TILBUD OPPDRETTERE

VI KAN TILBY SPESIALPRIS TIL OPPDRETTERE SOM VIL TA MED VALPEKJØPERENE SINE PÅ FORSKJELLIGE AKTIVITETER.

FOR EKSEMPEL:
RO I OPPFLUKT PÅ DUER VED 5 MND ALDER
WEEKEND FOR Å LÆRE VALPENE TIL Å TA SIN FØRSTE STAND
SLIPPE HUNDENE PÅ 25 MÅLS STORT INNGJERDET OMRÅDE I BÅNDTVANGSTIDEN OSV.

TA KONTAKT OG VI LAGER ET OPPLEGG ETTER DITT  ØNSKE.
HALLGEIR PÅ TELEFON 91 10 28 91.