NORSK LUNDEHUND

Lundekloens Vinga, Frøy Av Vinterskogen og Aspheims Foxy Lernæs - utstilling på Oppdal i 2006

Lundehunden


Særtrekk og anatomi

Blir navnet lundeklo nevnt, vet man at det dreier seg om lundehund, og rasen har seks utviklede tær/klør på hver fot. På forlabbene skal fem inngå i sjølve labben. Når hunden klatrer på berget og i fjellet, har den god nytte av dette, og forbena kan føres rett ut til siden på grunn av det spesielle skulderleddet. På grunn av sine ekstra klør og fleksibilitet i føttene, har lundehunden også et spesielt ganglag. De pendler med frambeina, og det ser ut som de lager store sikler i luften. Rasen har også en anelse trange bakbensbevegelser.

Rasestandard størrelse; Tispe 6 kg,  32-35 cm. Hann 7 kg, 35-38 cm


Rasestandard; Norsk Lundehundklubb, Om Norsk lundehund http://www.lundehund.no   

 

       

 

 

Tidligere fangst av lundefugl

Videre har rasen også andre anatomiske særtrekk med usedvanlig bevegelighet i tillegg til føttene.  Det ytre øret kan foldes sammen slik at det indre øret beskyttes mot sand og fuktighet. Det spesielle nakkeleddet kom også til nytte, der det var mulig å legge hodet helt ned mot ryggraden. Lundehunden  hadde god nytte av disse særtrekkene da den i sin tid arbeidet inne i de trange redegangene hvor lundefuglene hekket, der arbeidsoppgaven var å hente ut levende fugler.

Lundehunden er hundeverdenen siste stykke uberørt natur. Torbjørn Aasheim

Men Bønderne hvilke besidder den Plan,
Veed vel at antaste de Lunder med Ran,
Og det ved afrettede Hunde,
som er udaf Danelse smidig og smaa,
Saa de kand indkrype den ringeste Vraa
Og udtrecke levende Lunde.
Petter Dass, Nordlands Trompet
    

Monrad på Måstad med sine lundehunder, og var den siste som flyttet fra Måstad i 1974.

Logoen i klubben


Norsk lundehundklubb
NLK ble stiftet i 1962. Logoen viser det som er mest typisk for rasen. Labben med 6 tær, hvorav det på forlabbene inngår 5 tær i sjølve labben!

Lundefuglen


Lundefuglen
Lundefuglen eller lunden, også kjent som sjøpapegøye hører til alkefuglene. Fratercula artica er det vitenskapelige navnet og betyr "arktisk lillebror"!

Frøy Av Vinterskogen

Frøy Av Vinterskogen
Bilde av vår Frøy som valp malt av Kari Ann Ysland i 2002, og som henger på veggen på høtta oppi Fjellkjøsen.

Lundefuglkunst

Lundefuglkunst
Kunstneren Lars Erik Karlsen fra Svolvær lager flotte bilder med klare farger fra den landsdelen han kommer fra, og også bilder av lundefuglen.

Lundehundkunst

            Lundehundkunst 
Her er det kunstneren Beatrice Quinios som står for produktet, og hun er spesielt fasinert av lundehunden.