TILBUD OPPDRETTERE

VI KAN TILBY SPESIALPRIS TIL OPPDRETTERE SOM VIL TA MED VALPEKJØPERENE SINE PÅ FORSKJELLIGE AKTIVITETER.

TA KONTAKT OG VI LAGER ET OPPLEGG ETTER DITT  ØNSKE.
HALLGEIR PÅ TELEFON 91 10 28 91.