LØDINGEN

Rolf Tollev Knutsen f. 09.09.1921 – f. 11.03.1991. Født i Lødingen. Sønn av Jentoft Tollev Meier Knutsen. Bosatt??. Gift ??. Fikk ? barn.

Loste strekningen: Bergen – Lødingen – Honningsvåg/Kirkenes.

 

Arne Magnus Knutsen f. 10.04.1923 – d. 27.10.1991. Født i Lødingen. Sønn av Jentoft Tollev Meier Knutsen. Bosatt Lødingen. Gift ??. Fikk ? barn.

Loste strekningen: Bergen – Lødingen – Honningsvåg.

 

Åge Emil Pettersen f. 07.02.1915 – 08.04.1990. Født i Lødingen. Bosatt Lødingen. Gift 1 gang. Fikk 2 barn. Loste strekningen: ??

 

Hervald Martin Jacobsen  f. 14.09.1935 – 06.02.2002. Født i Lødingen. Sønn av Gunnar Martin Jacobsen, odden/Lødingen. Ble bosatt Lødingen. Gift 1 gang. Ingen barn. Loste strekningen: Bergen – Kirkenes. Startet sin loskarierre i hurtigruten, og ble statslos. Fikk også turistbåtsertifikat.

 

Arne Parelius Lind. 04.04.1912 – d. 08.01.1998. Født på Tranøy, Hamarøy prestegjeld. Bosatt i Lødingen. Gift 1 gang. 1 barn. Loste strekningen: Fra svenskegrensen (Svinesund) – Lødingen – russgrensen, mange av Norges fjorder, havner, lokalruteområder. Et omfattende lossertifikatområde. Loste også turistskip om somrene. Ofotfjorden. Tysfjorden.

 

Startet som 16-åring på sjøen i fraktefart langs kysten. 10 år i utenriksfart. Styrmannsskolen i Tromsø i 1939-40. Deretter 4 år som styrmann på hurtigruten. Som 31-åring, kom han som los til Lødingen. Var medlem av loseksamineringskommisjonen fra 1951 til 19??. I denne perioden fikk så mange som 480 loser sine sertifikater. Gjorde tjeneste som los om bord Cunard Lines sine cruiseskip i 21 år, hvor han har loste blant annet cruiseskip som «Caronia», «Queen Elisabeth 2».

 

Erik Aagaard-Nilsen f. 23.09.1911 – d. 17.11.1967. Født på Å i Lofoten, Flakstad prestegjeld/Moskenes sogn. Gift1 gang. Fikk 6 barn. Var los i Lødingen fram til 1940. Loste strekningen Stavanger – Kopervik – Bergen - Lødingen – Kirkenes.

 

Sverre Ingeman Svendsen f. 26.01.1884 – d. 07.01.1961. Født i Lødingen. Bosatt Lødingen. Gift 2 ganger. 2 + 1 barn. Loste strekningen: Kopervik – Lødingen – Kirkenes.

 

Nordang Andreassen f. 09.12.1891 – d. 22.02.1945 Født Nordvågen, (Nordre Honningsvåg), Måsøy prestegjeld, Honningsvåg sogn. Ble senere bosatt i Lødingen i 1934. Gift 1 gang. 10 barn. Har også drevet med fiske.

Loste strekningen: Kopervik – Lødingen – Honningsvåg/Kirkenes.

 

Lorents Angel Jentoft Schjønning Warholmf. 07.05.1889 – d. 22.04.1941. Født på Varholm, Brønnøy prestegjeld. Bodde på Hjertholmen ved Lødingen. Gift??. Barn ??.

Omkom ved krigsforlis (skipsbrann) om bord det norske fartøyet «Blindheim» sørøst av Repvågneset i Porsangerfjorden. Fartøyet seilte transport for tyskerne fra Hammerfest og var på vei til Billefjord. Lorents var sammen med loskollega Halvdan Sigurd Kristoffersen fra Tofte/Lødingen, som også omkom. Loste strekningen: Tranøy – Tromsø – Honningsvåg.

 

Magnus Sigfrid Strand f. 29.05.1914 – d. 16.02.1992. Født i Lødingen. Bosatt Lødingen. Gift 1 gang. Fikk 5 barn. Loste strekningen: Stavanger – Lødingen – Kirkenes, med diverse fjorder som f.eks. Altafjorden, Ofotfjorden, Andfjorden/Vågsfjorden og Trondheimsfjorden. Statslos.

 

I 1936 reiste Strand ut i utenriksfart fram til våren/sommeren 1937. Startet på styrmannsskolen høsten 1937, uteksaminert i 1939. Deretter seilte han som matros/privat loslærling ombord «Barøy» i hurtigruteseilingen fram til krigsutbruddet i 9. april 1940. Meldte seg til tjeneste for Den Norske Marine fra ca. 15. april. Ble skipsfører av R/S «Storebrand» som var rekvirert av forsvaret. Var i tjeneste utskrevet som kvartermester frem til Norge kapitulerte 10. juni. 1940.

 

Strand seilte som kystlos på norskekysten under den 2. verdenskrig, sammen med flere andre loser. Var den eneste losen om bord det tyske troppetransportskipet BAHIA LAURA» som seilte sammen med troppetransportskipet DONAU II. Om bord sistnevnte skip var losene Konrad Johan Kristoffersen og Martin Andreas Hansen, begge fra Tofte på Tjeldøy. Begge troppetransportskipene ble torpedert av en engelsk ubåt et stykke nordøst for Silda på Finnmarkskysten. Kristoffersen omkom. Hansen og Strand kom far det med livet i behold. Se ellers nærmere beskrivelse i boken om denne hendelse.

 

Hans Karolius Olsen f. 21.06.1867 – d. 23.09.1911. Opprinnelig født på Lonviken?, Hillesøy herred. Gift. Fikk ?? barn. Kom til Lødingen ca.  1900, og bosatte seg på Hjertholmen. Bodde på Hjertholmen ved folketellingen i 1910. Loste strekningen: Ukjent.

Den 23. september 1911, dro los Olsen, sammen med losgutt Salomon (Karlsen) Sørensen ut i en losbåt, for å bringe ut los Zakarias Olsen Dragland til et fartøy som han skulle lose. På tur til land, kullseilte Olsen og Sørensen, og begge havner i vannet i nærheten av Rødholmen kl. 5 (i følge media den gang). Olsen ble senere funnet, men Sørensen ble ikke funnet.

 

Salomon (Karlsen) Sørensen f. 13.01.1893 – d. 23.09.1911, født på Galenslaat gård, Hillesøy prestegjeld. Ved attesteringen av sin død, oppgis det at Salomon bor på Galenslaat. Se ellers opplysningene like over om hans Karolis Olsen.

 

Erling Ingolf Tobiassen f. 11.09.1903 – d. 02.04.1965. Født i Honningsvåg, Kjelvik prestegjeld. Bosatt i Lødingen?? Gift 1 gang. 1 datter. Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg.

  

Berg Svendsen f. 18.10.1906 – d. 14.02.1956. Født i Lødingen. Bosatt i Lødingen. Gift 1 gang. Fikk 3 barn. Loste strekninger: Kinsarvik – Kirkenes. (Kopervik – Lødingen – Honningsvåg). Statslos.

  

Leif Husjord f. ?? Født på ??. Bosatt i Lødingen. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: ??

  

Asmund Høgtun f. ?? Født på ??. Bosatt i Lødingen. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: ??

  

Lorentz Vestnes f. 08.07.1933 – d. 07.07.1998. Født i ??. Bosatt i Lødingen. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: ??

  

Helge Johansen f. Født i ??. Bosatt i Lødingen. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: ??

  

Thor Olsen f. ??. Født i ??. Bosatt i Lødingen. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: ??

 

Annar Nordal f. ??. Født i ??. Bosatt i Lødingen. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: ??

  

Annart August Olsen  f. ??. Født i ??. Bosatt i Lødingen. Gift 1 gang. Fikk 3 barn. Loste strekningen: ??

 

Jakob Wennberg f. 31.01.1924 – d. 27.06.2000. Født i ??. Bosatt i Lødingen. Gift 1 gang. Barn ?? barn. Loste strekningen: ??

  

Karl Skog f. ??. Født i ??. Bosatt i Lødingen. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: ??

  

Ragnar Edvardsen f. 18.05.1916 – d. 14.08.1995. Født i ??. Bosatt i Kabelvåg. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: Stavanger – Kopervik – Lødingen – Honningsvåg. Til Narvik.

  

Edmund Ravn f. ??. Født i ??. Bosatt i Lødingen. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: ??

  

Asmund Ellingsen f. 04.11.1911 – d. 1939. Vågan.  Født i ??. Bosatt i Lødingen. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg. Svolvær – Narvik. Harstad – Vesterålen. Hardangerfjorden. Sognefjorden.

 

Alfred Julius Paulsen f. 07.04.1912 – d. 14.12.1993. Født i Brettesnes, Vågan prestegjeld. Bosatt i Lødingen. Gift? Barn?

Loste strekningen: Kopervik – Lødingen – Honningsvåg.

  

Magne Sivertsen f. 29.07.1920 – d. 18.11.1971. Født på Skottestad, Hamarøy prestegjeld. Bosatt Lødingen. Gift 1 gang. Fikk 3 barn. Loste strekningen: Lindesnes – Lødingen – Nordkapp.

 

Jacob Marius Monsen f. 18.08.1908 – d. 08.08.1990. Født på Svensgam, Lødingen prestegjeld. Bosatt Lødingen. Gift. Ingen barn. Loste strekningen: Lindesnes – Lødingen – Nordkapp.

  

Størmer Elin Svendsen f. 10.03.1902 – d. ??.10.1968. Født i Lødingshavn. Bodde i Lødingen, senere i Kopervik. Begravd i Trondheim. Gift? Barn?

Loste strekningen: Stavanger – Lødingen – Honningsvåg. Til Narvik. Sognefjorden.

 

Frithjof Berg Olsen f. 05.07.1900 – d. 14.04.1972. Født i Lødingen. Bosatt i Lødingen. Gift? Barn? Statslos.

Loste strekningen: Stavanger – Lødingen – Honningsvåg. Lødingen – Narvik.

 

Kristoffer Martin Kristensen f. 22.08.1898 – d. 08.09.1948. Født på Rødberg, Mo prestegjeld (Rana). Bosatt i Lødingen. Gift1 gang. Barn?

Loste strekningen: Kopervik – Lødingen – Honningsvåg. Lødingen – Narvik.

 

Kjeld Kjeldsø f. 25.08.1913 – d. 16.06.1977. Født i Lødingen. Bosatt i Lødingen. Gift 1 gang. Barn? Var også Losoldermann i Narvik og Lødingen.

Loste strekningen: Trondheim – Lødingen – Honningsvåg. Tranøy – Narvik.

 

Birger Johan Dybdahl f. 17.10.1899 – d. 02.06.1960. Født på Nes, Lødingen prestegjeld. Bosatt i Lødingen. Gift? Barn?

Loste strekningen: Trondheim – Lødingen – Honningsvåg.

 

Peder Sigvald Andreassen f. 09.04.1894 – d. 06.08.1975. Født i Lødingen. I losrullen registret ved Bodø Losoldermannskap. Bosatt i Bodø? Begravd i Bodø. Gift? Barn?

 

Karl Nikolai (Olsen) Ramstad f. 22.10.1891 – d. ??. Født i Bergen. Bodde i Lødingen Gift? Barn?

Loste strekningen: Hurtigruteleden Trondheim – Honningsvåg. Kopervik – Bergen – Trondheim.

 

Sverre Olsen f. 18.08.1908 – d. 09.01.1975. Født i Lyngen prestegjeld?. Bodde i Lødingen Gift 1 gang. Fikk 3 barn. Var statslos. Loste strekningen: Stavanger – Lødingen – Honningsvåg. Til Narvik.

 

Einar Olai Pedersen f. 07.03.1901 – d. 17.08.1961. Født i Brønnøyviken, Brønnøy prestegkjeld. Bosatt i Lødingen Gift1 gang. Barn?

Loste strekningen: Lødingen – Honningsvåg.

 

Håkon Johansen f. 05.09.1909 – d. 03.09.1995. Født i Nordre Honningsvåg (Nordvåg), Måsøy prestegjeld, Kjelvik sogn. Bosatt i Lødingen, men også på Sortland og i Kopervik. Gift? Barn?

Loste strekningen: Kopervik – Lødingen – Honningsvåg. Til Narvik.

 

Ingvald Adjern Johan Johansen f. 16.02.1907 – d. 06.12.1963. Født i Uren, Alstahaug prestegjeld, Stamnes sogn. Bosatt i Lødingen. Begravd i Bodø (Bodin). Gift. Barn?

Loste strekningen: Tromsø – Kirkenes.

 

Peder Johan Gustav Pedersen f. 13.03.1883 – d. ? Født i Ørsvåg (Sandvik), Vågan prestegjeld. Bosatt i Lødingen. Gift? Barn?

Loste strekningen: Skudenes – Lødingen – Honningsvåg.

 

Harald Ludvig Berg f. 29.12.1896 – d. 08.10.1896. Født i Tromsø. Oppvokst i Lakseidet??, Balsfjord. Bosatt i Lødingen, men også på Tranøy og i Tromsø. Gift? Barn?  Ansatt hos Troms Fylkes Dampskibsselskap.

Loste strekningen: Narvik – Tromsø. Flere fjorder i Troms. Lyngen – Kvænangen. Harstad – Risøyhamn – Andenes. Ytre Senja. Lødingen – Honningsvåg.  Lødingen – Henningsvær. Lødingen – Bodø.

Loste strekningen: Narvik – Tromsø. Flere fjorder i Troms. Lyngen – Kvænangen. Harstad – Risøyhamn – Andenes. Ytre Senja. Lødingen – Honningsvåg.  Lødingen – Henningsvær. Lødingen – Bodø.

 

Alfred Paulsen f. 07.04.1912 – d. ??. Brettesnes, Lofoten. Født i?? Bodde i Lødingen. Gift? Barn?

Loste strekningen: Kopervik – Lødingen – Honningsvåg.

 

Ernst Martin Enebakk f. 20.12.1966 Født i Lødingen. Bosatt Lødingen. Gift. Barn 2.

Loser strekningen: Kristiansund – Lødingen – Honningsvåg.

  

Tor Gunnar Hansen f. 04.04.1961. Født på Lødingen. Bosatt Lødingen. Gift. Har 2 barn. Loser strekningen: Bergen – Honningsvåg. Begynte som rutelos i 1994 på strekningen Bergen – Kirkenes. Statslos fra 1997, og loser nå strekningen Bergen – Honningsvåg.

 

NB! Loser som en ikke kjenner så mye nærmere til, som kan ha bodd i kortere tidsrom i Lødingen, funnet i diverse kilder (kan også eventuelt bli fjernet fra listen). Hjelp til og sjekk dette!

 

Ole Torbjørnsen f. 11.05.1865 – d. ??. Opprinnelig født på How?, Klepp prestegjeld. Bosatt på Nes i vd folketellingen i 1910. Var gift pr. 1910. Barn ??. Var los om bord DS «Folden» til Saltens Dampskibsselskab som seilte i lokalrutefart.

 

Albert Christensen f. 1874?? Opprinnelig født på ?? Bosatt Bosatt på Nes i 1910. Gift?? Barn ??. Var los om bord DS «Folden» til Saltens Dampskibsselskab som seilte i lokalrutefart. Videre opplysninger ukjent.

 

Teodor Marelius Olsen f. 19.01.1870 – d. ??. Opprinnelig født på Haukebø?, Trondenes prestegjeld. Bodd på Haugen i Lødingen pr. 1910. Gift 1 gang. Fikk 2 barn. Loste strekningen: ?? (Har aner til Lødingen).

 

Bernhard Andreas Bang f. 20.11.1870 – d. 20.12.1952. Født i Eivik, Rødøy prestegjeld. Bodde på Hjertholmen pr. 1910.  Begravd på Sortland. Gift pr. 1910. 2 barn. Loste strekningen: ??

 

Sigurd Nilsen f. 05.10.1883 – d. ??. Opprinnelig født på Våg, Tjøtta prestegjeld, Vevelstad sogn. Bodde på Hjertholmen pr. 1910. Har drevet med jordbruk. Gift??. Barn ??. Loste strekningen: ??

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Magnus Pettersen Reusch | Svar 20.05.2020 19.44

Hei!

Jeg er barnebarn av Åge Emil Pettersen, jeg skulle gjerne hatt mer informasjon om hvem Åge Emil Pettersen var gift med, og også hans far og mor.

Georg Kanstad | Svar 10.11.2015 22.36

Sverre Olsen: Født i Tromsø(?). Gift med Solveig Olsen. Tre barn: Svein Otto Kanstad, Torbjørn Kanstad og Anne Marit Olsen.

Georg Kanstad | Svar 10.11.2015 22.34

Åge Emil Pettersen: Sønn av los Emil Pettersen. Gift med Frida Pettersen. To sønner; Alf og Dag Pettersen.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.12 | 20:36

Hei,
Hans Andreas (Henriksen) Dragland fikk 4 barn, og ikke 1 barn som er skrevet her.

Mvh Kjell

...
10.08 | 01:35

IDin far er min fetter. Din farfar Ludvig er bror til min mor, og din oldemor Marie er min bestemor ( Ludvigs mor). Maries mor Nelly / Nella er min oldemor

...
20.05 | 19:44

Hei!

Jeg er barnebarn av Åge Emil Pettersen, jeg skulle gjerne hatt mer informasjon om hvem Åge Emil Pettersen var gift med, og også hans far og mor.

...
24.05 | 11:45

Giæver var min mors onkel, gift med Jenny Giæver, født Hartvigsen. De hadde en datter som etter krigen flyttet til Oslo.

...
Du liker denne siden