Jeg shippet hjem denne peterbilten for noen år siden..