TOFTE PÅ TJELDØY

Tollev Olai Knutsen f. 09.04.1831 – d. 29.10.1914. Også kalt «Gammellosen» på folkemunne. Opprinnelig født på Tvinde under Telland, i Voss prestegjeld, kom sammen med sine foreldre og søsken til Tofte på Tjeldøy i tidsrommet 1846-47. Gift 1. gang. Fikk 10 barn. Drev med jordbruk og fiskerier. Begynte å seile til sjøs, hvor han har seilt fra Bergen og nordover. Lærte seg godt farvannene fra Lødingen til Honningsvåg, som bla.a som jekteskipper?? Må ha sett behovet for lostjeneste i den tiden, da han begynte som «kjentmann» ca. 1855, hvor han viste fremmende sjøfarende leia. Fikk utstedt «lospatent» - et slags lossertifikat den 03. januar 1860 av losoldermannen i Tromsø. Som los tok han stasjon fra gården Tofte på Tjeldøy, i den gang Lødingen herred, og drev derfra losing på strekningen Lødingen – Honningsvåg. Var også toller fra ca. 1874, hvor han sjekket (tollklarerte) fremmede nasjoners fartøyer da de ankom Lødingen, for deretter lose disse videre til f.eks. Harstad, Tromsø og Narvik. Fikk utsted kongens fortjenestemedalje i sølv, samt diplom den 24. august 1910, etter 50 års tro tjeneste som los. «En myndig og bestemt mann» forteller beretninger, hvor han hadde myndighet til å lære opp andre til å bli «kjentmann/loser» i leia, hvor han utstedte «kjentmannsbeviser» til en del loser fram til ca. 1900. Var også representant i Lødingen skolestyre.

 

Aldor Bernhard Knutsen f. 20.05.1864 – d. 03.05.1941. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Tollev Olai Knudsen. Gift 1. gang. Fikk 5 barn. Drev også med jordbruk og fiskerier. Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg. Begynte som «kjentmann» ca. 1901. Var stasjonert på Skrova i ca. 2 år som statslos, deretter på Tranøy losstasjon på Hamarøy fra 1903, hvor han loste på strekningen Tranøy – Narvik havn (malmskipningen). Bodde på Tranøy i Hamarøy fram til ca. 1924, hvor han da flyttet tilbake til Tofte, og tok stasjon derfra som kystlos. Aldor er registrert som los på Tranøy fram til 1929.

 

Størker Hagerup Knutsen f. 03.02.1869 – d. 18.12.1899. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Tollev Olai Knudsen. Ugift. Ingen barn. Loste strekningen: ??

 

Jakob Sandrub Knutsen f. 14.04.1873 – d. 17.01.1901. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Tollev Olai Knudsen. Ugift. Ingen barn. Loste strekningen: ??

 

Jentoft Tollev Meier Knutsen f. 21.05.1894 – f. 31.08.1978. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Aldor Bernhard Knutsen. Ble bosatt i Lødingen. Gift 1. gang. 4 barn. Loste strekningen: Honningsvåg – Bergen (Kopervik).

 

Arthur Johan Knutsen f. 13.10.1904 – f. 18.03.1991. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Aldor Bernhard Knutsen. Ble bosatt i Lødingen. Gift 1. gang. 3 barn. Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg. Lødingen – Narvik – Stavanger.

 

Hans Olus Andraessen f. 12.12.1864 – d. 17.01.1918. Født på gården Tangen, Tyristranden sogn, Hole prestegjeld (Buskerud). Gift 1. gang. Fikk 7 barn. Familien bodde ei stund i Christiania, flyttet til Tofte ca. 1904. Loste strekningen: ??.

 

Bertheus Laurits Hansen f. 30.10.1854 – d. 16.08.1936. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Gift 1. gang. Fikk 9 barn (1 dødfødt). Drev også med jordbruk og fiskerier. Loste strekningen: ??

 

Hans Emil (Bertheusen) Hansen f. 22.10.1892 – d. 24.05.1948. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Bertheus Laurits Hansen. Gift 1. gang. Fikk 9 barn (1 dødfødt). Drev også med jordbruk og fiskerier. Loste strekningen: Lødingen – Kirkenes.

 

Viser til torpedering i Sørøysundet i Finnmark, 30.08.1941, da troppetransportskipene «Donau II» og «Bahia Laura» ble senket, omtale ved omtale av los Konrad Johan Kristoffersen og los Martin Andreas (Bertheussen) Hansen. De var om bord «Donau II), Konrad omkom. I konvoien var det to transportskip til det ene var Hans Emil Hansen om bord. Dette skipet klarte å rømme i sikkerhet til Bergsfjorden da torpedoangrepet fant sted.

 

Martin Andreas (Bertheusen) Hansen f. 01.04.1884 – d. 16.05.1955. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Bertheus Laurits Hansen. Gift 1. gang. Fikk 11 barn. Drev også med jordbruk og fiskerier. Loste strekningen: Lødingen – Kirkenes. Var los fra ca. 1912 til 1944.

Var sammen med losskollega Konrad Johan Kristoffersen fra Tofte om bord det tyske troppetransportskipet «Donau II», da det ble torpedert i Sørøysundet i Finnmark den. 30.08.1941. Martin kom fra torpederingen med livet i behold. Konrad omkom. Det var den engelske ubåten «Trident» som sendte torpedoladninger mot en tysk konvoi, med bla.a. troppetransportskipene «Donau II» og «Bahia Laura». Martin fikk helseproblemer pga av torpederingen, og loste ubetydelig etter denne hendelse.

 

Bjarne Magnus Hanssen f. 21.08.1914 – f. 04.01.1969. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Martin Andreas (Bertheusen) Hansen. Gift 1. gang. Fikk 5 barn. Loste strekningen: Honningsvåg -  Lødingen – Stavanger.

 

Magnus Andreas Hansen f. 31.07.1920 – 27.09.1994. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Martin Andreas (Bertheusen) Hansen. Gift 1. gang. Fikk 3 barn. Loste strekningen: Kopervik – Lødingen – Kirkenes.

 

Harald Meyer Hansen f. 10.07.1947. Født på Rygge i Østfold. Bosatt i Moss. Gift. Fikk 2 barn. Loste strekningen: Svenskegrensen – Kristiansand (sertifikatområde). Los fra 1981 til 2013. Stasjonert i Oslo.

 

Kornelius Martin Hansen f. 31.08.1861 – d. 18.09.1931. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Gift 1. gang. Fikk 9 barn. Drev også med jordbruk og fiskerier. Loste strekningen: ??

 

Einar Kornelius Hansen f. 14.03.1895 – d. 10.04.1959. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn avKornelius Martin Hansen. Ble bosatt i Lødingen. Gift 1. gang. Fikk 4 barn. Loste strekningen: Kopervik – Bergen – Trondheim – Honningsvåg. Kystlos.

 

Hagerup Andreas Hansen f. 21.02.1902 – d. 04.11.1939. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn avKornelius Martin Hansen. Gift ?. gang. Fikk ? barn. Loste strekningen: ??

 

Gunnar Hansen f. 09.05.1926 – d. 05.07.1994. Født i Lødingen. Sønn av Einar Kornelius Hansen. Gift 1 gang. Fikk 5 barn. Loste strekningen: Kopervik - Lødingen - Honningsvåg.

 

Konrad Johan Kristoffersen (Konrad Rusvik) f. 01.06.1869 – d. 30.08.1941. Også kalt «Konrad Rusvik» på folkemunne. Født på Rusvik/Myklebostad på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Ble bosatt på Tofte på Tjeldøy. Gift 2. gang. Fikk 20 barn (6 + 14). Drev også med jordbruk og fiskerier.

Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg.

Omkom ved torpedering i Sørøysundet i Finnmark, 30.08.1941, da han sammen med loskollega Martin Andreas (Bertheusen)Hansen fra Tofte loste det tyske troppetransportskipet «Donau II». Martin kom fra torpederingen med livet i behold. Det var den engelske ubåten «Trident» som sendte torpedoladninger mot en tysk konvoi, med bl.a. troppetransportskipene «Donau II» og «Bahia Laura».

 

Halvdan Sigurd Kristoffersen f. 29.04.1896 – d. 22.04.1941. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn Konrad Johan Kristoffersen. Ble bosatt i Lødingen. Gift 1. gang. Fikk 6 barn.

Drev også med fiskerier. Loste strekningen: Bergen – Ålesund – Lødingen – Honningsvåg – Kirkenes. Lødingen – Narvik.

Omkom ved krigsforlis (skipsbrann) om bord det norske fartøyet «Blindheim» sørøst av Repvågneset i Porsangerfjorden. Fartøyet seilte transport for tyskerne fra Hammerfest og var på vei til Billefjord. Halvdan var sammen med loskollega Lorents Schjønning Warholm fra Lødingen, som også omkom.

 

Astrup Lundberg Holm Kristoffersen f. 19.06.1903 – d. 08.07.1972. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn Konrad Johan Kristoffersen. Ble bosatt i Lødingen. Gift 1. gang. Fikk 4  barn. Loste strekningen: Bergen – Ålesund – Lødingen – Honningsvåg.

 

Harald Bergithon Hermansen f. 13.05.1890 – d. 11.11.1967. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Ble bosatt i Lødingen. Flyttet ca. 1924 til Kopervik, Rogaland. Gift 2. gang. Fikk 3 barn (i 1. ekteskap). Loste strekningen: ??

 

Oluf Andreas Karlsen f. 09.09.1888 – d. 03.06.1944. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Gift 1. gang. Fikk 6 barn. Drev også med jordbruk og fiskerier. Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg. Han loste trelastfartøy, samt trålere. Han var også agent for tråleredeier i Grimsby og Hull, og skaffet loser.

 

Ragnar Herman Andreas Karlsen f. 08.10.1895 – d. 01.02.1925. Født på Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Bror av Oluf Andreas Karlsen. Bosatt i Lødingen? Gift 1. gang. Fikk 1 barn. Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg. Var med som kjentmann, sammen med los som hadde lossertifikat. Ragnar skulle blir los, men rakk det ikke pga sykdom og død.

 

Konrad Ingemann Karlsen f. 11.05.1898 – d. 12.08.1962. Født på Tofte på Tjeldøy. Bror av Oluf Andreas Karlsen. Ble bosatt i Lødingen. Gift 1. gang. Fikk 2 barn. Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg.

 

Lars Pettersen f. 23.10.1857 – d. 06.06.1937. Opprinnelig fra Nedre Stjørdal (Stokmo??), Stjørdal prestegjeld, Nord-Trøndelag. Kom til Tofte ca. 1892. Bygde seg hus på Kvannes. Gift 1. gang. Fikk 5 barn. Loste strekningen: ??

Var også tømmermann/snekker. Drev litt med jordbruk og fiskerier. Skal ha driftet litt som toller. Hans kone var syerske og sydde losdresser fortelles det, og driftet med skredderarbeid.

 

Osvald Marius Normann Larsen f. 15.04.1896 – d. 21.10.1974. Født på Kvannes under Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Lars Pettersen.  Ble bosatt i Lødingen. Gift 1 gang. Fikk 5 barn. Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg. Var også tolloppsynsmann.

 

Gustav Adolf Vilhelm Larsen f. 11.07.1898 – d. 16.09.1969. Født på Kvannes under Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Lars Pettersen. Ble bosatt i Lødingen. Gift 1. gang. Fikk 2 barn. Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg.

 

Andor Sevald Marius Pettersen f. 11.08.1904 – d. 06.05.1972. Født på Kvannes under Tofte på Tjeldøy, Lødingen prestegjeld. Sønn av Lars Pettersen. Ble bosatt i Lødingen, flyttet senere til Narvik. Gift 1. gang. Fikk 4 barn. Loste strekningen: Kopervik – Lødingen – Honningsvåg. Lødingen – Narvik.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Jørn Einar Hansen | Svar 11.11.2015 13.26

Gunnar Hansen: Gift 1 gang, 5 barn. Loste strekningen Kopervik - Lødingen - Honningsvåg.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.05 | 19:44

Hei!

Jeg er barnebarn av Åge Emil Pettersen, jeg skulle gjerne hatt mer informasjon om hvem Åge Emil Pettersen var gift med, og også hans far og mor.

...
24.05 | 11:45

Giæver var min mors onkel, gift med Jenny Giæver, født Hartvigsen. De hadde en datter som etter krigen flyttet til Oslo.

...
11.11 | 13:26

Gunnar Hansen: Gift 1 gang, 5 barn. Loste strekningen Kopervik - Lødingen - Honningsvåg.

...
10.11 | 22:36

Sverre Olsen: Født i Tromsø(?). Gift med Solveig Olsen. Tre barn: Svein Otto Kanstad, Torbjørn Kanstad og Anne Marit Olsen.

...
Du liker denne siden