Klimaendringer

Jorden blir varmere og varmere.

Klimaet endrer seg jo uansett litt over ti`tusener av år, meeen...:

Ca. 97,1 % av di 8500 forskerne som har jobbet med saken mener altså
at di siste klimaendringene her på jorden er menneske`skapte. 

Og hovedårsakene til dette, jo det er at:

1 → Verden har nå "noen få" milliarder flere mennesker.
2 → Hver enkelt forurenser vesentlig mye mere nå enn for hundre år siden…

Pkt.1 her er jo i seg selv for mange en vrien påstand,
for det naturlige spørsmålet for mange vil være...:

"Er det at jeg har fått flere barn årsaken til klimaendringen,
og skal det bli regler for hvor mange vi kan få her å???"

Men altså...:

Da Columbus kom til Karibia i 1492 var det et sted mellom 450 og 500 millioner
mennesker på jorden. Omtrent like mange som det bor i Sør-Amerika nå.

Vi mennesker her på jorden passerte:

en milliard i 1804,

to milliarder i 1927,
tre i milliarder 1960,
fire milliarder i 1974,
fem milliarder i 1987,
seks milliarder i 1999,
sju milliarder i 2011.

Befolkningsveksten her i verden er eksplosiv,
og det er stor forskjell i folkeveksten rundt omkring i verden.

Antall mennesker her på jorden har altså økt litt.
Her har vi verdens folkemengde di siste 600 år i et skjema.

Di siste utkast forskerne har til befolkningsveksten her på jorden,
det er at vi innen år 2100 vil være ca. 11 milliarder mennesker.


Dermed sier noen av ekspertene...:
Så mange mennesker er det verken plass eller mat til.

Forsker Hans Rosling mener at dette er overkommelig,
men mye må av mange gjøres.CO2
`utslippene pr. menneske har også økt en smule di siste år.
Utslippet i million tonn karbon pr. år her i Norge er ca slik.:
(og dvs., for dere matematikere…: ca. 480 kg. Pr. sekund…)

Så... CO2 utslippene må reduseres.
Men selv om di blir redusert, så vil altså
temperatur og havnivå fortsette å stige en stund til.

Og; det at utslippene er gedigne andre steder,
det er selvfølgelig ikke et argument for at di må;
reduseres der, men ikke her...
For...:
Di må reduseres her og der, og av deg og av meg.

LITT blir det altså slippet ut.

I 2010 var CO2 utslippet i New York på 1,72 TONN PR. SEKUND.
Utslippet er mao. enda litt mere i hele verden pr. år.

Dermed...:
Det blir mere og mere CO2 der oppe år for år...

Før 1850 var CO2-innholdet `der oppe` omkring 280 ppm,
noe som betyr at av en million luftpartikler var 280 CO2.
Nå er 400 av dem CO2.

Her er oversikten over CO2 konsentrasjonen di siste 300 år,
og...: Di siste 650 000 år.

Og...:
Selv om CO2`utslippene i verden skulle bli redusert om 20`30 år,
så vil virkningene av utslippet jfr. ekspertene 
virke i flere hundre år etterpå, så...:

Klimaendringene vi merker i dag er virkninger
etter utslipp for flere år siden.
Bivirkningene etter utslipp i dag,
di vil vi merke om noen få ti`år...

Så...: Utslippene her i verden MÅ MINKES NÅ,
av oss og av dem, og av store og av små.

Og jada... Di globale utslippene, di øker fortsatt...

Den globale oppvarmingen merkes jo ikke så godt her i Norge da,

og det at gjennomsnittstemperaturen om sommeren vil stige
en halv grad eller så pr. tiår, det kjenner vi knapt, enda...
Men, den vil stige noen få grader di neste få år...

Men...:
Ny teknikk fra forskerne omdanner CO2 til klimavennlig drivstoff,
dette må det m.a.o. forskes på,
og utvikles vesentlig i tiden som kommer!!!
Klima og vær er jo ikke helt det samme da. 
Været legger vi jo merke til fra dag til dag,
klima er gjennomsnittsværet over over 30 år...

Jordkloden har i det meste av sine seks milliarder år vært isfri,
og det har jfr. flere dyktige forskere vært varmere før enn nå,
havet har også vært noe høyere før menneskene ble til, men…
Endringene di siste få tiår kan altså ikke sammenlignes med di naturlige
årsakene til di endringene. Les gjerne boken Norske isbreer dere,
av bre- og klimaforsker Olav Orheim, der blir mye av dette forklart.


Her er temperaturendringene di siste hundre år.
Det har kun blitt litt over en halv grad varmere det siste århundre:

 

Meeen...
Dette er et forsiktig anslag av klimaendringene våre for fremtiden .

Miljøverndepartementet anslår at vi her i verden vil få en
varmeøkning på ca. en halv grad pr. ti`år,
og at nedbøren vil øke med opptil 30%...:

(Den satte grensen på 2 grader, den anslår Miljøverndepartementet at vi vil bryte.)

Og... Litt har det da endret seg der oppe i nord ja,

og det kommer til å endre seg enda litt til i årene som kommer.

Det har altså blitt ca. 0,9 grader varmere her på jordkloden,
men klima`endringene i arktis er vesentlig mye større enn det.
Ca. 2,5 grader varmere har det blitt der oppe di siste år...
 

En `merkelig` ting er jo at pga. issmelting i nord,
så vil resultatet her i Norge i første omgang bli;
en våtere & varmere sommer, og; kaldere vinter.

Og, vannet blir også varmere og varmere.

Det har dermed kommet noen miljøsjokk der nede!!! 

Mao...:
En og annen nedbørkatastrofe må vi regne med her i landet,
og di kan komme oftere & oftere,
med mere & mere regn,
og; lyn og torden rett som det er...

Her er en oversikt over isen der oppe i nord.
FØR → NÅ → SNART.

Så...:
Hvert år så forsvinner det ca. 340 000 000 000 000 kilo med is.
(Og; Litt matte igjen... Det smelter mao. ca. 10 810 948 kg. is Pr. sek. her i verden)

Flere forskere som har sett på saken mener nå at det kan gå enda raskere,
og at all is der oppe vil være borte om ca. 10 år...


Her er en dose nyttig & riktig info om temaet KLIMAENDRING...:
(og; les først hele listen dere, punkt for punkt, og tenk gjennom hva det betyr,
så kan dere lese hver enkel artikkel etterpå. Det tar "et par" timer da...)

 
1.: Kloden blir varmere og varmere.
2.: 2012: blant di varmeste på 150 år.
3.: Siste 10`år; blant di varmeste på 11 300 år.
4.: Og...: Forskerne er enige i dette. 
5.: Mindre og mindre is på Nordpolen. 
6.: Og isen smelter raskere og raskere.
7.: Her er årsaken.
8.: Økonom advarer mot klimakatastrofer.
9.: CO2 nivået er litt høyt...
10.: Det er nå ca. FEMTEN MILLIONER år siden CO2 nivået var så høyt... 
11.: CO2 nivået endrer havet mm. 
12.: Så; havet kan stige et par meter, eller mer...
13.: Og...: Havet stiger myye raskere enn først anslått...
14.: Meeen; hvorfor blir det allikevel ikke gjort noe??? 

15.: Noen få konsekvenser av global oppvarming.  
16.: Jorden tåler kanskje mere enn anntatt, men... 
17.: Noen stiller et klimakrav til en bærekraftig klode... 
18: Og i Kina er forurensningen nå så høy, at di selger `pusteluft` på boks.
19.: Og her er en liten videosnutt, med temperaturendringene di siste 120 år. 
20.: Vindkraft er jo et litt mere miljøvennlig alternativ da... 
21.: Ny vindturbin produserer 6 ganger så mye kraft... 
22.: Så har vi fått Elbilene da, kontra DIESEL og BENSIN. 
23.: Så...: Hele verdens befolkning må tilpasse seg, og forurense mindre!

6 Norske, seriøse & riktige sider om tema her.:

24.: CICERO har litt mere info om klimaendringer da...
25.: Oppdaterte nyheter om klima fra storm.no  
26.: Metereologisk institutt.
27.: Artikler om miljø fra forskning.no
28.: Naturvernforbundet sin side om klima.
29.: NRK nyheter - Klima og miljø.Her er 3 dokumentarer om temaet KLIMAENDRING...:
(Og...: Di er dønn`seriøse og alvorlige alle 3, så sett av litt tid til dette...)  

Og...: En forsker dropper NASA, han vil si SANNHETEN OM KLIMAKRISEN.

Mindre sjøis i Arktis øker varmeopptaket fra sola.

Det igjen øker tiningen av tundraen,
og det fører videre til enorme utslipp av metan og CO2,
som i sin tur igjen øker smeltingen videre.

Så...:
Vi har satt en skummel CO2-rekord.

Og...:
Forskerne der oppe i Nord sier det at
de siste årenes dramatiske issmelting på Grønland
sannsynligvis ikke vil fortsette,
men forskerne vil allikevel ikke kalle det gode nyheter, for.:

Omtrent 80 prosent av Grønland er dekket av is, 
Grønland er ca. 5 ganger så stort som Norge, totalt 2 166 086 km2,
og på det tykkeste er iskappen over tre kilometer høy.
Til sammen dreier det seg om godt over:
to millioner kubikkilometer is.
Om all denne isen smelter og renner ut i havet,
så vil havnivået kunne stige med over sju meter.


Og...:
Hav er mørkere enn is, og absorberer mer varme.
Varmere hav påvirker temperaturen i hele regionen,
og vil øke smeltingen av innlandsisen på Grønland.
Forsvinner den, vil havnivået stige med sju meter.
 

Og... Litt stiger det allerede ja, litt her, og litt der...


Klimaendring er mao. et enda mere dagligdags tema i Grønnland.
 

Avskogingen i verdens tropeskogsområder er
også en stor kilde til klimagassutslipp her i verden.En naturlig måte for noen å reagere på alt dette på,
det er desverre ved å tenke…:

→ "Det kan da ikke være så ille."
→ "hva kan jeg gjøre med at verden blir varmere?"
→ "Prøver di å snyte noen få milliarder kroner av oss nå igjen???"
osv`osv`osv...

Vi har altså noen få som mener at «klimahysteriet» er et påfunn
for at staten skal kunne få atter et grunnlag til å beskatte oss, osv…
Bare se litt i kommentarfeltet til klimaspørsmål i startsiden dere...


Meeen.:

Sannheten er nok heller dønn motsatt.En annen ting mange vil tenke, det er.:

"Pumper ikke vi opp oljen, ja så vil andre land gjøre det,
og forurense enda mere, og fordele pengene til to`tre mangemilliardærer."
Det vil jo være enda verre, meeen…:

Skulle det finnes et mere miljøvennlig alternativ enn oljen på markedet,

så bør vi la oljen ligge der nede. Norge er jo et rikt land pga. oljen,
men vern av miljøet og fremtidens klima her på kloden, det er 
hakket mere viktig enn penger`penger`penger…

Vi her på jorden forurense MYE`MYE MINDRE,
slippe ut VESENTLIG MYE MINDRE CO2…
Og, satse vesentlig mye mere på fornybar energi.

Så...:

Vi har noen få år på oss til å gjøre dramatiske endringer.
CO2`Utslipp her i verden må reduseres med: 
over 90% innen få år.

Folkeveksten bør også minkes,
kanskje med en grense for hvor mange barn hver enkelt bør få.

Dette i seg selv er jo atter et gedigent vrient tema, for...
Mennesker med 4`5 barn kan etter å ha hørt dette tenke:
"ja mener di at det er min feil da,
at klimaendringene kommer for at vi mennesker føder barn?"
Det er selvfølgelig ikke "din feil", men altså...:
Forskerne har nå kommet fram til at den gedigne befolkningsveksten
er en av årsakene til en mulig kommende katastrofe, ergo...:
Alle årsaker til den kommende katastrofen må belyses, vurderes,
og noen må finne ut hva som må gjøres...


Så...:

Jeg stoler på di intelligente & kunnskapsrike forskere jeg,

og aksepterer at noe må gjøres snart,
for å forhindre en ekstrem global klimakrise… 

For...:

Stiger temperaturen en god del grader
så smelter isen både i sør og i nord,
da vil vannet stige noen få meter.

Den mest ekstreme klimakatastrofen
er di ikke helt sikker på hverken.:
Om eller når det skjer ...

Men...: 
Virkningene her i verden, om det skjer,
det vil i følge noen av ekspertene bli...: 
Noen få hundre byer havner under vann,
det samme med en god del hundre tusen mil med vei +++.
 Mere enn en milliard mennesker uten mat & vann,
mere enn en milliard mennesker på flyttefot,
ca. 50% av jordens dyrearter vil dø ut,
ille klimaendringer vil altså skje, men;
dramatiske klimakatastrofer vil også kunne skje…
+++

DVS.: KNALL`ILLE!!!


 
Nye bygg, nye veier, mm. bør bygges noen få meter over havet,
og forbrukersamfunnet bør lære seg å forbruke mye`mye mindre.
Bruk & kast`mentaliteten bør endres litt...


MAO.:

→ FOLKEVEKSTEN MÅ MINKES. 
→ FORBRUKSVEKSTEN MÅ MINKES.
→ FORURENSNINGEN MÅ MINKES.


Klimaet har jo også grunnloven på sin side.: 

Kongeriget Norges Grunnlov § 112.

"Enhver har rett til et miljø som sikrer sunnhet,
og til en natur hvis produksjonsevne og mangfold bevares.
Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig
betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

For å ivareta denne rett i henhold til foregående ledd
er borgerne berettiget til kunnskap om naturmiljøets tilstand

og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen.

Statens myndigheter gir nærmere bestemmelser
for å gjennomføre disse grunnsetninger."Helt enkelt vil det selvsagt ikke bli... 

Kopi fra WWF her.:

Ubehagelig varm fremtid
En rekke forskningsrapporter viser at planeten vår er i ferd med å bli kokt.
I 2012 varslet blant andre FN og Verdensbanken at gjennomsnittstemperaturen
i verden kan komme til å stige med mellom 3 og 5 grader,
hvilket vil få katastrofale følger i form av mer tørke, flom,
ekstremvær og økt havnivå. Dette går spesielt ut over fattige mennesker,
som er mest sårbare og minst tilpasningsdyktige.

Orkanen Sandy som rammet USA i oktober 2012 er et eksempel på ekstremvær
som øker i omfang og styrke. Sandy er den største orkanen som noensinne er
målt over Atlanteren, og det er antatt at minst 186 personer omkom som følge av den.
I tillegg skal den ha forårsaket skader for nesten 120 milliarder norske kroner.

Det internasjonale energibyrået (IEA) la i høst frem rapporten
"World Energy Outlook 2012", som viser at det blir stadig vanskeligere å begrense
den globale oppvarmingen – og at det blir dyrere. En av konklusjonene var at
to tredeler av verdens gjenværende fossile ressurser må bli liggende i bakken
hvis vi skal ha en klimatrygg fremtid. Dette må også få konsekvenser for
norsk oljepolitikk og for utviklingen i nordområdene i 2013.

Og... Her har vannet steget litt...:


Så...: Lytt til WWF du, og;

FORBRUK OG FORURENS  MYE`MYE MINDRE...


Gjør vi ikke veeeldig mye innen kort`kort tid, så...:

Da bør vi mennesker i værste fall snart klargjøre oss
for å bebo andre planeter... 
 

 

Noen få beboelige planeter er det da. 

Og; noen få mennesker flytter snart der oppe...

Og; nå skal NASA lete mere etter liv på andre planeter. 

Vi kan dermed oppdage utenomjordisk liv innen 40 år...

Nå er det da bygd et kullkraftverk nesten uten CO2 utslipp,
så...: Det går an...

Og…:
Forskere har nå funnet enorme mengder bakterier i ugjestmilde omgivelser,
høyt oppe i atmosfæren. Det gir håp om å løse klimautfordringene.Og ja`ja...

Noen få prosent av forskerne mener jo noe annet da.
Forsker Henrik Svensmark har jo sett litt på temaet,
og han mener ca...:

Klimaet har jo endret seg litt di siste milliarder år også da,
så det er ikke bare menneskelig aktivitet som forårsaker klimaendringer.
At skylaget påvirkes av klima er det jo flere som mener, men...:
Klima påvirkes av skylaget mener Hr. Henrik Svensmark.
Så; her er en liten grunn til klimaendringene di siste hundre`tusener av år,
og...: Kanskje litt av årsaken i dag å...
 


Her er en artikkel fra 2009 i forskning.no om dette.
 
Og, flere forskere er uenige i teorien hans.Han ble et av "bevisene" for alle di som argumenterte
i mot di menneskeskapte klimaendringene.

Det er jo ca. daglig nyheter på abcnyheter.no og andre steder om klima,
klimaendringer osv., men i kommentarfeltet så går det meste ut på ca.:
«Di klarer jo ikke å spå været for i morgen engang,
så hvordan kan di spå været
om 20 år», osv…
så...: Klimanekterne, forurenserne, og forbruk & kast`erne,
ja di er det dessverre fortsatt noen få av…

Jeg skulle selvfølgelig ønsket at klimaendrings`nekterne hadde rett, m
eeen... 
Her er vel en grunn til at i alle fall noen av di nekter. 

For; selv om du er skeptisk til at vi har en menneskeskapt klimaendring,
ja så må du desverre være klar for et varmere klima,
og flere og flere tornardoer...

Og... Slik var været i mai 2013 da.

Barna lærer litt om det i dag da, men det bør handles nå,
ikke først om 20 år, når di styrer landet...


 I redsel for at ca. 97% av di få tusen dyktige forskerne har rett,
at vi vil fortsette med en global oppvarming,
og at det kan bli hele 5 grader varmere, med alle di virkningene det får,

ja så...:

KAST & FORBRUK & FORURENS MINDRE,
OG...:
TENK OVER HVOR MANGE BARN DERE FÅR...

Her er Professor i klimastrategi sitt syn på dette,
og Professor i Zoologi sitt syn på dette,
samt artikkelen i storm.no 


Og...:
Om fremtidens bilmasse stiger som forventet,
så må fremtidens biler forurense VESENTLIG mye mindre!!!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Bjørn Rønnekleiv | Svar 08.06.2013 18.04

Det er artikkelen fra 2012 jeg diskuterte med Ronald, som forøvrig er journalist og ikke forsker. Han gav meg referansene han hadde brukt. Kan du utvide diskus?

Torgeir 08.06.2013 19.06

Og; bruk en liten time her du.: http://www.storm.no/klima/

Torgeir 08.06.2013 19.02

Altså, ca. 97% av 5000 forskere mener klimaendringene er menneskeskapt, mange mener befolkningsveksten bidrar, og flere journalister nevner det. Jeg tror på di!

Bjørn Rønnekleiv | Svar 08.06.2013 13.17

Har diskutert saken med Ronald Toppe i Storm. Han hadde en tynn henvisning til eksplosiv befolkningsvekst, en artikkel fra 92. Mye har skjedd siden 92 :)

Torgeir 08.06.2013 15.53

Og teksten øverst er klipp og lim fra storm.no, og jeg spurte di om kopiering var ok. Di svarte: "Det går fint". ++

Torgeir 08.06.2013 15.33

Jeg har jo en artikkel fra storm.no da, fra 2012. Artikkelen starter med.: "Her er den virkelige årsaken til klimaproblemet ".

Bjørn Rønnekleiv | Svar 07.06.2013 21.41

Hei Torgeir, Befolkningsveksten er absolutt IKKE eksplosiv. Selve veksten er STERKT synkende. Vi når sannsynligvis break even i dette århundre.

Torgeir 07.06.2013 22.09

Får jo håpe det da, men jeg har sett en to`tre forutsigelser på dette: http://www.storm.no/nyheter/her-er-den-virkelige-aarsaken-til-klimaproblemet-3766836.html

Karl Grimstad | Svar 03.06.2013 00.08

Du har l'rt leksen din ser jeg. Meeen,
Det spiller ingen rolle om 97 prosent eller 100 prosent av publiserte artikler bifaller konsensus av menneskeskapte oppvarmingen. One hundred percent of the world's top climate models, 44 models in all, projected

Torgeir 03.06.2013 10.54

Så KNALLBRA!!!
Da må du på en enkel og lettfattelig måte informere hele Norge på hvorfor alle forskerne lyver, og hvordan sannheten og realiteten er!!!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.05 | 12:40

Gratulerer med dagen da, gamlefar😜😜😂😂😂😂 Håper dagen lever opp til forventningene…. Jepp’s, får vel spille inn ny film snart, he, ha, he, ha. #old #funny#

...
16.05 | 12:36

Herre gud Nigel, nesten som Nege, oisann. Opsi trykke litt feil, hehe sa nesten neger jaja, blir med i bursdag din! Herregud, å nei! Trykke feil igjen, Svarte!

...
16.05 | 12:33

Likte denne siden veldig morsomt med slike hysteriske bilder😊

...
16.05 | 12:32

Fytti Grisen er det deg Øyolf? Mange år siden sist film😜😜🥵 Må nesten lage en til, vis du skjønner hva jeg mener!😂 #Old #Gay #Pærn Hvordsn går det med kidsa?

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE