SELVHEALING.

Hvordan Heale deg selv???


Ikke prøv og Heale deg selv, la det bare få skje.
Vi mennesker har alltid hatt egenskapene siden vi ble født, det tar bare litt tid å åpne de opp...Ja… Hvem av oss mennesker
er det som har helbredende evner i oss???


I følge flere Healere så har Ca. 100 prosent av oss menneskene helbredende evner i oss,
men særdeles få klarer å få di fram, så…: Hvordan få di frem???

Mange healere healer på noen få hundre mils avstand også,
så det å Heale med hendene bør da heller ikke være nødvendig.

Men; en Healer som har funnet sine egne helbredende evner vil selv kjenne det i hendene, og den som blir helbredet vil også kjenne den helbredende energien fra Healerens hender.

En grei start, det er dermed å forsøke å finne energiene i hendene på egen hånd.
Først…; Finn din naturlige stilling på håndflaten.
La hendene henge fritt og rolig ned, rist litt rolig løs,
se på, & kjenn hvordan fingrene naturlig henger…
Dette er stillingen armflaten gjerne bør være i når du Healer.


Still deg opp, gjerne foran et speil, og se på deg selv.
Hold hendene oppe foran deg, ca. 10`15 cm. fra hverandre,
og hold di i den naturlige stilling du nettopp har funnet…

Rett så oppmerksomheten mot fingrene, og forsøk så godt du kan å tenk på “ingenting”, og vent på at en “følelse” kommer frem i håndflaten.

Maaaange følelser kan komme frem i håndflatene nå,
du kan føle et “press”, en kribling, endring av temperatur, og mye`mye mere…
Noen få kan “se, lukte eller høre” noe også, meeen…:
Noen kjenner ingenting.

Nå har vi funnet stillingen vi gjerne må ha på hendene.
Det vi nå går igjennom, det er…:
1.: Hvordan vi gjerne benytter hendene.
2.: Hvordan vi puster, og:
3.: Hvordan vi tenker.
Til slutt kommer noen gode tips, ord & uttrykk, samt tanker & gjerninger…
J

Vekk din indre Healer…

Hvor di helbredende kreftene kommer fra, det vet vi ikke, vi det heller ikke ”hvordan”
di fungerer. Mange mener di kommer ”Fra healeren”, ut gjennom hendene til Healeren og inn i kroppen til den helbredende personen,
og at det er særdeles få som har disse evnene i seg.
Men; flere Healere mener det at ca. 100 prosent av verdens befolkning har evnene
dypt inne i seg, men at særdeles få av oss har klart å få di i bruk.

Hvordan skal en så klare å ta di i bruk?


Mange mener altså at Healing må gjøres:

1.:
Ved en spesiell bevegelse med hendene over den som blir behandlet.
           2.: Healingen av et menneske kun kan gjøres
etter bønn fra det behandlede menneske.
3.: ”pasienten” , eller i alle fall bør, tro på at Healingen fungerer.

Men er det slik???
Her er noen meninger om hvordan Heale andre:
 
Noen mener altså det at Healeren må holde hendene ”slik” eller ”slik” over den som blir helbredet, men; det gjør en ikke når en Helbreder på avstand, og flere Healere mener at en heller ikke trenger det når personen som blir behandlet er til stede.

Noen ganger ringer også en person til Healeren å be han eller hun om å helbrede
et annet menneske. Dette kan da være et menneske noen få hundre mil borte,
og som healeren ikke har sett i hele sitt liv, og som han eller hun ikke får vite
så veldig mye om, og heller ikke sett bilde av eller snakket med.

Healeren vil altså ”tenke” på vedkommende person, og på en eller annen merkelig måte komme i kontakt med vedkommende person. På en eller annen underlig måte klarer altså Healeren å helbrede denne personen. Så det å holde hendene ”sånn” eller ”slik”, det har neppe en særlig stor betydning, og kanskje ikke noen betydning i det hele tatt.

Sannsynligvis har det dermed ikke noen betydning, i alle fall ingen stor betydning om Healeren og den helbredede personen er sammen, og om di kjenner hverandre.Noen Healere mener at både den behandlede, og den behandlende personen må forsøke å tenke på ”ingenting”, og at fysiske & psykiske ”følelser” under Healingen må komme av seg selv. Mange mener også det at det å ”tro” på at Healingen virker kan ha en positiv effekt.

Klarer Healeren å få ”pasienten” til å slappe av, fysisk & psykisk,
tenke på så lite som mulig, ja så vil det muligens forsterke Healingen.
Men; dette er ikke bevist, og selv om Healingen kanskje blir mer effektiv av å
gjennomføres ”slik eller slik”, ja så vil den i alle fall ha en
positiv effekt om Healeren har egenskapene, og den helbredende i det hele tatt har
den fysiske eller psykiske muligheten til å motta Healingen.

Noen Healere har altså det som kalles ”varme hender”.
Når di legger hendene på huden til den behandlede personen,
så vil hun eller han som regel ikke kjenne noe spesielt.
Men når Healeren flytter hendene ca. tyve`tredve centimeter fra kroppen,
ja så vil den behandlede personen ganske raskt kjenne en kraftig varme.
Denne følelsen vil være underlig, og mange sier det at ”tro kan flytte fjell”.
Så selv om det å holde hendene over kroppen kanskje ikke er nødvendig,
og at varmen som kjennes ikke har en nødvendig effekt,
så kan det være det at den personen som blir helbredet ”tror”
at hendene har en positiv effekt, og at dette også kan virke positivt.

Om ”varme hender” & tro virker Forsterkende på Healingen,
hvorfor, eller om det kun har en følelsesmessig virkning, det er det vel ikke godt å si,
men; er ”pasienten” til stede, ja så bruk gjerne hendene…

Noen Healere bruker altså hendene når di Healer personer som er til stede.
Flere mener at hendene skal ”slappe av”. Et tips om stilling & bruk av hendene er da…: Slipp gjerne hendene nede, rist litt løs, å ”se” hvordan fingrene & underarmen henger.

Slik holder du underarmen over den personen du Healer.
Hold hendene ca. 20`30 cm. over kroppen til å begynne med.
Start gjerne opp over det området på kroppen hvor ”pasienten”
mener han eller hun har et problem, men etter hvert; la hendene ”styre seg selv”,
både i avstand fra kroppen, samt hvor på kroppen hendene går.
Hvor lenge en skal Heale vil også variere litt, men etter litt erfaring vil Healeren
kjenne det selv, da di helbredende følelsene og hendene ”stopper opp”.
Men igjen; kanskje er det nok med 2 minutters Healing.
Men det å tro kan også ha en virkning, og om ikke en ren virkning på Healingen,
ja så i alle fall rent følelsesmessig, samt at det kan virke inn på i hvilken grad ”pasienten” tror på prosessen, så…: Se det litt an fra gang til gang,
og Helbred gjerne i litt lengre tid enn noen få minutter.

Et godt gammelt uttrykk sier.: ”Tro kan flytte fjell”. Der kan vi se på troen til Healeren, samt troen til den som blir helbredet. Den som blir Helbredet vet noen ganger ikke at han eller hun blir helbredet, og noen ganger tror vedkommende person overhodet ikke på Healing, men har blitt med etter bønn fra familie eller venner.
Det virker dermed ikke som at ”pasientens” tro virker særlig mye inn.

Men hva med selve Healerens tro??? Flere Healere mener at det å tro på at en har Helbredende evner, det er…: DEN VIKTIGSTE EGENSKAPEN en Healer bør ha.
Flere Healere har hatt evnene fra di var små, og trodde i sin ungdom at
dette var noe alle hadde, men fant raskt ut at dette var ”en smule” spesielt.

Flere av di skjulte dermed egenskapene i flere år. Mange mener altså at ca. 100 prosent av verdens befolkning har Helbredende egenskaper inne i seg, men sannsynligvis er det godt over 99,9 prosent av verdens befolkning som ikke klarer å få evnene frem. Det er dermed noe som skal til for å få di frem.
Men hva???

En kan ”utdanne” seg til å bli Healer. Her lærer en hvordan en del andre Healere jobber, hvordan di tenker, holder hendene, hva di sier og gjør med ”pasientene”, men;
dette varierer en god del fra Healer til Healer, så…: Noen mener det at ”utdanning”
i Healing kun har en viss virkning på at det virker. ”Utdanningen” vil sannsynligvis føre til at Healerne får forskjellige måter å ”bevege seg”, snakke, tenke, føle, osv., men altså;
Tro kan flytte fjell, og det finnes sannsynligvis flere måter å Heale på…

En annen ting som alle vi mennesker gjør,
gjerne uten å tenke så mye over det,
det er å puste.
Både Healeren, den som blir healet,
og alle`alle andre kan tenke litt over det.

Det å puste, det gjør vi altså 
ca. 20 000 ganger hver eneste dag,
uten å tenke så mye på det.
Men, det er  jo et par måter å gjøre det på å,
og litt forskjellig virkning kan det ha.

Puster vi inn med nesen,
så skjer det en oppvarming, fukting og rensing
av all luften som går rett ned til lungene.

Puster vi inn med åpen munn,
så blir ikke luften fullt så renset,
og noe av den går ned til maven.

Cellene over hele kroppen trenger kontinuerlig oksygen,
noen av di kan klare seg en stund uten,
men hjernecellene lever bare noen få minutter
uten tilførsel av oksygen.

Lungene, hjertet, blodtilførselen rundt omkring i kroppen
ordner opp med alt det der, men...

Enkle ting som å puste `riktig`,
spise og drikke og bevege deg nok og riktig, osv.,
ja det virker på sine måter inn på
mye og meget og mangt i kroppen vår.

Litt mere info. om lungene og det enkle og puste her,
fra Norsk Helseinformatikk.  

Vi får kalle det for et sundt `forsprang/tillegg` til selvhealingen.

Ikke prøv og Heale, la det bare få skje.
Vi mennesker har hatt egenskapene i oss siden vi ble født,
det tar bare litt tid å åpne de opp...

Heal deg selv med hendene på følgende måte:

HÅNDØVELSE NR. 1…:

Før du begynner med hendene så ta ett dypt innpust,
hold pusten i 3 sek. og slipp den rolig ut mellom leppene.
Gjenta 3 ganger, &
rist så løs hendene og fingrene.
Hold hendene ca. 10 cm fra hverandre, og beveg de rolig rundt i i sirkel.
Kjenn og føl rommet imellom hendene.
Kjenn om du kan føle kulde, varme, magnetfølelse eller prikkinger.
Hold de rolig igjen. Rist løs fingrene litt og føl rommet imellom hendene.
Gjør dette i 10-15 min., og stress ikke med at du må kjenne noe med en gang.


HÅNDØVELSE NR 2…:

Rist hendene/fingrene, og hold hendene mot hverandre med 10-15 cm mellomrom.
Se for deg en bitteliten pingpong ball som spretter rolig mellom hendene.
Se inn i håndflaten din, fokuser på hendene.
Vær som et barn når det opplever noe for første gang.
Prøv å komme inn i en slik tilstand.
Barnet i deg er forundret over alt det som skjer.
Men ikke stress med at du må kjenne noe med en gang.
Ta deg en pause og prøv igjen senere.
La det komme av seg selv. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir til din skjebne.
Derfor...:VÆR OPPMERKSOM PÅ DINE TANKER!!!

Før du begynner med hendene så ta ett dypt innpust, hold pusten i 3 sek.,
og slipp den rolig ut mellom leppene. Gjenta 3 ganger.Mediter & Heal deg selv med pusten på følgende måte:

Vær oppmerksom på din karakter,
for den blir til din skjebne.

Gjør minst en av disse tre øvelsene hver eneste dag…
Pusteøvelse Nr. 1 og 2 gjøres for å Heale seg selv,
pusteøvelse nr. 3 gjøres både for å Heale seg selv, og gjerne før en Healer andre.PUSTEØVELSE NR  1…:

Sitt i ro på en stol, så rolig og avslappet som du får det til.
Lukk øynene, og fokuser på pusten.
Pust så rolig inn gjennom nesen, så dypt du kan,
og hold pusten nesten så lenge som du kan.
Pust så rolig ut gjennom munnen, og pust dermed naturlig i 20 til 30 sekunder.
Gjenta så dette tre ganger etter hverandre.
GJØR DETTE TO TIL TRE GANGER HVER ENESTE DAG!!!PUSTEØVELSE NR  2…:

Lukk øynene og sett deg godt til rette.
Pust på helt vanlig måte.
Når du puster inn; så tenk at du skal ha kald frisk pust inn.
Når du puster ut; så tenk at du skal puste varm pust ut.
Fokuser på pusten hele tiden.
Kommer det andre tanker inn, så fokuser tilbake på pusten.
Gjør dette i minimum ti `femten minutter hver eneste dag.
 

PUSTEØVELSE NR  3…:

Pust dypt inn med nesen, fyll lunger & mage med luft,
hold pusten noen få sekunder,
 slipp den deretter rolig ut gjennom munnen.
Gjenta også denne tre ganger, akkurat som i pusteøvelse Nr. 1.

NÅR DU GJØR DISSE PUSTEØVELSENE, JA SÅ…:
TENK PÅ SÅ LITE SOM OVERHODET MULIG HELE TIDEN!!!


En del av selvhealingen,
det er også måten vi tenker på!!!

 

Tenker du positivt, eller tenker du eller negativt???

Tenker vi en smule negativt, ja så vil vår syke eller ubalanserte tilstand holdes ved like ved hjelp av tankens kraft. Om du for eksempel tenker at…:
"Jeg er dum",
ja så vil du neppe finne opp en revolusjonerende sak som hele verden kjøper…

Tenker du derimot det motsatte om deg selv, for eksempel at…:
"Jeg er klok, sterk, pen og blir bedre og bedre dag for dag",
ja så er dette en energi som igjen forteller kroppen at du er dette.

Med andre ord…: Fortell deg selv ved hjelp av "selvprogrammering" at du er sånn eller slik, da vil du gjerne bli slik etter en tid.
Tankens kraft er sterk, og det er forsket på dette.

Vi kan faktisk tenke oss syke...
L
Men..: Vi kan faktisk tenke oss friske også… J

 

Hær ær en liten historie med en ukjent opprinnelse, men den sier litt om dette…:
(Les historien 2-3 ganger du, særlig siste setning,
så du ær sikker på at du forstår den…
)


En indianer satt og snakket med sitt barnebarn,
Bestefaren sa…:
”I alle oss mennesker bor det to ulver som sloss.
Den ene er ond, det er; sinne, frykt, misunnelse, sjalusi, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, løgn, hovering, overlegenhet og egoisme.

Den andre er god , det er; glede, fred, kjærlighet, håp, ro, ydmykhet, velvilje,
empati, sannhet og tillit.”

Barnet spurte så…: Hvilken ulv vinner???

Bestefaren svarte…:Den du mater!!!


(
med andre ord…: Mat den SNILLE, GODE & HJELSOMME ulven du!!!)

Tankenes kraft;
nei den er ikke liten…:

Tankenes kraft,
ja den er nok større og sterkere enn di
aller`aller`AAALLER fleste av oss tror…
Dette på grunn av at hva vi sender fra oss;

i form av…: ENERGIER,
i from av…: TANKER, samt
i form av…: FØLELSER;

JA DET FÅR VI OGSÅ TILBAKE!!!

Vi kan dermed si at alt hva vi sender ut,
ja det vil også ha en slags “bomerang`effekt”.
Det vil si at…:
Går vi rundt og frykter noe, ja så prosjiserer vi en energi
som kan forårsake at nettopp dette vil skje…

MEEEEN…:
Vi kan også bruke denne kraften på en positiv måte!!!
Sender vi ut positive affirmasjoner & manifestasjoner,
ja så setter vi i gang prosesser som gjør at…:

DET POSITIVE SOM VI SENDER FRA OSS,
JA DET KOMMER TILBAKE TIL OSS!!!

Så m.a.o…: TENK POSITIVT!!!

7 gode tips til et bedre liv…:

J Jepp`s!!! J
Her har vi syv små gode tips til en bedre hverdag, for deg og for dine,
samt for alle som du treffer på din vei!!!
J

1.:
Smil: Det endrer kroppens kjemi,utløser endorfiner til hjernen og
skaper energi i kroppen...Ha som mål å smile til et ukjent menneske
hver dag,for eksempel ekspeditøren i butikken.En fremmed på bussen
eller et menneske du møter på gata.Sjansen er stor for at vedkommende
vil smile tilbake og etterpå sende smilet videre til en ny person!Det
skal ikke mye til for å glede andre,og du vil bli overasket over hvor
glad du selv blir!!!
Tilgi deg selv…:
Senk skuldrene og innse at du er en fantastisk person,
som faktisk gjør ditt beste her i verden!!!

2.: Vær din egen venn…:
Ta vare på og behandle deg selv med den samme respekt,
som du behandler dine venner med!!!

3.: SMIIIL!!! J
Det endrer kroppens kjemi, utløser endorfiner til hjernen,
og skaper energi i kroppen. Ha som mål å smile til et ukjent menneske hver dag,
for eksempel ekspeditøren i butikken, en fremmed på bussen,
eller et menneske du bare møter på gata. Sjansen er stor for at vedkommende vil smile tilbake, og deretter sende smilet videre til en ny person…
Både glede og smil vil dermed spre seg videre…
Det skal ikke mye til for å glede andre,
og du vil bli overasket over hvor glad du selv blir!

4.: Engasjer deg!!!
Du kan ikke redde verden helt alene,
 men du kan helt klart gjøre gode gjerninger i hverdagen!!!
Still opp for dem som trenger hjelp på din vei,
enten det er en sliten alenemor som trenger barnevakt,
en venn som savner noen å snakke med,
eller rett og slett en uteligger som hverken har bolig, penger eller mat!!!
Ring en slektning eller en venn for å høre hvordan han eller hun har det nå…

5.: Gi deg selv oppmerksomheter og oppmuntringer i hverdagen!!!
Husk at hvis du steller godt med deg selv,
vil du også ha overskudd til å være der for andre når de trenger deg!!!

6.: Gå alltid rakrygget og med hevet blikk gjennom dører!!!
Du vet aldri hvem som venter på den andre siden,
og hvilke bekjentskaper du kan gå glipp av ved å se i gulvet hele tiden!!!
Se på andre, og skaff deg nye og gode venner så ofte du bare kan!!!

7.: Og i grove trekk, så lenge dette er positivt
for både mottaker og den som gir bort så...:

Vær snill, grei, hjelpsom, & gjør mot andre hva du tror…:
ER KNALL`POSITIVT FOR DERE BEGGE TO!!!
J


16 gode tips til å få en bedre hjerne & hukommelse…

 

1.      Hold deg i fysisk god form. Det gir bedre blodgjennomstrømning i hjernen og mer effektive nervesignaler. Det som er sunt for kroppen, er sunt for minnet.

2.      Spis regelmessig. Unngå at blodsukkernivået spretter opp og ned som en jojo;
mangel på næring svekker hukommelsen drastisk.

3.      Søk mentale utfordringer; tilegn deg nye kunnskaper og ferdigheter.
De individuelle forskjellene øker med alder. Det har nok litt med arv og gener å gjøre, men også med "akkumulerte valg" og livsstil: Noen velger bort mentale anstrengelser; det svekker på sikt kognitive funksjoner, inkludert hukommelse.

4.      Indre ro skjerper hukommelsen. Finn tid til å kople av.

5.      Konsentrer deg. Gi oppgaven du utfører, din fulle oppmerksomhet.

6.      Bruk tid. Læringskurven til Hermann Ebbinghaus viser at jo mer tid du bruker, desto mer lærer du.

7.      Kok ned og organiser materialet. Kople det umiddelbart til noe du kan godt fra før. Det gjør kunnskapen enklere å tilegne seg og lettere å hente tilbake senere.

8.      Kod inn ny informasjon på så mange måter som mulig – visuelt, verbalt,
motorisk eller sanselig. Bruk kunnskapen eller ferdigheten aktivt.

9.      Terp heller noen ganger for ofte – overlær og automatiser.

10.  Spre læring ut over tid, i passe porsjoner. Gjenoppfrisk ofte i begynnelsen,
senere en gang iblant.

11.  Synliggjør det du skal huske. Legg ut strategiske, synlige hint – nettopp på stedet du ønsker å huske. Lag deg tydelige påminnelser.
Brev som skal postes, bør plasseres nær utgangsdøra så du ser dem på vei ut.

12.  Bestem hva som skal utløse minnet i framtida.
Skal du huske ved synet av en person, en gjenstand, eller et bestemt sted?

13.  Ikke utsett oppgaver; utfør gjøremålet mens du fortsatt har det friskt i minne:
Legg boka tilbake i skolesekken straks du er ferdig med den.

14.  Plasser ting som nøkler og mobiltelefon på faste plasser så du kan stole på vanehukommelsen. Eller merk deg bevisst og språklig`gjør hva du gjør så du kan støtte deg til episodisk hukommelse.

15.  Lær deg husketeknikker, både visuelle og verbale.
I hukommelses-VM kombinerer utøverne visuelle og verbale metoder
for raskt å tilegne seg enorme mengder tilfeldig informasjon.

16.  Vil du glemme, så pøs på med nye opplevelser – tilbring tid i andre miljøer.

 


 

Fysisk aktivitet er positivt!!!
Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og skoleprestasjoner dokumenteres i en
fersk og omfattende samlestudie gjort ved to universiteter i Canada.
Forskerne har gjennomgått internasjonale undersøkelser fra perioden 1966 til 2007.

De kom der frem til at en hel time kunne tas fra teorifagene hver dag,
og brukes til fysisk aktivitet uten at prestasjonene svekkes.

 

Positive virkninger ved fysisk aktivitet er bl.a.…:


1.: Aktivitet kan gi bedring av takler, skjønner & forstår.
J

2.: Aktivitet kan ha positiv effekt på konsentrasjon, hukommelse og oppførsel. J

3.: Fysisk aktivitet har betydning for psykisk helse, trivsel,
     selvtillit og engasjement for jobb & skolearbeid.
J

4.: Idrett kan gi mennesker en følelse av tilhørighet til di fleste situasjoner
     vedkommende person er oppe i
J

                            &…: 
5.: Mye tv-titting reduserer de akademiske prestasjonene.
L

 

Frukt & grønnsaker
er også positivt!!!

One Apple a day keeps the doctor away,
two apples a day…
J

DOKUMENTET`S KONKLUSJON, DET ER…:
 
HEAL DEG SELV, HEAL ANDRE, SAMT;

VÆR SNILL GREI & HJELPSOM MOT ANDRE!!!

Mvh.: Torgeir Sjaastad.

🙂

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Carla Nilssen | Svar 13.09.2015 23.45

Når du puster inn gjennom nesen går oksygenet ned i lungene - ikke opp i hjernen! Det er fysiologisk og anatomisk umulig.

Torgeir Sjaastad 27.09.2015 16.34

Ja, men alle celler i kroppen er avhengige av oksygen for å overleve. Lunger, hjerte, blodårer mm. ordner opp i det. Den litt forenklede setning er nå utvided.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 16:34

Ja, men alle celler i kroppen er avhengige av oksygen for å overleve. Lunger, hjerte, blodårer mm. ordner opp i det. Den litt forenklede setning er nå utvided.

...
13.09 | 23:45

Når du puster inn gjennom nesen går oksygenet ned i lungene - ikke opp i hjernen! Det er fysiologisk og anatomisk umulig.

...
30.03 | 22:13

Jeg ble tipset om denne gode siden og jeg skal tipse videre, takk!

...
16.03 | 19:24

enkelt og riktig, kort og godt.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE