1964 Chevrolet Custom 10
1 / 2 Ton , long bed, V8 , Aut, Sofa, rattspak.
Kan leveres i Norge , evt. godkjent. Ta kontakt for pris, det varierer med dollarkurs.