1967 MACK Dumptruck
Kjøpt i USA i 2011 , for videre export til afrika.