KENNEL VOLLAKLOA

Mamma Fenja med Frida og Freja

Nytt om 2022- året under nyheter etter 2016

Velkommen til kennel Vollakloa - med


N UCH NV-13 SE UCH NORDVV-18 NVV-18 Beyla Arnadottir Av Vollakloa f.09. (datter av Arna)

og N UCH RLI Fenja Drottensdottir (barnebarn av Arna) 

GOD FORNØYELSE!


Kontakt tlf. 48039732 evt. e-post: mailto:dagrunn.m@outlook.com