FOR RASENS BESTE,
OG  I K K E  A V L E  PÅ  K J E N T E  S Y K D O M S B Æ R E R 
E.KILDE:  NORSK CHAMPIONBOK FOR TIBETANSK SPANIEL (2007).

😘OG HAR DU FØRST ANSKAFFET DEG EN TIBETANSK SPANIEL,
     SÅ VIL DU GJERNE HA FLERE.............  OG FLERE🤩!Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE